Word C++'da Filigran Ekleme Kaldır

Filigranlar genellikle belgenin sahipliğini veya niteliğini göstermek için kullanılır. C++ kullanarak programlı olarak Word Belgelerine (DOC/DOCX) filigran ekleyebilir/ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Örneğin, bir word belgesi sınıflandırılmış bilgiler içeriyor ve dosyaya bir filigran eklemek istiyorsunuz, bu durumda bu gereksinimler Aspose.Words for C++ API ile verimli bir şekilde karşılanabilir.

Word Dosyalarına Filigran Ekleme veya Kaldırma – API Kurulumu

Word belgelerinde filigranlarla çalışmak için, Aspose.Words for C++ API’yi resmi siteden indirerek veya aşağıdaki NuGet komutu aracılığıyla yapılandırmanız gerekir:

Install-Package Aspose.Words.Cpp -Version 20.10.0

Kurduktan sonra, DOC, DOCX ve diğer desteklenen dosya biçimleri dahil olmak üzere Microsoft Word Belgesi biçimlerini düzenleyebilir ve işleyebilirsiniz.

C++ kullanarak Word Belgesine (DOC/DOCX) Metin Filigranı Ekleme veya Ekleme

C++ kullanarak kelime belgelerine filigran metni ekleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Ayrıca, yazı tipi stili, boyutu, rengi ve saydamlığı gibi metnin biçimlendirmesini kontrol edebilirsiniz. Word belgelerine (DOC/DOCX) filigran metni eklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

 1. Giriş belgesini yükle
 2. TextWatermarkOptions nesnesini başlat
 3. Yazı Tipi Stilini, Boyutunu ve Rengini Ayarlayın
 4. Metni Filigran Olarak Ayarla
 5. Çıktı word belgesini kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, C++ kullanarak kelime belgelerine nasıl metin filigranı ekleneceğini veya ekleneceğini gösterir:

// Giriş kelime belgesini yükle
auto doc = System::MakeObject<Document>(inputDataDir + u"Document.doc");

// Metin filigranı için farklı özellikler belirleyin
auto options = System::MakeObject<TextWatermarkOptions>();
options->set_FontFamily(u"Arial");
options->set_FontSize(36);
options->set_Color(System::Drawing::Color::get_Black());
options->set_Layout(WatermarkLayout::Horizontal);
options->set_IsSemitrasparent(false);

// Filigran için metin ayarla
doc->get_Watermark()->SetText(u"Test", options);

auto outputPath = outputDataDir + u"AddTextWatermark.docx";

doc->Save(outputPath);

C++ kullanarak Word Belgesine (DOC/DOCX) Görüntü Filigranı Ekleme veya Ekleme

C++ uygulamalarınız ile kelime belgelerine (DOC/DOCX) görüntü filigranı ekleyebilir veya ekleyebilirsiniz. Resim, bir miktar şeffaflık değerine sahip bir miktar metin veya logo içerebilir. Bir word belgesine resim filigranı eklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Giriş kelime belgesini yükle
 2. ImageWatermarkOptions sınıfının bir nesnesini başlat
 3. Filigran resmini yükle
 4. Çıktı kelime dosyasını kaydedin

Aşağıdaki kod, C++ kullanarak kelime belgelerine görüntü filigranı eklemeyi veya eklemeyi gösteren bu adımlara dayanmaktadır:

// Giriş kelime belgesini yükle
auto doc = System::MakeObject<Document>(inputDataDir + u"Document.doc");

// Görüntü filigranı için özellikleri başlat ve ayarla
auto options = System::MakeObject<ImageWatermarkOptions>();
options->set_Scale(5);
options->set_IsWashout(false);

// Yolu belirterek resmi yükle
doc->get_Watermark()->SetImage(System::Drawing::Image::FromFile(inputDataDir + u"Watermark.png"), options);

// Çıktı kelime belgesini kaydet
auto outputPath = outputDataDir + u"AddImageWatermark.docx";
doc->Save(outputPath);

C++ kullanarak Word Belgesinden (DOC/DOCX) Filigranı Silme veya Kaldırma

Bir kelime belgesindeki bir filigranı güncellemeniz gerekebilir. Bu tür birçok ilgili senaryoda, bir kelime belgesinden (DOC/DOCX) bir filigranı kaldırmak veya silmek isteyebilirsiniz. API, size bir metin filigranını mı yoksa resim filigranını mı silmek istediğinize karar verme yetkisi verir, çünkü tek kelimelik belge birden fazla türde filigran içerebilir. Burada, aşağıdaki adımlarla bir DOCX dosyasındaki metin filigranını kaldıracağız:

 1. Giriş kelime belgesini yükle
 2. Metin türünün filigranına erişim
 3. Belgedeki Metin filigranını kaldır
 4. Çıktı kelime belgesini kaydet

Aşağıdaki kod, C++ kullanılarak DOC/DOCX word belgesinden filigranın nasıl silineceğini veya kaldırılacağını gösterir:

// Giriş kelime belgesini yükle
auto doc = System::MakeObject<Document>(inputDataDir + u"TextWatermark.docx");

// Metin filigranını yineleyin
if (doc->get_Watermark()->get_Type() == WatermarkType::Text)
{
    // Filigranı kaldır
	doc->get_Watermark()->Remove();
}

// Çıktı kelime belgesini kaydet
auto outputPath = outputDataDir + u"RemoveWatermark.docx";
doc->Save(outputPath);

Çözüm

C++ dilini kullanarak programlı olarak kelime belgelerine (DOC/DOCX) filigran eklemeyi veya eklemeyi öğrendik. Gereksinimlerinize göre metin veya resim filigranı ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir kelime belgesinden bir filigranı kaldırabilir veya silebilirsiniz. Hem resim hem de metin filigranları C++ kullanılarak kaldırılabilir. Ayrıca, Ürün Belgeleri, API Referansları, Örnek Projeler’e başvurarak API’yi daha ayrıntılı olarak keşfedebilir veya Ücretsiz Destek Forumu adresinden istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. herhangi bir sorgu için.

Ayrıca bakınız