Word'ü C#'ta Markdown'a Dönüştür

Bugünlerde çok sayıda makale, blog ve belge Markdown formatında yazılmaktadır. Ancak Markdown sözdizimini hatırlamak ve büyük boyutlu belgeler için yazmak genellikle zorlaşır. İşleri kolaylaştırmak için MS Word’de içerik yazabilir ve ardından DOCX veya DOC belgesini Markdown’a dönüştürebilirsiniz. Word’ü Markdown’a dönüştürmeyi otomatikleştirmek için bu makale, C# dilinde Word DOC DOCX’in Markdown’a nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

C# Word DOC DOCX’ten Markdown’a Dönüştürücü - Ücretsiz İndirin

Aspose.Words for .NET, .NET uygulamalarının içinden Word belgeleri oluşturmak ve değiştirmek için tasarlanmıştır. Ek olarak, MS Word belgelerini diğer biçimlere dönüştürmek için yerleşik bir dönüştürücü sağlar. Word belgelerini Markdown biçimine dönüştürmek için bu API’yi kullanacağız. API’nin DLL’sini indirebilir veya paket yöneticisi konsolunu kullanarak NuGet‘den yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Words

Bir Word Belgesini C# ile Markdown’a Dönüştürün

Aşağıda, bir Word DOCX dosyasını C# dilinde Markdown’a dönüştürme adımları yer almaktadır.

  • Belge sınıfını kullanarak Word dosyasını yükleyin.
  • Document.Save(string) yöntemini kullanarak Word dosyasını Markdown biçimine dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, bir DOCX dosyasının C# dilinde Markdown biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Word belgesini yükle
Document doc = new Document("document.docx");

// Belgeyi Markdown biçiminde kaydedin
doc.Save("word-to-markdown.md");

C# DOC’u Markdown Dönüşümüne Özelleştirme

Farklı seçenekler kullanarak Word DOC/DOCX’in Markdown’a dönüştürmesinin varsayılan davranışını da özelleştirebilirsiniz. Örneğin, tablolardaki içeriğin hizalamasını ayarlayabilir, görüntülerin tutulacağı bir klasör belirtebilir vb. Word DOC’u Markdown’a dönüştürmeyi özelleştirmek için gereken adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde DOCX’ten Markdown’a dönüştürmenin nasıl özelleştirileceğini gösterir.

// Word belgesini yükle
Document doc = new Document("document.docx");

// İşaretleme seçeneklerini ayarla
MarkdownSaveOptions so = new MarkdownSaveOptions();
so.ImagesFolder = "D:\\Images";

// Belgeyi Markdown biçiminde kaydedin
doc.Save("word-to-markdown.md", so);

C# DOCX to Markdown Converter - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Words for .NET’i bir geçici lisans kullanarak değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Word DOCX/DOC’u C# dilinde Markdown’a nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, farklı seçenekler kullanarak C# DOC’u Markdown’a dönüştürmeyi nasıl özelleştireceğinizi gördünüz. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Words for .NET tarafından sunulan diğer özellikleri de keşfedebilirsiniz. Ayrıca forumumuz aracılığıyla sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız