C# .NET Kelime Otomasyonu

C# dilinde kelime işlem belgeleri oluşturmak ve işlemek için bir .NET Kelime Otomasyonu çözümü mü arıyorsunuz? Word belgelerini MS Office gerektirmeden programlı olarak oluşturmak, düzenlemek/değiştirmek ve dönüştürmek istiyor musunuz? .NET uygulamalarınızda C# kullanarak MS Word belgeleri (.doc, .docx, vb.) oluşturmak için eksiksiz özellikler sağlayan Aspose.Words for .NET API’yi deneyelim.

MS Word belge otomasyonu ve rapor oluşturma, işletmeler tarafından yüksek talep görmektedir. Aspose.Words for .NET, bu tür durumlarda Word belgeleri oluşturmak, düzenlemek veya analiz etmek için eksiksiz ve zengin özelliklere sahip bir Word otomasyon çözümüdür. Bu makale, Word belgelerini C# kullanarak programlı olarak oluşturmak ve değiştirmek için gereken tüm temel özellikleri kapsar. Bu makaleyi okuduktan sonra şunları yapabileceksiniz:

Word Belgeleri Oluşturun - C# Word Otomasyon API’sı

Aspose.Words for .NET DLL buradan indirilebilir. Diğer bir seçenek de Visual Studio’da NuGet Paket Yöneticisi veya Paket Yöneticisi Konsolu aracılığıyla yüklemektir.

NuGet Paket Yöneticisini Kullanma

C# .NET Word Otomasyon Kitaplığı

Paket Yöneticisi Konsolunu Kullanma

PM> Install-Package Aspose.Words

C# kullanarak bir Word Belgesi oluşturun

Aspose.Words for .NET kullanarak yeni bir Word belgesi oluşturarak yolculuğumuza başlayalım. API’nin DocumentBuilder sınıfı, sıfırdan Word belgeleri oluşturmak için tüm yöntemleri ve özellikleri içerir. DocumentBuilder, Document sınıfıyla birlikte metin/paragraflar, onay kutuları, tablolar, listeler, resimler ve bir Word belgesinin içerebileceği diğer nesneler gibi öğelerin eklenmesini destekler. Ayrıca, bu sınıfı kullanarak yazı tipini ve diğer biçimlendirme seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Aşağıda, DocumentBuilder sınıfını kullanarak bir Word belgesi oluşturma adımları yer almaktadır.

 • Yeni bir Belge nesnesi oluşturun.
 • DocumentBuilder nesnesi oluşturun ve yeni nesneyi Document nesnesiyle başlatın.
 • DocumentBuilder nesnesini kullanarak öğeleri ekleyin/yazın.
 • Document.Save yöntemini kullanarak belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir Word DOCX belgesinin nasıl oluşturulacağını gösterir.

Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Yazı tipi biçimlendirmesini belirtin
Font font = builder.Font;
font.Size = 32;
font.Bold = true;
font.Color = System.Drawing.Color.Black;
font.Name = "Arial";
font.Underline = Underline.Single;

// Metin ekle
builder.Writeln("This is the first page.");
builder.Writeln();

// Sonraki öğeler için biçimlendirmeyi değiştirin.
font.Underline = Underline.None;
font.Size = 10;
font.Color = System.Drawing.Color.Blue;

builder.Writeln("This following is a table");
// tablo ekle
Table table = builder.StartTable();
// hücre ekle
builder.InsertCell();
// Sabit sütun genişlikleri kullanın.
table.AutoFit(AutoFitBehavior.AutoFitToContents);
builder.CellFormat.VerticalAlignment = CellVerticalAlignment.Center;
builder.Write("This is row 1 cell 1");
// hücre ekle
builder.InsertCell();
builder.Write("This is row 1 cell 2");
builder.EndRow();
builder.InsertCell();
builder.Write("This is row 2 cell 1");
builder.InsertCell();
builder.Write("This is row 2 cell 2");
builder.EndRow();
builder.EndTable();
builder.Writeln();

// Resim ekle
builder.InsertImage("image.png");
// Sayfa sonu ekle 
builder.InsertBreak(BreakType.PageBreak);       
// sayfa sonundan sonraki tüm öğeler bir sonraki sayfaya eklenecektir.

