Doldurulabilir Formlar, DOC, DOCX gibi Microsoft Word Belgelerinde ve diğer dosya biçimlerinde sıklıkla kullanılır. Bu yazıda, Aspose.Words for .NET API ile C# kullanarak programlı olarak Word belgesinde doldurulabilir bir form oluşturacağız. Ayrıca, doldurulabilir form alanlarının kaldırılmasını veya silinmesini de ele alacağız.

Kurulum

Aspose.Words for .NET API’yi .NET uygulamanızda yapılandırabilir ve ardından C# veya VB.NET ile kullanabilirsiniz. DLL’yi Yeni Sürümler bölümünden indirebilir veya aşağıdaki NuGet komutunu kullanarak yapılandırabilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Words -Version 20.8.0

Ayrıca, API’yi aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Visual Studio’daki NuGet Manager for Solution aracını kullanarak da yükleyebilirsiniz:

Word'de doldurulabilir form yapma

Yani API bu adımda yapılandırılmıştır. Aşağıdaki kullanım durumlarını öğrenmeye devam edelim:

C# kullanarak Word’de Onay kutusu, Metin kutusu ile Doldurulabilir Form Alanları Oluşturma

Birkaç temel adımla kolayca word belgesinde onay kutuları oluşturabilir veya ekleyebilirsiniz. Onay kutusuna ek olarak, metin kutusu ve birleşik giriş kutusunun nasıl ekleneceğini de keşfedeceğiz. DOCX dosyasına onay kutusu, metin kutusu ve birleşik giriş kutusu ekleme veya ekleme adımları aşağıda verilmiştir.

  1. Yeni bir Word belgesi başlat
  2. InsertTextInput yöntemiyle Metin form alanı ekleyin
  3. InsertCheckBox yöntemini kullanarak onay kutusu alanı ekleyin
  4. InsertComboBox yöntemiyle birleşik giriş kutusu alanı ekleyin
  5. Çıktı kelime dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, C# dilinde Word dosyalarına (DOC/DOCX) onay kutusu, metin kutusu ve birleşik giriş kutusu gibi doldurulabilir alanların nasıl ekleneceğini gösterir:

// Yeni Word belgesini başlat
Aspose.Words.Document doc = new Aspose.Words.Document();
Aspose.Words.DocumentBuilder builder = new Aspose.Words.DocumentBuilder(doc);

// Metin Formu Alanı Ekle
Aspose.Words.Fields.FormField text =  builder.InsertTextInput("TextInput", Aspose.Words.Fields.TextFormFieldType.Regular, "", "Hello", 0);

// Satır sonu ekle
builder.InsertBreak(Aspose.Words.BreakType.LineBreak);

// Onay Kutusu Form Alanı Ekle
Aspose.Words.Fields.FormField checkbox = builder.InsertCheckBox("CheckBox", true, true, 0);
checkbox.Checked = true;
builder.InsertBreak(Aspose.Words.BreakType.LineBreak);
string[] items = { "One", "Two", "Three" };

// Açılan Kutu Form Alanı Ekle
Aspose.Words.Fields.FormField combo = builder.InsertComboBox("DropDown", items, 0);
//builder.InsertBreak(Aspose.Words.BreakType.LineBreak);
dataDir = dataDir + "InsertFormFields.docx";
doc.Save(dataDir);

Ayrıca Aspose.Words for .NET API, form alanlarının birçok özelliğini ayarlamanıza izin veren, zengin özelliklere sahip bir API’dir. Örneğin, FormField sınıfı boyutu, varsayılan değeri, giriş ve çıkış makrolarını vb. ayarlamak için kullanılabilir.

C# kullanarak bir Word Belgesindeki Doldurulabilir Form Alanını Silme

Doldurulabilir bir form alanı eklemek ve doldurulabilir bir form alanını silmek, word dosyalarındaki formlara referansla en önemli ve sık kullanılan özelliklerdir. Şimdi .NET uygulamalarınızda doldurulabilir bir form alanının C# kullanılarak nasıl silinebileceğine bir göz atalım. Bir alanı silmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Document sınıfını kullanarak giriş kelime dosyasını yükleyin
  2. Adına göre özel doldurulabilir form alanı alın
  3. Kaldır yöntemini çağırın
  4. Çıktı kelime dosyasını kaydet

Aşağıdaki kod parçacığı, doldurulabilir bir form alanının C# ile word belgesinden nasıl silineceğini gösteren bu adımlara dayanmaktadır:

// Kaynak DOCX dosyasını yükle
Aspose.Words.Document doc = new Aspose.Words.Document(dataDir + "InsertFormFields.docx");

// Word dosyasının form alanlarını yükle
Aspose.Words.Fields.FormFieldCollection documentFormFields = doc.Range.FormFields;

// Onay kutusuna erişin
Aspose.Words.Fields.FormField checkbox = documentFormFields["CheckBox"];

//Onay kutusunu sil veya kaldır
checkbox.Remove();

// Güncellenmiş DOCX dosyasını kaydet
doc.Save(dataDir + "DeleteField.docx");

Çözüm

Sonuç olarak, DOCX’te veya ord dosyalarında doldurulabilir form alanları yapmayı veya oluşturmayı öğrendik. Ayrıca, bir word belgesinden bir form alanının nasıl silineceğini veya kaldırılacağını da inceledik. Herhangi bir karışıklık, şüphe veya soru olması durumunda lütfen Ücretsiz Destek Forumu üzerinden bize yazın. Size yardımcı olmayı çok isteriz!

Ayrıca bakınız