Java'da Word'ü PDF'ye Dönüştür

Word’den PDF’e dönüştürme genellikle belgeler paylaşılmadan önce kullanılır. Tek veya sınırlı sayıda Word belgesini dönüştürmenize izin veren çeşitli çevrimiçi Word’den PDF’ye dönüştürücüler mevcuttur. Ancak, ortaya çıkan MS Word otomasyonu ve rapor oluşturma çözümleri ile otomatik Word’den PDF’e dönüştürme, sistemlerin önemli bir parçası haline geldi. Ayrıca, zaman ve çabayı en aza indirmek için DOC/DOCX’in PDF’ye toplu dönüştürülmesinin otomatik olarak yapılması gerekir. Bu tür senaryoları takip ederek, Word DOC veya DOCX belgelerini Java’da programlı olarak PDF’ye dönüştürme sürecini nasıl otomatikleştireceğinizi göstereceğim.

Java Word’den PDF’e Dönüşüm Senaryoları

Bu makalede aşağıdaki Word (DOC/DOCX) - PDF dönüştürmeleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Java Word’den PDF’e Dönüştürme API’sı

Word DOCX/DOC’u PDF’ye dönüştürmek için, popüler kelime işleme biçimleriyle çalışmaya yönelik güçlü bir Word otomasyon API’si olan Aspose.Words for Java kullanacağız. Aspose.Words for Java’yı indirebilir veya aşağıdaki yapılandırmaları kullanarak Maven tabanlı uygulamanıza kurabilirsiniz.

Depo:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Bağımlılık:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>20.1</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Java’da Word DOC/DOCX’i PDF’ye dönüştürün

Bir Word belgesini PDF’ye dönüştürmek için, Word belgesini yükleyip “.pdf” uzantılı kaydetmeniz yeterlidir. Java’da DOCX/DOC’u PDF’ye dönüştürme adımları aşağıda verilmiştir.

 • Document sınıfını kullanarak Word belgesini yükleyin.
 • Document.save() yöntemini kullanarak belgeyi PDF olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da bir Word DOC’un PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Word belgesini diskten yükleyin
Document doc = new Document("word.docx");
// PDF olarak kaydet
doc.save("output.pdf");

Word belgesi

DOC DOCX'i Java'da PDF'ye dönüştürme

PDF Belgesi

DOCX'i PDF'ye dönüştürme

Word DOC/DOCX’in Seçilen Sayfalarını Java’da PDF’ye Dönüştürün

Word’ün yalnızca seçili sayfalarını PDF’ye dönüştürmek istiyorsanız, bunu PdfSaveOptions sınıfını kullanarak yapabilirsiniz. Başlangıç sayfasının dizinini belirterek ilk N sayfayı veya bir sayfa aralığını dönüştürebilirsiniz.

Aşağıda, bir Word DOCX/DOC’nin seçilen sayfalarını Java’da PDF’ye dönüştürme adımları yer almaktadır.

 • Document sınıfını kullanarak Word belgesini yükleyin.
 • PdfSaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.
 • Başlangıç sayfasının dizinini ve dönüştürülecek sayfa sayısını ayarlayın.
 • Word belgesini Document.save() yöntemini kullanarak PDF olarak kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Word DOC/DOCX’in seçili sayfalarının Java’da PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Word belgesini diskten yükleyin
Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// 0'ın ilk sayfanın dizini olduğu dizin 1'den başlayarak 3 sayfayı dönüştürün 
options.setPageIndex(1);
options.setPageCount(3);
// Word'ü PDF olarak kaydet
doc.save("output.pdf", options);

Word DOC/DOCX’i Java’da Belirli PDF Standardına Dönüştürün

Bir PDF belgesinin uyumlu olabileceği PDF/A-1a, PDF 1.5 vb. gibi çeşitli PDF standartları vardır. Word belgesini belirli bir PDF standardına dönüştürmek isterseniz, bunu PdfCompliance kullanarak belirtebilirsiniz. .

