C# dilinde LaTeX Formula'dan SVG'ye

LaTeX, dizgi matematiği için güçlü bir yazılımdır. LaTeX formüllerini SVG görüntülere dönüştürmek, web’de denklemleri görüntülemenin popüler bir yoludur. Temel denklemleri ve matematiksel formülleri LaTeX kullanmadan programlı olarak yazabilir ve SVG görüntü formatında kaydedebiliriz. Bu yazıda, LaTeX formüllerini C# dilinde SVG’ye nasıl dönüştüreceğinizi göstereceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

 1. LaTeX Formülünü SVG’ye Dönüştürmek için C# API
 2. LaTeX Formülünü SVG’ye Dönüştürme Adımları
 3. LaTeX Formula’yı SVG’ye Dönüştürün

LaTeX Formülünü SVG’ye Dönüştürmek için C# API’si

LaTeX formüllerini SVG formatına dönüştürmek için Aspose.TeX for .NET API’sini kullanacağız. TeX dosyalarının PDF, XPS veya görüntüler gibi farklı dosya biçimlerine dizilmesine izin verir.

API’nin MathRendererOptions sınıfı, ortak Matematik formülü oluşturma seçeneklerini belirtmeyi sağlar. SvgMathRenderer sınıfı, matematik formülünün SVG’ye işlenmesini uygulamak için Render(string, Stream, MathRendererOptions, out SizeF) yöntemini sağlar.

Lütfen API’nin [DLL][9’u indirin] veya NuGet kullanarak kurun.

PM> Install-Package Aspose.TeX

LaTeX Formülünü C# ile SVG’ye Dönüştürme

Aşağıda verilen adımları izleyerek satır içi matematik formüllerini veya karmaşık denklemleri SVG formatına dönüştürebiliriz:

 1. SVG matematik oluşturucu seçeneklerini başlatın ve belirtin.
 2. LaTeX belgesi girişini belirtin.
 3. SVG matematik oluşturucuyu başlatın.
 4. Renderer yöntemini kullanarak formülü SVG’ye işleyin.

Aşağıdaki bölümde, bu adımların C#‘a nasıl dönüştürüleceği ve LaTeX formülünün SVG’ye nasıl dönüştürüleceği açıklanmaktadır.

C# kullanarak LaTeX Formula’yı SVG’ye dönüştürün

Matematik formüllerinin SVG formatına dönüştürülmesi için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

 1. İlk olarak, MathRendererOptions sınıfının bir örneğini oluşturun
 2. Ardından, LaTeX belgesi girişini belirtin.
 3. İsteğe bağlı olarak Scale, TextColor, BackgroundColor gibi çeşitli özellikleri ayarlayın.
 4. Ardından, formül görüntüsü için çıktı akışını oluşturun.
 5. Bundan sonra, SvgMathRenderer sınıfının bir örneğini oluşturun.
 6. Son olarak, formülü işlemek için Render() yöntemini çağırın. Argüman olarak formül dizesi, akış, MathRendererOptions ve çıktı görüntü boyutunu alır.

Aşağıdaki kod örneği, bir matematik formülünün C# dilinde SVG’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, matematik formüllerinin ve denklemlerinin SVG olarak nasıl işleneceğini gösterir.
// SVG oluşturma seçenekleri oluşturun
MathRendererOptions options = new SvgMathRendererOptions();

// Önsözü belirtin.
options.Preamble = @"\usepackage{amsmath}
          \usepackage{amsfonts}
          \usepackage{amssymb}
          \usepackage{color}";

// Ölçeklendirme faktörünü %300 olarak belirtin.
options.Scale = 3000;

// Ön plan rengini belirtin.
options.TextColor = Color.Black;

// Arka plan rengini belirtin.
options.BackgroundColor = Color.White;

// Günlük dosyası için çıktı akışını belirtin.
options.LogStream = new MemoryStream();

// Terminal çıktısının konsolda gösterilip gösterilmeyeceğini belirtin.
options.ShowTerminal = true;

// Ortaya çıkan görüntünün boyutlarının yazılacağı değişken.
System.Drawing.SizeF size = new System.Drawing.SizeF();

// Formül görüntüsü için çıktı akışını oluşturun.
using (Stream stream = File.Open(@"C:\Files\math-formula.svg", FileMode.Create))
{
  // SVG olarak oluştur
  SvgMathRenderer mathRenderer = new SvgMathRenderer();

  mathRenderer.Render(@"\begin{equation*}
        e^x = x^{\color{red}0} + x^{\color{red}1} + 
        \frac{x^{\color{red}2}}{2} + 
        \frac{x^{\color{red}3}}{6} + 
        \cdots = \sum_{n\geq 0} \frac{x^{\color{red}n}}{n!}
        \end{equation*}", stream, options, out size);
}

// Diğer sonuçları göster.
Console.WriteLine(options.ErrorReport);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Size: " + size.Width + "x" + size.Height);
C# kullanarak LaTeX Formula'yı SVG'ye dönüştürün

C# kullanarak LaTeX Formula’yı SVG’ye dönüştürün

Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde matematiksel formüllerin ve denklemlerin SVG’ye nasıl dönüştürüleceğini öğrendik. Ayrıca, dokümantasyon kullanarak Aspose.TeX for .NET API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda lütfen ücretsiz destek forumumuzda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız