Word Belgelerini Böl

MS Word belgeleri, bilgi tutmak ve paylaşmak için yaygın olarak kullanılır. Bazı durumlarda, farklı bölümlerde veya sayfalarda bulunabilecek bir Word belgesindeki verileri bölmeniz gerekebilir. Ayrıca, tek bir belgenin sayfalarını birden çok belgeye bölmeniz gerekebilir. Bu tür senaryolara uygun olarak, bu makale size MS Word belgelerini C# kullanarak programlı olarak nasıl parçalayacağınızı göstermeyi amaçlamaktadır.

MS Word Belgelerini Bölmek için C# API

Aspose.Words for .NET, C# veya VB.NET kullanarak MS Word belgeleri oluşturmanıza ve yönetmenize izin veren güçlü bir kelime işleme API’sidir. Bununla birlikte, MS Word belgelerini bölüme, sayfaya veya sayfa aralığına göre ayırmanıza da olanak tanır. API’yi indirebilir veya NuGet kullanarak uygulamanıza yükleyebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Words

C# kullanarak Word Belgelerini Bölüme Göre Böl

Bölümler, bir belgenin farklı biçimlendirmenin uygulanabileceği kısımlarını ifade eder. Bir bölüm, tek bir sayfadan, bir dizi sayfadan veya tüm belgeden oluşabilir. Bölüm sonları, bir belgeyi birden çok bölüme ayırmak için kullanılır. Aşağıda, Aspose.Words for .NET kullanarak bir Word belgesini bölümlerine göre bölme adımları yer almaktadır.

Aşağıdaki kod örneği, MS Word belgelerinin C# kullanarak bölümlere göre nasıl bölüneceğini gösterir.

// Bir Word belgesi açın
Document doc = new Document("document.docx"); 

for (int i = 0; i < doc.Sections.Count; i++)
{
	// Bir belgeyi daha küçük parçalara ayırın, bu örnekte bölüme göre bölün
	Section section = doc.Sections[i].Clone();

  // Yeni bir belge oluştur
	Document newDoc = new Document();
	newDoc.Sections.Clear();

	Section newSection = (Section)newDoc.ImportNode(section, true);
	newDoc.Sections.Add(newSection);

	// Her bölümü ayrı bir belge olarak kaydedin
	newDoc.Save($"splitted_{i}.docx");
}

C# kullanarak Word Belgelerini Sayfa Sayfa Bölme

Bir Word belgesinin her sayfada fatura veya makbuz gibi benzer türde bilgiler içerdiği durumlar olabilir. Böyle bir durumda, her faturayı ayrı bir belge olarak kaydetmek için belgenin sayfalarını bölebilirsiniz. Belgeleri sayfa sayfa bölmek için Aspose.Words for .NET tabanlı DocumentPageSplitter yardımcı sınıfını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek projenizdeki sınıfı kolayca kopyalayabilir ve Word belgelerini sayfa sayfa bölebilirsiniz.

  • Document sınıfını kullanarak Word belgesini yükleyin.
  • DocumentPageSplitter sınıfından bir nesne oluşturun ve onu Document nesnesiyle başlatın.
  • Belgenin sayfalarını yineleyin.
  • DocumentPageSplitter.GetDocumentOfPage(int PageIndex) yöntemini kullanarak her sayfayı yeni bir Document nesnesine çıkarın.
  • Document.Save(String) yöntemini kullanarak her belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Word belgesinin C# kullanılarak sayfalara nasıl bölüneceğini gösterir.

// Bir Word belgesi açın
Document doc = new Document("Document.docx");

// Belge sayfası ayırıcıyı oluşturun ve başlatın
DocumentPageSplitter splitter = new DocumentPageSplitter(doc);

// Her sayfayı ayrı bir belge olarak kaydedin
for (int page = 1; page <= doc.PageCount; page++)
{
	Document pageDoc = splitter.GetDocumentOfPage(page);
	pageDoc.Save($"spliteed_{page}.docx");
}

C# kullanarak Word Belgelerini Sayfa Aralığına Göre Böl

DocumentPageSplitter sınıfını kullanarak orijinal belgeden ayırmak için bir sayfa aralığı da belirleyebilirsiniz. Örneğin, sayfaları 2’den 4’e bölmeniz gerekiyorsa, DocumentPageSplitter.GetDocumentOfPageRange(int StartIndex, int EndIndex) yönteminde başlangıç ve bitiş sayfalarının dizinini belirtmeniz yeterlidir.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak Word belgesinden bir sayfa aralığının nasıl bölüneceğini gösterir.

// Bir Word belgesi açın
Document doc = new Document("document.docx");

// Belge sayfası ayırıcıyı oluştur ve başlat
DocumentPageSplitter splitter = new DocumentPageSplitter(doc);

// Sayfa aralığını al
Document pageDoc = splitter.GetDocumentOfPageRange(3, 6);
pageDoc.Save("splitted.docx");

Çözüm

Bu makalede, MS Word belgelerini C# kullanarak programlı olarak nasıl böleceğinizi öğrendiniz. Word belgelerini bölümlere, sayfalara ve sayfa aralıklarına göre bölme senaryoları, kod örnekleriyle birlikte tartışılmıştır. Belgeleri kullanarak Aspose.Words for .NET hakkında daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Ayrıca bakınız