Aşağıdaki kod örneği, Word DOCX’in Java’da belirli bir PDF standardı ile PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Word belgesini diskten yükleyin
Document doc = new Document("word.docx");
// PDFSaveOption uyumluluğunu PDF15 olarak ayarlayın
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setCompliance(PdfCompliance.PDF_15);
// Word'ü PDF'ye Dönüştür
doc.save("output.pdf", options);

Java’da Metin veya Görüntü Sıkıştırma ile Word’ü PDF’ye Dönüştürün

Word belgesindeki metni veya görüntüyü sıkıştırarak da ortaya çıkan PDF belgesinin boyutunu küçültebilirsiniz. Aspose.Words for Java kullanarak Word’den PDF’e dönüştürmede aşağıdaki sıkıştırmaları uygulayabilirsiniz.

Metin Sıkıştırma Seçenekleri

Aspose.Words for Java PdfTextCompression sınıfını aşağıdaki metin sıkıştırma seçenekleriyle sağlar:

 • Yok: Metin sıkıştırması yok.
 • Düzleştir: Düzleştir (ZIP) sıkıştırma.

Görüntü Sıkıştırma

Görüntü sıkıştırma seçenekleri PdfImageCompression sınıfında mevcuttur.

 • Otomatik: Her görüntü için en uygun sıkıştırma otomatik olarak seçilir.
 • Jpeg: Görüntüler JPEG formatına dönüştürülür (saydamlığı desteklemez).

Aşağıdaki kod örneği, Java’da metin ve görüntü sıkıştırma uygulayarak Word DOCX’in PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Word belgesini diskten yükleyin
Document doc = new Document("word.docx");
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
// Metin ve resim sıkıştırma
options.setTextCompression(PdfTextCompression.FLATE);
options.setImageCompression(PdfImageCompression.AUTO);
// Word'ü PDF olarak kaydet
doc.save("output.pdf", options);

Java’da JPEG Kalitesinde Word’ü PDF’ye Dönüştürün

Ayrıca Word’den PDF’e dönüştürmede JPEG kalitesini özelleştirebilir ve kontrol edebilirsiniz. PdfSaveOptions.setJpegQuality, JPEG kalitesini 0 (maksimum sıkıştırma ile en kötü kalite) ile 100 (minimum sıkıştırma ile en iyi kalite) arasında ayarlamak için kullanılır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da Word DOCX’i PDF’ye dönüştürürken JPEG kalitesinin nasıl belirtileceğini gösterir.

// Word belgesini diskten yükleyin
Document doc = new Document("word.docx");
// JPEG kalitesini ayarla
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setJpegQuality(100);
// Word'ü PDF'ye Dönüştür
doc.save("output.pdf", options);

Aspose.Words for Java’yı Ücretsiz Deneyin

Aspose.Words for Java’yı denemek ve kullanmak için ücretsiz geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Java kullanarak Word DOCX veya DOC’u PDF’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, Word’den PDF’e dönüştürmeyi farklı senaryolarda nasıl özelleştireceğinizi gördünüz. Belgeleri kullanarak Aspose.Words for Java hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bilgi: Aspose, PDF’leri çevrimiçi olarak görüntülemenize, PDF’leri videoya dönüştürmenize ve PDF’leri çevrimiçi düzenlemenize izin veren ücretsiz bir çevrimiçi web uygulaması sağlar. ].

Bilgi: Başka bir Java API’si ilginizi çekebilir, özellikle de geliştiricilerin ve uygulamaların PowerPoint’i PDF’ye dönüştürmesine izin veren Aspose.Slides for Python. Aspose PowerPoint’ten PDF’e Dönüştürücü‘ye de göz atmak isteyebilirsiniz çünkü bu, PowerPoint belgesini PDF’ye dönüştürme işleminin canlı bir uygulamasıdır.