Java kullanarak Metni PDF'ye Dönüştür

TXT biçimindeki bir metin belgesi, satır biçiminde düz metin içerir. TXT dosyaları, düz metni herhangi bir biçimlendirme olmadan depolamanın en basit ve en kolay yoludur. TXT dosyalarını herhangi bir metin düzenleyicide veya kelime işlem uygulamasında kolayca oluşturabilir, açabilir ve düzenleyebiliriz. Belirli durumlarda, metni PDF gibi salt okunur biçimlere dönüştürmemiz gerekebilir. Bu yazıda, Java’da bir metni programlı olarak PDF’ye nasıl dönüştüreceğimizi öğreneceğiz.

Bu yazıda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

Java Metinden PDF’e Dönüştürücü - Ücretsiz İndirme

Metni PDF’ye dönüştürmek için Aspose.Words for Java API’sini kullanacağız. MS Word belgelerinin oluşturulmasına ve değiştirilmesine izin verir. Ayrıca, MS Word ve metin belgelerini diğer çeşitli dosya biçimlerine dönüştürmenize olanak tanır.

API’nin Belge sınıfı, tanımlanmış bir biçimde yüklenmiş bir belgeyi temsil eder. Belgenin diğer tüm düğümlerini içeren bir ağacın kök düğümüdür. Bu sınıfın save() yöntemi, belgeyi belirtilen bir dosya biçiminde kaydeder. API’nin TxtLoadOptions sınıfı, metin belgesini bir Document nesnesine yüklerken ek seçeneklerin belirtilmesine izin verir.

Lütfen API’nin JAR’ını indirin veya Maven tabanlı bir Java uygulamasında aşağıdaki pom.xml yapılandırmasını ekleyin.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>22.5</version>
  <type>pom</type>
</dependency> 

Java’da Metni PDF’ye Dönüştür

Aşağıda verilen adımları izleyerek herhangi bir metin belgesini PDF dosyasına dönüştürebiliriz:

 1. Document sınıfını kullanarak metin dosyasını yükleyin.
 2. Document.save() yöntemini kullanarak PDF olarak kaydedin. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir TXT dosyasının PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, Metnin PDF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir
// TXT belgesini yükleyin
Document doc = new Document("C:\\Sample.txt");

// PDF olarak kaydet
doc.save("C:\\TxtToPdf.pdf", SaveFormat.PDF);
Java'da TXT'yi PDF'ye dönüştürme

Java Metnini PDF’ye Dönüştürme - Boşlukları Kırp

Metin belgesini yüklerken beyaz boşlukları kesebilir ve ardından aşağıda verilen adımları izleyerek bir PDF dosyasına dönüştürebiliriz:

 1. İlk olarak, TxtLoadOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 2. Ardından, çeşitli TXT yükleme seçeneklerini belirtin.
 3. Bundan sonra, TxtLoadOptions nesnesiyle Document sınıfını kullanarak metin dosyasını yükleyin.
 4. Document.save() yöntemini kullanarak PDF olarak kaydedin. Çıktı dosyası yolunu bağımsız değişken olarak alır.

Aşağıdaki kod örneği, beyaz boşlukların nasıl kırpılacağını ve bir TXT dosyasının Java’da PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Bu kod örneği, beyaz boşlukların nasıl kırpılacağını ve Metnin PDF'ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir
// TXT belgesini yükleyin
Document doc = new Document("C:\\Sample.txt");

// TxtLoadOptions'ın bir örneğini oluşturun
TxtLoadOptions loadOptions = new TxtLoadOptions();

// Her satırın başındaki tüm boşluk karakterlerini kaldırın.
loadOptions.setLeadingSpacesOptions(TxtLeadingSpacesOptions.TRIM);

// Her satırın sonundaki tüm boşluk karakterlerini kaldırın.
loadOptions.setTrailingSpacesOptions(TxtTrailingSpacesOptions.TRIM);

// TXT belgesini yükleyin.
Document doc = new Document(dataDir + "Sample.txt", loadOptions);

// PDF olarak kaydet
doc.save("C:\\TxtToPdf.pdf", SaveFormat.PDF);

Java Text to PDF Converter API - Ücretsiz API Lisansı Alın

Kitaplığı değerlendirme sınırlamaları olmadan denemek için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Java’da Metin’i programlı olarak PDF formatına nasıl dönüştüreceğimizi öğrendik. TXT dosyasını yüklerken beyaz boşlukları nasıl kırpacağımızı ve ardından onu PDF’ye nasıl dönüştüreceğimizi de gördük. Ayrıca, belgeleri kullanarak Aspose.Words for Java API hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Herhangi bir belirsizlik durumunda, lütfen forum üzerinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız