Microsoft Word, tüm Word belgesini veya belgenin bazı bölümlerini korumak için çeşitli koruma özelliklerini destekler. Belgeyi başka bir kişi veya tarafla paylaşmanız gerektiğinde belge koruması devreye girer. Bu gibi durumlarda, üçüncü tarafın erişimini veya izinlerini sınırlamak isteyebilirsiniz. Öte yandan, belgeye yetkisiz erişimi önlemek için bir parola da belirleyebilirsiniz. Bu makale ayrıca Word belgelerini programlı olarak korumanın bazı kolay yollarından oluşmaktadır. Ayrıca, Word belgelerinin korumasını parola olmadan nasıl kaldıracağınızı da öğreneceksiniz. Sonraki bölümlerde, şunları nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

  • C# kullanarak Word belgelerini koruyun,
  • Word belgelerini C# dilinde bir parolayla koruyun ve
  • C#’ta parola olmadan Word belgelerinin korumasını kaldırın.

Word Belgelerini Korumak/Korumayı Kaldırmak için .NET API

Aspose.Words for .NET, Word belgelerini .NET uygulamalarında programlı olarak işlemek için bir API’dir. Diğer belge işleme özelliklerinin yanı sıra API, Word belgelerini korumak ve korumasını kaldırmak için kolay ama güçlü özellikler sağlar. Aspose.Words for .NET DLL’yi indirebilir veya Visual Studio’da aşağıdaki yolları kullanarak projenize kurabilirsiniz:

NuGet Paket Yöneticisi

Word belgesini koruma veya korumayı kaldırma

Paket Yöneticisi Konsolu

PM> Install-Package Aspose.Words

C# kullanarak Word Belgelerini koruyun

Aspose.Words for .NET, bir Word belgesinin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki koruma türlerini sağlar:

  • AllowOnlyComments - Yalnızca yorumların değiştirilmesine izin vermek için.
  • AllowOnlyFormFields - Yalnızca form alanlarına veri girişine izin vermek için.
  • AllowOnlyRevisions - Yalnızca düzeltme işaretleri eklemeye izin vermek için.
  • Salt Okunur - Tamamen salt okunur (belgede hiçbir değişikliğe izin verilmez).
  • Koruma Yok - Hiç koruma yok.

Aşağıda, bir Word belgesine koruma uygulama adımları yer almaktadır:

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde bir Word belgesinin nasıl korunacağını gösterir.

// Word belgesini yükle
Document doc = new Document("Document.docx");
// Bir koruma türüyle koruyun
doc.Protect(ProtectionType.AllowOnlyComments);
// belgeyi kaydet
doc.Save("Protected Document.docx");

Word Belgelerini C# ile Parolayla Koruyun

Bir Word belgesini parolayla korumanın adımları şunlardır:

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde parola kullanarak bir Word belgesinin nasıl korunacağını gösterir.

// Word belgesini yükle
Document doc = new Document("Document.docx");
string password = "123456";
// Bir koruma türü ve parola ile koruyun
doc.Protect(ProtectionType.ReadOnly, password);
// belgeyi kaydet
doc.Save("Protected Document.docx");

C#’ta Parola Olmadan Word Belgelerinin Korumasını Kaldırın

Aspose.Words for .NET, parolanız olmasa bile bir Word belgesinin korumasını kaldırma yeteneğine sahiptir. Bir Word belgesinin korumasını kaldırma adımları şunlardır:

Aşağıdaki kod örneği, C# dilinde parola olmadan bir Word belgesinin korumasının nasıl kaldırılacağını gösterir.

// Word belgesini yükle
Document doc = new Document("Protected Document.docx");
// Word belgesinin korumasını kaldırın
doc.Unprotect();
// belgeyi kaydet
doc.Save("Unprotected Document.docx");

Aspose.Words for .NET’i Ücretsiz Deneyin

Aspose.Words for .NET’i ücretsiz denemek ve kullanmak için bir geçici lisans alabilirsiniz.