Word belgesini e-postayla gönder c#

E-posta gövdesinin sunumu, okuyucuların ilgisini çekecek önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, e-postalar başlıklar, alt başlıklar, tablolar, resimler vb. Bu sınırlamanın üstesinden gelmek için bu makale, C#‘de e-posta gövdesi olarak Word belgelerini kullanarak e-postalarınızı nasıl oluşturacağınızı ele almaktadır.

Word Belgesini E-postaya Aktarmak için C# API’leri

İçeriği bir Word belgesinden içe aktarmak için Aspose.Words for .NET API’sini kullanacağız. E-postayı oluşturmak ve göndermek için ise Aspose.Email for .NET özelliklerinden yararlanacağız. Yukarıda belirtilen API’lerin her ikisi de DLL olarak indirilebilir veya NuGet aracılığıyla yüklenebilir.

DLL’leri indirin

NuGet aracılığıyla yükleyin

PM> Install-Package Aspose.Words
PM> Install-Package Aspose.Email

C# kullanarak E-posta Gövdesinde Word Belgesi Gönder

 1. Aspose.Words.Document sınıfını kullanarak Word belgesini yükleyin ve onu bir MemoryStream nesnesine MHTML olarak kaydedin.
// Diskten bir Word belgesi yükleyin
Document wordDocument = new Document("Word.docx");

// Belgeyi MHTML olarak bellek akışına kaydedin
MemoryStream mhtmlStream = new MemoryStream();
wordDocument.Save(mhtmlStream, SaveFormat.Mhtml);
 1. MHTML’yi MemoryStream nesnesinden Aspose.Email.MailMessage nesnesine yükleyin ve e-postanın konusunu, gelen ve giden alanlarını ayarlayın.
// Konumu 0 olarak ayarla
mhtmlStream.Position = 0;

// MHTML'den e-posta mesajı oluştur
MailMessage message = MailMessage.Load(mhtmlStream, new MhtmlLoadOptions());

// E-posta alanlarını ayarla
message.Subject = "Sending Invoice in Email";
message.From = "sender@gmail.com";
message.To = "recipient@gmail.com";
 1. Aspose.Email.Clients.Smtp.SmtpClient sınıfını kullanarak SMTP istemcisini kurun ve e-postayı gönderin.
// SMTP aracılığıyla e-posta gönder
SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587, "sender@gmail.com", "pwd");
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLExplicit;        
client.Send(message);

Kaynak kodu

Aşağıda, MS Word belgesini C# kullanarak bir e-posta gövdesi olarak içe aktarmanın tam kaynak kodu bulunmaktadır.

// Diskten bir Word belgesi yükleyin
Document wordDocument = new Document("Word.docx");

// Belgeyi MHTML olarak bellek akışına kaydedin
MemoryStream mhtmlStream = new MemoryStream();
wordDocument.Save(mhtmlStream, SaveFormat.Mhtml);

// Konumu 0 olarak ayarla
mhtmlStream.Position = 0;

// MHTML'den e-posta mesajı oluştur
MailMessage message = MailMessage.Load(mhtmlStream, new MhtmlLoadOptions());

// E-posta alanlarını ayarla
message.Subject = "Sending Invoice in Email";
message.From = "sender@gmail.com";
message.To = "recipient@gmail.com";

// SMTP aracılığıyla e-posta gönder
SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587, "sender@gmail.com", "pwd");
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLExplicit;        
client.Send(message);

Ücretsiz API Lisansı Alın

API’yi değerlendirme kısıtlamaları olmadan ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Şimdi ücretsiz bir geçici lisans alın.

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak bir Word belgesini e-posta gövdesi olarak nasıl içe aktaracağınızı öğrendiniz. Ayrıca, kod örneği, oluşturulan e-posta iletisinin bir SMTP istemcisi kullanılarak nasıl gönderileceğini göstermiştir. Aşağıdaki belgeleri ziyaret ederek makalede kullanılan API’ler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca bakınız