Word'ü C#'ta Markdown'a Dönüştür

Günümüzde Markdown (MD) biçimi, çevrimiçi makaleler, bloglar ve belgeler yazmak için yaygın olarak tercih edilmektedir. Bununla birlikte, büyük boyutlu belgeler söz konusu olduğunda sözdizimini hatırlamak ve yazmak zorlaşır. İşleri kolaylaştırmak için MS Word’de içerik yazabilir ve ardından DOCX veya DOC dosyasını Markdown’a dönüştürebilirsiniz. Bu dönüştürmeyi programlı olarak gerçekleştirmek için bu makale, Word’ün Java’da Markdown’a nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

Word’ü Markdown’a Dönüştürmek için Java API

DOCX/DOC dosyalarını Markdown formatına dönüştürmek için Aspose.Words for Java kullanacağız. Bahsedilen API, Java uygulamaları içinden Word belgeleri oluşturmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca, MS Word belgelerini diğer biçimlere dönüştürmek için yüksek kaliteli bir belge dönüştürücü sağlar. API’nin JAR’ını indirebilir veya aşağıdaki Maven yapılandırmalarını kullanarak yükleyebilirsiniz.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.11</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

Bir Word Dosyasını Java’da Markdown’a Dönüştürün

Aşağıdakiler, bir Word dosyasını Java’da Markdown’a dönüştürmek için gereken adımlardır.

 • Belge sınıfını kullanarak Word dosyasını yükleyin.
 • Document.save(string) yöntemini kullanarak Word dosyasını Markdown biçimine dönüştürün.

Aşağıdaki kod örneği, bir Word dosyasının Java’da Markdown’a nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// Word belgesini diskten yükle
Document doc = new Document("document.docx");

// Belgeyi Markdown biçiminde kaydedin
doc.save("word-to-markdown.md");

Java Word’ü Markdown Dönüşümüne Özelleştirin

Word için API’nin varsayılan davranışını Markdown dönüşümüne de değiştirebilirsiniz. Örneğin, tablolardaki içeriğin hizalamasını ayarlayabilir, görüntülerin tutulacağı bir klasör belirtebilir vb. Aşağıdakiler, Word’den Markdown’a dönüştürmede farklı seçenekler ayarlamak için gereken adımlardır.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da Word’den Markdown’a dönüştürmenin nasıl özelleştirileceğini gösterir.

// Word belgesini diskten yükle
Document doc = new Document("document.docx");

// İşaretleme seçeneklerini ayarla
MarkdownSaveOptions so = new MarkdownSaveOptions();
so.setImagesFolder("D:\\Images");

// Belgeyi Markdown biçiminde kaydedin
doc.save("word-to-markdown.md", so);

Java Word to Markdown Converter - Ücretsiz Lisans Alın

Aspose.Words for Java’yı bir geçici lisans kullanarak değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Word dosyalarının Java’da Markdown’a (.md) nasıl dönüştürüleceğini öğrendiniz. Ayrıca, farklı seçenekler kullanarak Word’den Markdown’a dönüştürmeyi nasıl değiştireceğinizi gördünüz. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Words for Java tarafından sunulan diğer özellikleri de keşfedebilirsiniz. Ayrıca forumumuz aracılığıyla sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız