E-postayı PDF C++'a Dönüştür

E-postalar, özellikle iş ortamlarında internet üzerinden birincil iletişim kaynağıdır. Ürün geliştirme için müşterinin yazılım gereksinimlerinin tartışılması ve sonuçlandırılması gibi durumlar olabilir. Yazılım gereksinimlerini tamamladıktan sonra, ekibinizle paylaşmak üzere e-postaları ve diğer ayrıntıları içeren son bir belge seti oluşturmanız gerekebilir. Bu tür senaryolarda, e-postayı PDF biçimine dönüştürmek yardımcı olabilir. Bu makalede, C++ kullanarak bir e-posta mesajını PDF formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

C++ E-postadan PDF’e Dönüştürme API’sı

E-postayı PDF’ye dönüştürmek için Aspose.Email for C++ ve Aspose.Words for C++ API’lerini kullanacağız. İlki, Outlook dosyalarını oluşturmak, değiştirmek ve dönüştürmek için yerel bir C++ kitaplığıdır. Oysa ikincisi, Microsoft Word dosyalarını oluşturmanıza, değiştirmenize ve dönüştürmenize olanak tanır. Ayrıca, dosyaların PDF formatına dönüştürülmesini de destekler. E-posta dosyalarını yüklemek için Aspose.Email for C++‘ı ve bunların PDF formatına dönüştürülmesi için Aspose.Words for C++‘ı kullanacağız. API’yi NuGet aracılığıyla yükleyebilir veya doğrudan İndirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Email.Cpp
PM> Install-Package Aspose.Words.Cpp

C++ kullanarak E-posta Mesajlarını PDF’ye Dönüştürme

Aşağıda, e-posta dosyalarını C++ kullanarak PDF biçimine dönüştürme adımları yer almaktadır.

  • MailMessage sınıfını kullanarak e-posta dosyasını yükleyin.
  • E-posta mesajını MemoryStream’e MHTML olarak kaydedin.
  • LoadOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
  • Yükleme biçimini MHTML olarak ayarlayın.
  • [Belge(SharedPtr) kullanarak dosyayı MemoryStream’den yükleyin. akış, SharedPtr Belge sınıfının loadOptions)]9 oluşturucusu.
  • Document->Save(String fileName, SaveFormat saveFormat) yöntemini kullanarak e-postayı bir PDF dosyası olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, e-posta iletilerinin PDF biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Kaynak e-posta dosyası
System::String sampleFile = u"SourceDirectory\\Message.msg";

// Dosyayı kullanarak e-posta mesajını yükle
System::SharedPtr<Aspose::Email::MailMessage> msg = Aspose::Email::MailMessage::Load(sampleFile);

// Bellek akışı oluştur
System::SharedPtr<System::IO::MemoryStream> stream = System::MakeObject<System::IO::MemoryStream>();

// E-posta mesajını bellek akışına kaydet
msg->Save(stream, Aspose::Email::SaveOptions::get_DefaultMhtml());

// Yükleme seçenekleri oluştur
System::SharedPtr<Aspose::Words::LoadOptions> loadOptions = System::MakeObject<Aspose::Words::LoadOptions>();

// Yükleme biçimini ayarla
loadOptions->set_LoadFormat(Aspose::Words::LoadFormat::Mhtml);

// Bir Document sınıfı örneği oluşturun ve MTHML'yi MemoryStream'den yükleyin
System::SharedPtr<Aspose::Words::Document> doc = System::MakeObject<Aspose::Words::Document>(stream, loadOptions);

// Çıktı dosyası yolu
System::String outputPath = u"OutputDirectory\\email-to-pdf.pdf";

// E-postayı PDF olarak kaydet
doc->Save(outputPath, Aspose::Words::SaveFormat::Pdf);

Ücretsiz Lisans Alın

Ücretsiz bir geçici lisans talep ederek değerlendirme sınırlamaları olmadan API’yi deneyebilirsiniz.

Canlı Demo

Çözüm

Bu makalede, C++ kullanarak e-posta mesajlarını PDF formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Bunun için e-postayı yüklemek için Aspose.Email for C++ ve PDF’ye dönüştürmek için Aspose.Words for C++ kullandık. Bu API’lerin her ikisi de, e-posta ve MS Word dosyalarıyla çalışmak için çok sayıda özellik sağlar. Bu API’leri ayrıntılı olarak keşfetmek için resmi belgelerini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca bakınız