// belgeyi kaydet
doc.Save("Document.docx");

Yukarıdaki kodu çalıştırdıktan sonra aldığımız belge aşağıdadır.

C# .NET'te Word belgesi oluşturun

Aspose.Words for .NET kullanarak bir Word belgesine ekleyebileceğiniz öğeler hakkında daha fazlasını keşfetmek için bu makaleleri ziyaret edin.

C# ile bir Word Belgesini Düzenleme

Aspose.Words for .NET’i kullanarak mevcut Word belgelerini de düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz. Aspose.Words Document Object Model sınıfları, belgenin öğelerine ve bunların biçimlendirmesine erişmenizi ve bunları değiştirmenizi sağlar. DOM aslında belgenin bellek içi temsilidir. Belge sunumunu DOM olarak anlamak için lütfen DOM’a genel bakış bakın.

Şimdi bir Word belgesinde var olan bir öğeyi nasıl düzenleyeceğimizi görelim. “Bu ilk sayfa” metnini güncellememiz gerektiğini varsayalım. yakın zamanda oluşturduğumuz belgede. Bu, belgenin ilk bölümündeki ilk paragraf olduğu için, ilk bölümün ve ilk paragrafın dizinini belirterek erişebiliriz. Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak Word belgesindeki paragrafın nasıl düzenleneceğini gösterir.

// Belgeyi yükle
Document doc = new Document("Document.docx");
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// Paragrafa erişin
var paragraph=doc.Sections[0].Body.Paragraphs[0].Runs[0];
paragraph.Text = "This is updated text"; 
// belgeyi kaydet
doc.Save("Document_updated.docx");

Güncellenmiş Word belgesi aşağıdadır.

C# .NET'te Kelime Otomasyonu

Word Belgesini C# ile Diğer Formatlara Dönüştürün

Aspose.Words for .NET, Word belgeleri oluşturmanın ve düzenlemenin yanı sıra, bir belgeyi PDF, XPS, EPUB, HTML ve BMP, PNG veya JPEG gibi görüntü biçimleri dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) diğer biçimlere dönüştürmeye de olanak tanır. Aşağıdaki kod örneği, bir Word belgesinin C# dilinde PDF’ye nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

Document doc = new Document("word.docx");
// PDF17'ye PDFSaveOption uyumluluğu sağlayın
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.Compliance = PdfCompliance.Pdf17;
// Word'ü PDF'ye Dönüştür
doc.Save("output.pdf", options);

Bir Word belgesini diğer biçimlere nasıl dönüştüreceğinizi görmek için bu makaleyi ziyaret edin.

Bir Word Belgesini C# ile Ayrıştırma

İçeriğini düz metin olarak çıkararak da bir Word belgesini ayrıştırabilirsiniz. Aşağıdaki kod örneği, bir Word belgesinden metnin nasıl ayıklanacağını ve bir .txt dosyasına nasıl kaydedileceğini gösterir.

// Belgeyi diskten yükleyin.
Document doc = new Document("document.docx");
// Düz metin olarak kaydet 
doc.Save("output.txt");

Çözüm

Bu makalede, C# kullanarak MS Word DOC/DOCX belgelerinin nasıl oluşturulacağını veya düzenleneceğini gördünüz. Ayrıca, MS Word belgelerini programlı olarak nasıl dönüştüreceğinizi veya ayrıştıracağınızı öğrendiniz. Eksiksiz bir Geliştirici Kılavuzu için Aspose.Words for .NET belgelerini ziyaret edin. Sizin için kafa karıştırıcı bir şey bulursanız, forumumuz aracılığıyla bize bildirin.

İlgili Makaleler)