RAR Dosyalarını C# ile ZIP Arşivine Dönüştürün

RAR, verilerin kayıpsız sıkıştırılmasını destekleyen yaygın olarak kullanılan bir arşiv dosyası biçimidir. Çoğu zaman insanlar, daha iyi bir sıkıştırma oranı sağladığı ve arşiv boyutunu daha küçük tuttuğu için ZIP yerine RAR’ı tercih eder. Ancak bazı durumlarda RAR dosyalarını ZIP arşivlerine dönüştürmeniz gerekebilir. Bunu başarmak için bu makale, bir RAR dosyasının C# dilinde programlı olarak ZIP’e nasıl dönüştürüleceğini kapsar.

RAR’dan ZIP’e Dönüştürme için C# .NET API’si

Aspose.ZIP for .NET, popüler arşiv biçimlerinin oluşturulmasını ve değiştirilmesini destekleyen güçlü bir arşivleme API’sidir. RAR dosyalarını ZIP formatına dönüştürmek için bu API’yi kullanacağız. API’yi kullanmak için onu NuGet’ten yükleyebilir veya DLL’sini indirilenler bölümünden indirebilirsiniz.

PM> Install-Package Aspose.Zip

Bir RAR Dosyasını C# ile ZIP’e Dönüştürme

RAR dosyaları, Aspose.ZIP for .NET kullanılarak birkaç adımda ZIP formatına dönüştürülebilir. Aşağıdakiler, bir RAR dosyasını C# dilinde bir ZIP arşivine dönüştürme adımlarıdır.

Aşağıdaki kod örneği, bir RAR dosyasının C# dilinde ZIP biçimine nasıl dönüştürüleceğini gösterir.

// ZIP arşivi için bir Archive sınıfı örneği oluşturun
using (Archive zip = new Archive())
{
  // RAR arşivini yükleyin
  using (RarArchive rar = new RarArchive(@"D:\archvie.rar"))
  {
    // RAR dosyasının girişleri arasında geçiş yapın
    for (int i = 0; i < rar.Entries.Count; i++)
    {
       // Her girişi RAR'dan ZIP'e kopyalayın
       if (!rar.Entries[i].IsDirectory)
       {
         var ms = new MemoryStream();
         rar.Entries[i].Extract(ms);
         ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name, ms);
       }
       else
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name + "/", Stream.Null);
     }
   }
  // Ortaya çıkan ZIP arşivini kaydedin
  zip.Save("output.zip");
}

Ücretsiz API Lisansı Alın

Aspose.ZIP for .NET’i değerlendirme sınırlamaları olmaksızın kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, bir RAR arşivini C# dilinde programlı olarak ZIP formatına nasıl dönüştüreceğinizi öğrendiniz. Adım adım kılavuz ve kod örneği, bir RAR dosyasının birkaç adımda ZIP arşivine dönüştürüldüğünü göstermiştir. Diğer özellikleri keşfetmek için Aspose.ZIP for .NET’in belgelerini okuyabilirsiniz. Ayrıca forumumuz aracılığıyla sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bakınız