Word'den HTML'ye C#

Çeşitli durumlarda, Word dosyalarının içeriğini web veya masaüstü uygulamalarınızda görüntülemeniz gerekir. Bu gibi durumlarda uygun seçeneklerden biri, Word’ün HTML’e dönüştürülmesidir. Bunu .NET uygulamalarından elde etmek için bu makale, Word dosyalarının C# dilinde HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini kapsar. Ayrıca, farklı seçenekleri kullanarak Word’den HTML’ye dönüştürmeyi dinamik olarak nasıl kontrol edeceğinizi öğreneceksiniz.

C# Word’den HTML’ye Dönüştürücü API’sı - Ücretsiz İndirme

.NET uygulamalarının içinden Word’den HTML’ye dönüştürme gerçekleştirmek için Aspose.Words for .NET kullanacağız. Word belgeleri oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlayan güçlü bir sınıf kitaplığıdır. Ayrıca, Word belgelerini diğer çeşitli dosya biçimlerine dönüştürmenize olanak tanır. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Words 

C# ile Word’ü HTML’ye Dönüştür

Aspose.Words for .NET, bir Word belgesini HTML’ye dönüştürmenizi oldukça kolaylaştırır. Word belgesini yükleyin ve bir HTML dosyası olarak kaydedin. Aşağıda, bir Word dosyasını C# dilinde HTML’ye dönüştürme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir Word’ün HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Belgeyi diskten yükleyin
Document doc = new Document("Document.docx");

// Belgeyi HTML olarak kaydedin
doc.Save("Document.html", SaveFormat.Html);

C# Word’ü HTML’ye Dönüştürmeyi Özelleştirme

Aspose.Words for .NET, Word’den HTML’ye dönüştürmeyi farklı seçenekler kullanarak özelleştirmenize de olanak tanır. Örneğin, kaynak dosyalarını (CSS, yazı tipleri ve resim) ayrı tutmak için bir klasör belirtebilirsiniz. Ayrıca, belgenin gidiş-dönüş bilgilerini dışa aktarabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde bu seçeneklerin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

C# Word’den HTML’ye - Gidiş-Dönüş Bilgilerini Dışa Aktar

MS Word çok çeşitli özellikler sağlar ve bunların tümü HTML tarafından desteklenmez. Bu nedenle, HTML içeriğini orijinal belgeye yakın hale getirmek için gidiş-dönüş bilgisi kullanılır. Aşağıdaki adımlar, Word’deki gidiş-dönüş bilgilerinin C# dilinde HTML’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

Aşağıdaki kod örneği, Word’deki gidiş-dönüş bilgilerinin C# .NET’te HTML dönüşümüne nasıl aktarılacağını gösterir.

// Belgeyi diskten yükleyin
Document doc = new Document("Document.docx");

// Gidiş dönüş bilgilerini etkinleştir
HtmlSaveOptions options = new HtmlSaveOptions();
options.ExportRoundtripInformation = true;

// HTML olarak kaydet
doc.Save("ExportRoundtripInformation_out.html", options);

C# Word’den HTML’ye Dönüştürme - Kaynak Klasörünü Belirtin

Word’den HTML’ye dönüştürme gerçekleştirirken, kaynak dosyaları ayrı bir klasöre kaydedebilirsiniz. Ayrıca, yazı tiplerini ve görüntüleri ayrı tutmak için klasörler belirleyebilirsiniz. Bunu başarmak için adımlar aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, C# Word’den HTML’ye dönüştürmede kaynakların ayrı bir klasörde nasıl tutulacağını gösterir.

// Belge yükle 
Document doc = new Document("document.docx");

// Kaynaklar için klasör ayarla
HtmlSaveOptions saveOptions = new HtmlSaveOptions();
saveOptions.CssStyleSheetType = CssStyleSheetType.External;
saveOptions.ExportFontResources = true;
saveOptions.ResourceFolder = dataDir + @"\Resources";
saveOptions.ResourceFolderAlias = "http://example.com/resources";

// Belgeyi HTML'ye dönüştür
doc.Save("ExportResourcesUsingHtmlSaveOptions.html", saveOptions);

Daha fazla bilgi edinin Word’den HTML’ye dönüştürmede kaynak klasörlerle çalışma hakkında.

Word’den HTML’ye Dönüştürme için C# API’si - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Words for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için geçici bir lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Word dosyalarını C# dilinde HTML’ye nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, Word’den HTML’ye dönüştürmeyi özelleştirmek için farklı seçenekleri nasıl kullanacağınızı gördünüz. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Words for .NET’in diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Ayrıca, sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Ayrıca bakınız