DOCX'i DOC C#'a dönüştürün

Microsoft Word Belgeleri başlıca iki türdendir, DOC ve DOCX. Programlı olarak C# veya VB.NET kullanarak DOCX’i DOC’a ve DOC’tan DOCX’e dönüştürebilirsiniz. Her belge tek tek işlenip dönüştürülebilir veya çok sayıda dosyayla çalışmanız gerekiyorsa DOC ve DOCX dosyalarını toplu olarak dönüştürebilirsiniz. Konuyu ayrıntılı olarak anlamak için aşağıdaki kullanım örneklerini inceleyebilirsiniz:

DOCX’ten DOC’a ve DOC’den DOCX’e Dönüştürücü API’si – Kurulum

Aspose.Words for .NET API, DOCX’in DOC’a ve DOC’nin DOCX dosya biçimine verimli ve hızlı bir şekilde dönüştürülmesi için kullanılabilir. API’yi .NET çerçeve tabanlı uygulamalarınızda yapılandırabilirsiniz, böylece dönüştürmeyi programlı olarak gerçekleştirmek için C# ve VB.NET dilini kullanabilirsiniz. DLL dosyasını resmi web sitesinden ZIP olarak indirebilir veya aşağıdaki NuGet komutunu kullanarak API’yi çözümünüze yükleyebilirsiniz:

Install-Package Aspose.Words

C# veya VB.NET kullanarak DOCX’i Programlı Olarak DOC Dosyasına Dönüştürün

DOC ve DOCX arasındaki temel fark, DOC dosya formatının bir ikili dosya olması ve DOCX dosya formatının ilgili tüm XML dosyalarını içeren bir ZIP dosyası olmasıdır. DOCX dosyasını aşağıdaki adımlarla DOC belgesine dönüştürebilirsiniz:

 1. Kaynak dosyanın LoadFormat öğesini belirtin
 2. Giriş DOCX dosyasını yükle
 3. Çıkış DOC dosyasını SaveFormat kullanarak kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, C# veya VB.NET kullanarak DOCX’in DOC’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Giriş word belgesinin LoadFormat'ını belirtin
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx ;

// Kaynak DOCX dosyasını yükle
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "file.doc", options);

// DOCX'i DOC dosyasına dönüştürün
document.Save(dataDir + "test.doc", Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

C# veya VB.NET kullanarak DOCX’i DOC Dosyalarına Toplu Dönüştürme

.NET uygulamalarınızda yüzlerce DOCX dosyasını DOC formatına dönüştürmeniz gerekebilir. Programı yalnızca bir kez çalıştırarak bir grup dosyayı kolayca dönüştürebilirsiniz. Bir grup DOCX dosyasını dönüştürmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Tüm DOCX dosyalarını bir dizinden veya klasörden yükleyin
 2. LoadOptions sınıfını kullanarak her bir DOCX dosyasını yükleyin
 3. Her girdi dosyasının uzantısını DOC olarak değiştirin
 4. Çıktı dosyasını DOC biçim dosyası olarak kaydet

Aşağıdaki kod, bir grup DOCX dosyasının C# veya VB.NET kullanılarak DOC biçimli dosyalara nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.docx");
foreach (var file in files)
{
  // Giriş word belgesinin LoadFormat'ını belirtin
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx;

  // Kaynak DOCX dosyasını yükle
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".doc");

  // DOCX'i DOC dosyasına dönüştürün
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Doc);
}

C# veya VB.NET kullanarak DOC’u DOCX Dosyasına dönüştürün

Microsoft Word DOC dosyalarını, C# veya VB.NET kullanarak .NET Framework tabanlı uygulamalarınızda DOCX formatındaki dosyaya dönüştürebilirsiniz. Dönüşümü gerçekleştirme adımları aşağıdadır:

 1. Giriş DOC dosyasının LoadFormat değerini ayarlayın
 2. Kaynak belgeyi Document sınıfıyla başlat
 3. Çıktı dosyasını DOCX biçiminde kaydedin

Aşağıdaki kod, C# veya VB.NET kullanarak DOC’nin DOCX’e nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Giriş word belgesinin LoadFormat'ını belirtin
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

// Kaynak DOC dosyasını yükle
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "test.doc" , options);

// DOC'yi DOCX dosyasına dönüştürün
document.Save(dataDir + "test.docx" , Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

C# veya VB.NET kullanarak DOC’yi Programlı Olarak DOCX’e Toplu Dönüştürme

DOC’den DOCX’e dönüştürme için birden çok dosyanın ve farklı toplu işlerin dönüştürülmesini de işleyebilirsiniz. Bu tür dosyaları dönüştürmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Tüm DOC dosyalarını bir dizinden yükleyin
 2. LoadFormat numaralandırmasından DOC değerini ayarlayın
 3. Giriş belgesini yükle
 4. Çıkış DOCX dosyasını SaveFormat kullanarak kaydedin

Aşağıdaki kod örneği, bir grup DOC dosyasının C# veya VB.NET kullanılarak DOCX dosyalarına nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.doc");
foreach (var file in files)
{
  // Giriş word belgesinin LoadFormat'ını belirtin
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

  // Kaynak DOC dosyasını yükle
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".docx");

  // DOC'yi DOCX dosyasına dönüştürün
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Docx);
}

Çözüm

DOC ve DOCX dosya formatının iç dönüşümünü nasıl gerçekleştireceğinizi öğrendiniz. Özellikle, DOC’yi DOCX’e ve DOCX’i DOC’a nasıl dönüştüreceğinizi keşfettiniz. Ayrıca, bir grup DOC veya DOCX dosyasını C# veya VB.NET kullanarak programlı olarak nasıl dönüştüreceğinizi de öğrendiniz. Ancak, daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız API Dokümantasyonu ve Ürün Sayfası’ne başvurabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Ayrıca bakınız