C# dilinde Word'ü JSON'a dönüştürün

Word belgesindeki verileri programlı olarak JSON biçimine aktarmanız gerektiğinde çeşitli durumlarda Word’den JSON’a dönüştürme gerekebilir. Bu makale, bir Word belgesindeki metni C# uygulamalarınızdan kolayca JSON formatına nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. Ayrıca korumalı Word belgelerini programlı olarak JSON’a nasıl dönüştüreceğinizi de öğreneceksiniz. Öyleyse, Word’ü C# dilinde JSON’a dönüştürmeye devam edelim.

C# ile Word’ü JSON’a Dönüştürme

Word belgesini JSON’a dönüştürmek için aşağıdaki adımları uygulamamız gerekir:

  • Word belgesini yükleyin.
  • HTML biçimine dönüştürün.
  • HTML dosyasını JSON biçiminde kaydedin.

Şimdi bu adımları programlı olarak C#’ta nasıl gerçekleştireceğimizi görelim. Bunun için aşağıdaki bölümde bahsedilen birkaç kütüphaneyi kurmanız gerekiyor.

Word’ü JSON’a Dönüştürmek için C# Kitaplıkları - Ücretsiz İndirme

Aspose.Words for .NET, MS Word belgeleri oluşturmanızı ve işlemenizi sağlayan zengin özelliklere sahip bir kitaplıktır. Bir Word belgesinin içeriğini HTML’ye aktarmak için bu kitaplığı kullanacağız. Bundan sonra, HTML içeriğini bir JSON dosyası olarak kaydetmek için Aspose.Cells for .NET kullanacağız.

Her iki kitaplığın DLL’lerini indirebilir veya NuGet’ten yükleyebilirsiniz.

DLL’yi indir

NuGet aracılığıyla yükleyin

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Words

C# dilinde Word’ü JSON’a dönüştürün

C# dilinde Word’ü JSON’a dönüştürme adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, bir Word belgesinin C# dilinde JSON’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Word belgesini yükle
Document doc = new Document("document.docx");

// Belgeyi HTML biçiminde kaydet
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// HTML dosyasını Aspose.Cells.Workbook sınıfının bir örneğine yükleyin
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// JSON olarak kaydet
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

C# Korumalı Word’ü JSON’a Dönüştür

Ayrıca korumalı Word belgelerini şifrelerini kullanarak yükleyebilir ve JSON formatına dönüştürebilirsiniz. Korumalı bir Word belgesini C# dilinde JSON’a dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, korumalı bir Word belgesinin C# dilinde JSON’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Parola korumalı Word belgesini yükleyin
Document doc = new Document("document.docx", new Aspose.Words.Loading.LoadOptions("mypassword"));

// Belgeyi HTML biçiminde kaydet
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// HTML dosyasını Aspose.Cells.Workbook sınıfının bir örneğine yükleyin
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// JSON olarak kaydet
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

C# Word’den JSON’a Dönüştürücü Kitaplıkları - Ücretsiz Lisans Alın

Kitaplıkları değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Word’ü C# dilinde JSON’a dönüştürmeyi öğrendiniz. Ayrıca, parola korumalı bir Word belgesini programlı olarak JSON’a nasıl dönüştüreceğinizi gördünüz. Ayrıca, kitaplıklar hakkında daha fazlasını keşfetmek için Aspose.Words for .NET ve Aspose.Cells for .NET belgelerini ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda forumumuz aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız