Python'da bir belgeden diğerine içerik kopyalama

Çeşitli durumlarda, bir Word belgesinin içeriğini bir başkasına kopyalamanız gerekebilir. Ayrıca, orijinal Word belgesinin bir kopyasını oluşturmanız gerekebilir. Bu işlemleri otomatikleştirmek için bu makale, içeriğin Python’da bir Word belgesinden diğerine nasıl kopyalanacağını kapsar. Ayrıca, Word belgelerinin bir kopyasını programlı olarak nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz.

Word Belgelerinin İçeriğini Kopyalamak İçin Python Kitaplığı

Word belgelerinin içeriğini kopyalamak için Aspose.Words for Python kullanacağız. Kelime işleme özelliklerini Python uygulamalarınızdan uygulamak için zengin özelliklere sahip bir kitaplıktır. Aşağıdaki pip komutunu kullanarak PyPI‘den kurabilirsiniz.

pip install aspose-words 

Python Kullanarak Bir Word Belgesinin İçeriğini Başka Bir Belgeye Kopyalama

İlk olarak, bir Word belgesinin içeriğinin başka bir belgeye nasıl kopyalanacağına bakalım. Python’da bu işlemi gerçekleştirmenin adımları aşağıdadır.

  • Document sınıfını kullanarak kaynak Word belgesini yükleyin.
  • Benzer şekilde, Document sınıfını kullanarak hedef belgeyi yükleyin.
  • Document.appenddocument(Document, ImportFormatMode) yöntemini kullanarak kaynak Word belgesinin içeriğini hedef belgeye kopyalayın.
  • Document.save(string) yöntemini kullanarak hedef belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir Word belgesinin içeriğinin başka bir belgeye nasıl kopyalanacağını gösterir.

import aspose.words as aw

# Word belgelerini yükle
docSrc = aw.Document("document1.docx")
docDest = aw.Document("document2.docx")

# içeriği kaynak belgeden hedef belgeye kopyalama
docDest.append_document(docSrc, aw.ImportFormatMode.KEEP_SOURCE_FORMATTING)

# hedef belgeyi DOCX dosyası olarak kaydedin
docDest.save("final-document.docx")

Python’da Bir Word Belgesinin Kopyasını Oluşturun

Aspose.Words for Python’u kullanarak bir Word belgesini de klonlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, bir Word belgesinin içeriğini yeni bir belgeye kopyalayabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, Python kullanarak Word belgesinin bir kopyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

  • Document sınıfını kullanarak Word belgesini yükleyin.
  • Document.clone().asdocument() yöntemini kullanarak bir klon oluşturun.
  • Document.save(string) yöntemini kullanarak klonlanan belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir Word DOCX dosyasının kopyasının nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.words as aw

# klonlanacak Word belgesini yükleyin
doc = aw.Document("document1.docx")

# belgeyi klonla
clonedDoc = doc.clone().as_document()

# clonedDoc nesnesini kullanarak klonlanmış belgeyi değiştirme

# belgeyi DOCX dosyası olarak kaydedin
clonedDoc.save("cloned-document.docx")

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Words for Python’u değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için geçici bir lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, Python’da bir Word belgesinin içeriğini başka bir belgeye nasıl kopyalayacağınızı öğrendiniz. Ayrıca, bir Word belgesini programlı olarak yeni bir belge olarak nasıl klonlayacağınızı gördünüz. Aspose.Words for Python, belgeleri kullanarak keşfedebileceğiniz çok çeşitli başka özellikler sağlar. Ayrıca sorularınızı forumumuz aracılığıyla da sorabilirsiniz.

Ayrıca bakınız