Word'den HTML'ye C#

Çeşitli durumlarda, Word DOCX dosyalarının içeriğini web veya masaüstü uygulamalarınızda görüntülemeniz gerekir. Bu gibi durumlarda uygun seçeneklerden biri, DOCX’nin HTML’e dönüştürülmesidir. Bunu .NET uygulamalarından elde etmek için bu makale, DOCX dosyalarının C# dilinde HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini kapsar. Ayrıca, farklı seçenekleri kullanarak DOCX’ten HTML’ye dönüştürmeyi dinamik olarak nasıl kontrol edeceğinizi öğreneceksiniz.

C# DOCX’ten HTML’ye Dönüştürücü API’si - Ücretsiz İndirme

.NET uygulamalarının içinden DOCX’ten HTML’ye dönüştürme gerçekleştirmek için Aspose.Words for .NET kullanacağız. Word belgeleri oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlayan güçlü bir sınıf kitaplığıdır. Ayrıca, DOCX belgelerini diğer çeşitli dosya biçimlerine dönüştürmenize olanak tanır. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Words 

DOCX’i C# dilinde HTML’ye dönüştürün

Aspose.Words for .NET, bir DOCX belgesini HTML’ye dönüştürmenizi oldukça kolaylaştırır. DOCX belgesini yükleyin ve bir HTML dosyası olarak kaydedin. Aşağıda, bir DOCX dosyasını C# dilinde HTML’ye dönüştürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir DOCX’in HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Belgeyi diskten yükleyin
Document doc = new Document("Document.docx");

// Belgeyi HTML olarak kaydedin
doc.Save("Document.html", SaveFormat.Html);

C# DOCX’i HTML Dönüşümüne Özelleştirme

Aspose.Words for .NET, farklı seçenekler kullanarak DOCX’ten HTML’ye dönüştürmeyi özelleştirmenize de olanak tanır. Örneğin, kaynak dosyalarını (CSS, yazı tipleri ve resim) ayrı tutmak için bir klasör belirtebilirsiniz. Ayrıca, belgenin gidiş-dönüş bilgilerini dışa aktarabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde bu seçeneklerin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

C# DOCX’ten HTML’ye - Gidiş-Dönüş Bilgilerini Dışa Aktar

MS Word çok çeşitli özellikler sağlar ve bunların tümü HTML tarafından desteklenmez. Bu nedenle, HTML içeriğini orijinal belgeye yakın hale getirmek için gidiş-dönüş bilgisi kullanılır. Aşağıdaki adımlar, DOCX’teki gidiş-dönüş bilgilerinin C# dilinde HTML dönüşümüne nasıl aktarılacağını gösterir.

Aşağıdaki kod örneği, DOCX’teki gidiş-dönüş bilgilerinin C# .NET’te HTML dönüşümüne nasıl aktarılacağını gösterir.

// Belgeyi diskten yükleyin
Document doc = new Document("Document.docx");

// Gidiş dönüş bilgilerini etkinleştir
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.ExportRoundtripInformation = true;

// HTML olarak kaydet
doc.Save("ExportRoundtripInformation_out.html", options);

C# DOCX’ten HTML’ye Dönüştürme - Kaynak Klasörünü Belirtin

DOCX’ten HTML’ye dönüştürme gerçekleştirirken, kaynak dosyalarını ayrı bir klasöre kaydedebilirsiniz. Ayrıca, yazı tiplerini ve görüntüleri ayrı tutmak için klasörler belirleyebilirsiniz. Bunu başarmak için adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# DOCX’ten HTML’ye dönüştürmede kaynakların ayrı bir klasörde nasıl tutulacağını gösterir.

// Belgeyi yükle 
Document doc = new Document("document.docx");

// Kaynaklar için klasör ayarla
HtmlSaveOptions saveOptions = new HtmlSaveOptions();
saveOptions.CssStyleSheetType = CssStyleSheetType.External;
saveOptions.ExportFontResources = true;
saveOptions.ResourceFolder = dataDir + @"\Resources";
saveOptions.ResourceFolderAlias = "http://example.com/resources";

// Belgeyi HTML'ye dönüştür
doc.Save("ExportResourcesUsingHtmlSaveOptions.html", saveOptions);

DOCX’ten HTML’ye dönüştürmede kaynak klasörlerle çalışma hakkında daha fazlasını okuyun.

DOCX’ten HTML’ye Dönüştürme için C# API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Words for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için geçici bir lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde DOCX dosyalarını HTML’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, DOCX’i HTML’ye dönüştürmeyi özelleştirmek için farklı seçenekleri nasıl kullanacağınızı gördünüz. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Words for .NET’in diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız