Java'da LaTeX'i TIFF'e dönüştürün

LaTeX, teknik ve bilimsel belgeler oluşturmamızı sağlar. TEX veya LTX biçimlerindeki LaTeX dosyaları, metin, semboller, matematiksel ifadeler ve grafikler dahil olmak üzere belgenin biçimini belirtmek için çeşitli komutlar içerir. Bazı durumlarda, TEX veya LTX dosyalarından LaTeX çıktısını program aracılığıyla TIFF görüntülere dönüştürmemiz gerekebilir. Bu yazıda, Java’da LaTeX’i TIFF’e nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. LaTeX’i TIFF’e Dönüştürmek için Java API’si – Ücretsiz İndirme
 2. Java’da LaTeX’i (TeX) TIFF’e dönüştürün
 3. Java’da LaTeX’i (LTX) TIFF’e dönüştürün

LaTeX’i TIFF’e Dönüştürmek için Java API – Ücretsiz İndirme

LaTeX dosyalarını TIFF resimlerine dönüştürmek için Aspose.TeX for Java API’sini kullanacağız. TeX dosyalarını dizebilir ve girişi XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF ve [BMP][ gibi çeşitli başka biçimlerde sunabiliriz. 12] API’yi kullanarak.

API’nin TeXOptions sınıfı, TeX dosya işleme seçeneklerinin ayarlanmasını veya alınmasını sağlar. ObjectLaTeX, ObjectIniTeX gibi mevcut TeX yapılandırmaları TeXConfig sınıfında sağlanmaktadır. objectLaTeX, önceden yüklenmiş ObjectLaTeX biçimiyle ObjectTeX motor uzantısının yapılandırmasını alır. API’nin TiffSaveOptions sınıfı, LaTeX’i TIFF görüntüsüne kaydetme seçeneklerini temsil eder. TeXJob.run() yöntemini kullanarak bir TeX işinin özelliklerini uygulamak için TeXJob sınıfına sahibiz. Bu yöntem, ImageDevice sınıf nesnesini parametre olarak alır. Bu sınıf, metin ve grafik içeriğinin görüntü(ler)e çıktısı için arabirimi uygular.

Lütfen API’nin [JAR][20’yi indirin] veya Maven tabanlı bir Java uygulamasında aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını ekleyin.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tex</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Java’da LaTeX’i (TeX) TIFF’e dönüştürün

Aşağıda verilen adımları izleyerek bir LaTeX (TeX) kaynak dosyasından bir TIFF görüntüsü oluşturabiliriz:

 1. Öncelikle, consoleAppOptions() yöntemini kullanarak TeXOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, dizgi TeX yapılandırmasını TeXConfig.objectLaTeX olarak ayarlayın.
 3. Ardından, çıktı için dosya sistemi çalışma dizinini ayarlayın.
 4. İsteğe bağlı olarak, çıkış terminali olarak konsol veya bellek akışını belirtin.
 5. Bundan sonra, TIFF biçiminde kaydetmek için TiffSaveOptions’ı Başlatın.
 6. Son olarak, yeni oluşturulan TexJob sınıfı için run() yöntemini çağırın ve TIFF çıktısını ImageDevice sınıf nesnesiyle kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java kullanılarak bir LaTeX kaynağının bir TIFF görüntü çıktı dosyasına nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir TeX kaynak dosyasından bir TIFF görüntüsünün nasıl oluşturulacağını gösterir.
// Çalışma dizini
String dataDir = "C:\\Files\\Tex\\";

// Object TeX motor uzantısında Object LaTeX biçimi için dönüştürme seçenekleri oluşturun.
TeXOptions options = TeXOptions.consoleAppOptions(TeXConfig.objectLaTeX());

// Çıktı için dosya sistemi çalışma dizinini belirtin.
options.setOutputWorkingDirectory(new OutputFileSystemDirectory(dataDir));

// Bellek akışını çıkış terminali olarak belirtin.
options.setTerminalOut(new OutputMemoryTerminal());

// TIFF biçiminde kaydetme seçeneklerini başlatın.
options.setSaveOptions(new TiffSaveOptions());

// LaTeX'ten TIFF'e dönüştürmeyi çalıştırın.
new TeXJob(dataDir + "sample.tex", new ImageDevice(), options).run();
Java'da LaTeX'i (TeX) TIFF'e dönüştürün

Java’da LaTeX’i (TeX) TIFF’e dönüştürün.

Java kullanarak LaTeX’ten (LTX) TIFF’e

LaTeX ayrıca belge yapısını ve içeriğini tanımlamak için biçimlendirme etiketlerini ve özelliklerini dizmek için bir LTX dosya uzantısı kullanır. Daha önce bahsedilen adımları izleyerek LaTeX (LTX) dosya çıktısını bir TIFF görüntüsüne de dönüştürebiliriz. Ancak son adımda .ltx uzantılı kaynak dosyayı girmemiz yeterli.

Aşağıdaki kod örneği, bir LTX kaynak dosyasının Java kullanarak bir TIFF görüntüsüne nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, bir LTX kaynak dosyasından bir TIFF görüntüsünün nasıl oluşturulacağını gösterir.
// Çalışma dizini
String dataDir = "C:\\Files\\Tex\\";

// Object TeX motor uzantısında Object LaTeX formatı için dönüştürme seçenekleri oluşturun.
TeXOptions options = TeXOptions.consoleAppOptions(TeXConfig.objectLaTeX());

// Çıktı için dosya sistemi çalışma dizinini belirtin.
options.setOutputWorkingDirectory(new OutputFileSystemDirectory(dataDir));

// Bellek akışını çıkış terminali olarak belirtin.
options.setTerminalOut(new OutputMemoryTerminal());

// TIFF biçiminde kaydetme seçeneklerini başlatın.
options.setSaveOptions(new TiffSaveOptions());

// LaTeX'ten TIFF'e dönüştürmeyi çalıştırın.
new TeXJob(dataDir + "sample.ltx", new ImageDevice(), options).run();

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Java’da LaTeX kaynak dosyalarından (TeX veya LTX) bir TIFF görüntüsünün nasıl oluşturulacağını öğrendik. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.TeX for Java API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forumumuzdan bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız