PPTX'ten DOCX'e C#

Bazı durumlarda PowerPoint sunumlarını Word belgelerine dönüştürmeniz gerekebilir. Bu işlemi otomatikleştirmek veya toplu dönüştürme için bu makale, C# kullanarak PowerPoint PPTX/PPT’nin Word DOCX’e nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

PowerPoint’ten Word’e Dönüştürme için API’ler

Bir PowerPoint sunumunu Word belgesine dönüştürmek için Aspose.Slides for .NET ile Aspose.Words for .NET birlikte kullanacağız. İlki, PowerPoint sunumları oluşturmanıza veya değiştirmenize izin veren bir sunum düzenleme API’sidir. Oysa ikincisi, Word belgeleri oluşturmak veya işlemek için bir kelime işleme API’sidir. API’leri indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz. Ayrıca, Aspose.Total for .NET olarak eksiksiz bir Aspose API paketi alabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET
PM> Install-Package Aspose.Words

PowerPoint PPTX veya PPT’yi C# dilinde DOCX’e dönüştürün

C# kullanarak bir PowerPoint sunumunu Word belgesine dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir PPTX’in DOCX’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// PowerPoint sunumunu yükleyin
using(Aspose.Slides.Presentation presentation = new Aspose.Slides.Presentation("pres.pptx"))
{
 using (var stream = new MemoryStream())
 {
   // Sunumu bellek akışına kaydet
   presentation.Save(stream, SaveFormat.Html);
   stream.Flush();
   stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);

   // Sunumun içeriğini bir Word belgesine yükleyin
   var doc = new Aspose.Words.Document(stream);
   
   // Word belgesini kaydedin
   doc.Save("pres.docx", Aspose.Words.SaveFormat.Docx);
 }
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Geçici lisans talep ederek API’leri değerlendirme kısıtlamaları olmadan kullanabilirsiniz.

Çevrimiçi Deneyin

Yukarıda bahsedilen API’leri temel alan çevrimiçi PowerPoint’ten Word’e dönüştürücüyü de deneyebilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak PowerPoint PPT veya PPTX’i Word DOCX’e nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. API’leri yükleyebilir ve sağlanan kodu .NET uygulamalarınıza entegre edebilirsiniz. Ayrıca, API’lerin diğer özelliklerini keşfetmek için aşağıda listelenen belgelere başvurabilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı [forumumuz] aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin]11.

Ayrıca bakınız