Python kullanarak Word Belgelerinde VBA Makrolarıyla Çalışma

Visual Basic for Applications (VBA), Word belgelerindeki görevleri otomatikleştirmenizi sağlayan güçlü bir programlama dilidir. Üstelik yinelenen görevleri VBA makroları ile oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu yazıda, MS Word belgelerinde VBA projeleri ve modülleri ile nasıl çalışılacağını öğreneceksiniz. Makale, özellikle Python’da programlı olarak VBA makrolarının nasıl oluşturulacağını, değiştirileceğini ve klonlanacağını ele alacaktır.

MS Word VBA Makrolarıyla Çalışmak İçin Python Kitaplığı

Word dosyalarında VBA Makroları ile çalışmak için Aspose.Words for Python kullanacağız. Python uygulamalarının içinden Word belgeleri oluşturmak ve değiştirmek için güçlü bir kitaplıktır. Aşağıdaki pip komutunu kullanarak kitaplığı PyPI’ten uygulamanıza kurabilirsiniz.

pip install aspose-words

Python’da bir MS Word Belgesinde VBA Makrosu Oluşturma

Python kullanarak bir MS Word DOCM dosyasında VBA makrosu oluşturma adımları aşağıda verilmiştir.

 • Word belgesini yükleyin veya Document sınıfını kullanarak yeni bir tane oluşturun.
 • VbaProject sınıfından bir nesne oluşturun.
 • VbaProject.name özelliğini kullanarak projenin adını ayarlayın.
 • Document.vbaproject özelliğine proje atayın.
 • VbaModule sınıfından bir nesne oluşturun.
 • Sırasıyla VbaModule.name ve VbaModule.type özelliklerini kullanarak modülün adını ve türünü ayarlayın.
 • VbaModule.sourcecode özelliğini kullanarak kaynak kodunu ayarlayın.
 • Document.vbaproject.modules.add(VbaModule) yöntemini kullanarak belgenin VBA projesine modül ekleyin.
 • Document.save() yöntemini kullanarak belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak bir DOCM belgesinde VBA makrosunun nasıl oluşturulacağını gösterir.

import aspose.words as aw

# Word belgesini yükleyin.
doc = aw.Document("document.docm")

# VBA projesi oluştur
project = aw.vba.VbaProject()
project.name = "AsposeProject"
doc.vba_project = project

# Yeni bir modül oluşturun ve bir makro kaynak kodu belirtin.
module = aw.vba.VbaModule()
module.name = "AsposeModule"
module.type = aw.vba.VbaModuleType.PROCEDURAL_MODULE
module.source_code = "New source code"

# VBA projesine modül ekleyin.
doc.vba_project.modules.add(module)

# Belgeyi kaydedin.
doc.save("create_vba_project.docm")

Python’da bir Word Belgesinde VBA Makrosunu Değiştirme

Ayrıca Word belgelerindeki mevcut VBA makrolarına sorunsuz bir şekilde erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar, Aspose.Words for Python kullanarak bunun nasıl başarılacağını göstermektedir.

 • Document sınıfını kullanarak Word belgesini yükleyin.
 • Document.vbaproject özelliğini kullanarak VbaProject referansını bir nesneye alın.
 • Dizini kullanarak istenen VBA modülüne erişin ve VbaProject.modules[int].sourcecode özelliğini kullanarak kaynak kodunu güncelleyin.
 • Document.save() yöntemini kullanarak belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python kullanılarak varolan bir MS Word VBA makrosunun nasıl değiştirileceğini gösterir.

import aspose.words as aw

# Word belgesini yükleyin.
doc = aw.Document("document.docm")

# VBA projesinin referansını alın.
project = doc.vba_project

# Kaynak kodunu güncelleyin.
newSourceCode = "Test change source code"
project.modules[0].source_code = newSourceCode
  
# Belgeyi kaydedin.
doc.save("modify_vba_macros.docm")

Python kullanarak bir Word Belgesinde VBA Makrosunu Klonlama

Bazı durumlarda, bir VBA modülünü veya tüm VBA projesini bir Word belgesinden diğerine kopyalamanız gerekebilir. Bunu başarmak için Aspose.Words for Python, oldukça kolay bir şekilde klonlar oluşturmanıza olanak tanır. Aşağıdaki bölümler, bir VBA modülünün veya bir VBA projesinin nasıl kopyalanacağını kapsar.

Bir VBA Modülünü Klonlayın

Python kullanarak bir DOCM belgesinden diğerine bir VBA modülünün klonunu oluşturma adımları aşağıda verilmiştir.

 • Document sınıfını kullanarak kaynak Word belgesini yükleyin.
 • Document sınıfını kullanarak hedef Word belgesini yükleyin.
 • Hedef Word belgesi için bir VbaProject oluşturun.
 • Document.vbaproject.modules.getbyname(string).clone() yöntemini kullanarak kaynak Word belgesinden VBA modülünün klonunu bir nesneye alın.
 • Document.vbaproject.modules.add(VbaModule) yöntemini kullanarak klonlanan modülü hedef belgeye ekleyin.
 • Document.save() yöntemini kullanarak hedef belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir MS Word VBA modülünün nasıl klonlanacağını gösterir.

import aspose.words as aw

# Kaynak Word belgesini yükleyin.
doc = aw.Document("document.docm")

# Hedef Word belgesini yükleyin.
destDoc = aw.Document("dest_document.docm")
destDoc.vba_project = aw.vba.VbaProject() 

# VBA modülünü klonlayın.
copyModule = doc.vba_project.modules.get_by_name("Module1").clone()
destDoc.vba_project.modules.add(copyModule)

# Belgeyi kaydedin.
destDoc.save("clone_vba_module.docm")

Bir VBA Projesini Klonlayın

Aşağıdakiler, Python’da bir MS Word VBA projesini klonlama adımlarıdır.

 • Document sınıfını kullanarak kaynak Word belgesini yükleyin.
 • Document sınıfını kullanarak hedef Word belgesini yükleyin.
 • Document.vbaproject.clone() yöntemini kullanarak kaynak belgeden VBA projesinin klonunu alın ve bunu Document.vbaproject özelliğini kullanarak hedef belgeye ekleyin.
 • Document.save() yöntemini kullanarak hedef belgeyi kaydedin.

Aşağıdaki kod örneği, Python’da bir VBA projesinin bir Word belgesinden diğerine nasıl klonlanacağını gösterir.

import aspose.words as aw

# Kaynak Word belgesini yükleyin.
doc = aw.Document("document.docm")

# Hedef Word belgesini yükleyin.
destDoc = aw.Document("dest_document.docm")

# VBA projesini klonlayın.
destDoc.vba_project = doc.vba_project.clone() 

# Belgeyi kaydedin.
destDoc.save("clone_vba_module.docm")

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.Words for Python’u değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu yazıda, Python kullanarak MS Word belgelerinde VBA makrolarının nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Ayrıca, mevcut VBA modüllerini veya projelerini programlı olarak nasıl değiştireceğinizi veya klonlayacağınızı gördünüz. Ayrıca belgeleri kullanarak Aspose.Words for Python’un diğer özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda forumumuz aracılığıyla bize bildirmekten çekinmeyin.

Ayrıca bakınız

Bilgi: Bir PowerPoint sunumundan bir Word belgesi almanız gerekirse, Aspose Sunumdan Word Belgesine dönüştürücü kullanabilirsiniz.