Word DOC DOCX'i HTML MHTML'ye dönüştürün

Bu makale, Word belgelerinin DOC DOCX C# veya VB.NET kullanarak HTML veya MHTML’e nasıl dönüştürüleceğini kapsar. Aspose.Words for .NET API, bu dönüştürmeyi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılabilir. Microsoft Word belgelerinin dönüştürülmesi popüler bir kullanım durumudur, bu nedenle API tarafından farklı seçenekler desteklenir. Bu yazıda ele alınan başlıklara göz atabilirsiniz:

C# Word’den HTML’ye veya MHTML Dönüştürücü API’sı

Aspose.Words for .NET API, Microsoft Word destekli dosya biçimleriyle çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Yeni Çıkanlar bölümünden API’yi indirerek veya aşağıdaki komutu kullanarak NuGet‘dan yükleyerek bir DOCX veya DOC dosyasını HTML veya MHTML dosya biçimine dönüştürebilirsiniz:

Install-Package Aspose.Words -Version 20.9.0

Word DOC veya DOCX’i C# dilinde HTML’ye dönüştürün

C# veya VB.NET kullanan .NET uygulamalarında bir kelime belgesini (DOC/DOCX) programlı olarak verimli bir şekilde bir HTML web sayfasına dönüştürebilirsiniz. Dönüşüm için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

 1. Giriş DOCX kelime belgesini yükle
 2. HtmlSaveOptions örneğini başlat
 3. Çıkış HTML dosyasını kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, bu adımları izler ve C# veya VB.NET kullanarak DOC/DOCX’in HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Belgeyi diskten yükleyin.
Document doc = new Document(dataDir + "Test File.docx");

// HtmlSaveOptions'ı ayarlayın
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFormat.Html;

// Belgeyi HTML'ye kaydedin
doc.Save(dataDir + "Document.html", options);

Word DOC veya DOCX’i C# ile Gidiş-Dönüş Bilgileri ile HTML’ye Dönüştürün

Word’den HTML’ye dönüştürme sırasında bazı ek bilgiler kaydedilir. Gidiş-dönüş bilgisi olarak bilinir ve dönüştürülen HTML dosyasının tekrar bir kelime belgesi olarak işlendiği senaryolar için kullanışlıdır. C# kullanarak DOC/DOCX’i HTML’ye dönüştürmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

 1. Giriş kelime belgesini yükleyin
 2. ExportRoundtripInformation öğesini true olarak ayarlayın
 3. Çıkış HTML dosyasını kaydedin

Aşağıdaki kod parçacığı, Word DOC/DOCX dosyasının C# veya VB.NET kullanarak gidiş-dönüş bilgileriyle HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini açıklar:

// Belgeyi diskten yükleyin.
Document doc = new Document(dataDir + "Test File (doc).docx");

HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();

// HtmlSaveOptions.ExportRoundtripInformation özelliği belirtir
// HTML, MHTML veya EPUB'a kaydederken gidiş-dönüş bilgilerinin yazıp yazmayacağı.
// Varsayılan değer HTML için doğru, MHTML ve EPUB için yanlıştır.
options.ExportRoundtripInformation = true;
      
doc.Save(dataDir + "ExportRoundtripInformation_out.html", options);

C# dilinde Word DOC veya DOCX’i MHTML’ye dönüştürün

Gömülü resimler ve yazı tipleri içeren tek bir HTML dosyasına ihtiyacınız olduğunda MHTML dosya biçiminden bahsetmeye değer. Word belgesini (DOC/DOCX) aşağıdaki adımlarla MHTML’ye dönüştürebilirsiniz:

 1. Kaynak DOC/DOCX dosyasını yükleyin
 2. SaveFormat öğesini MHTML olarak ayarlayın

Aşağıdaki kod parçacığı, bir kelime belgesinin (DOC/DOCX) C# veya VB.NET kullanılarak MHML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir:

// Belgeyi diskten yükleyin.
Document doc = new Document(dataDir + "Test File.docx");

// HtmlSaveOptions'ı ayarlayın
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFormat.Mhtml;

// Belgeyi MHTML'ye kaydedin
doc.Save(dataDir + "Document.mhtml", options);

Çözüm

Bu yazıda, Microsoft Word uygulamasını yüklemeye gerek kalmadan word belgelerinin C# dilinde HTML veya MHTML dosyalarına nasıl dönüştürüleceğini ele aldık. Ayrıca, Word belgelerini gerekli dosya formatlarına dışa aktarmak için API çağrıları yapmayı örneklerle ve ayrıntılı adımlarla öğrendiniz. Ek olarak, API referansları ve Belgeler‘a göz atabilirsiniz. Ayrıca Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize geri yazabilir ve her şeyi sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız