Word'ü (DOC, DOCX) Bayt Dizisine Dönüştür C# Java

Aspose.Words API, bir Microsoft Word DOC veya DOCX belgesini C# ve Java’da bir bayt dizisine dönüştürmenin en basit yolunu sağlar.

Bir Word belgesinin bir bayt dizisine dönüştürülmesi, belgeleri veritabanında saklarken ve/veya daha sonra bunları veritabanından alırken yardımcı olur.

Aspose.Words API, Microsoft Word dosyalarını Microsoft Word kullanmadan işleme işlevi sağlar. Aspose.Words API kurulu değilse, lütfen .NET için kurulum sayfasında ve Java ile kullanım için kurulum sayfasında verilen talimatları izleyin.

C# kullanarak bir Word Belgesini Bayt Dizisine Dönüştürme

Aspose.Words for .NET, herhangi bir .NET uygulamasında Belgeyi temsil eden bir bayt dizisi elde etmek üzere bir Belge nesnesini dönüştürmek için kullanılabilir. Aşağıdaki kod parçacığı, bir DOC dosyasının bir bayt dizisine dönüştürülmesini gösterir.

// Load the document from disk.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
MemoryStream outStream = new MemoryStream();
// Save the document to stream.
doc.Save(outStream, SaveFormat.Docx);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.ToArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
MemoryStream inStream = new MemoryStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.Save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

Java kullanarak bir Word Belgesini Bayt Dizisine Dönüştürme

Aşağıdaki kod parçası, bir DOC dosyasının Aspose.Words for Java API kullanılarak bir bayt dizisine dönüştürülmesini göstermektedir.

// Load the document.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
ByteArrayOutputStream outStream = new ByteArrayOutputStream();
// Save the document to stream.
doc.save(outStream, SaveFormat.DOCX);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.toByteArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
ByteArrayInputStream inStream = new ByteArrayInputStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

Ayrıca bakınız