C# ile GZip oluşturun

GZip arşivleri (.gz), GNU zip sıkıştırma algoritmasını kullanarak bir veya daha fazla dosyayı sıkıştırmak için kullanılır. UNIX işletim sistemlerinde dosya sıkıştırma için yaygın olarak kullanılır. Bu makalede, C#’te programlı olarak GZip (.gz) kullanarak dosyaları sıkıştırmayı öğreneceksiniz. Ayrıca makale, GZip arşivlerinin C# ile nasıl açılacağını da kapsayacaktır.

C# GZip Sıkıştırma ve Açma API’sı - Ücretsiz İndirme

GZip kullanarak dosyaları sıkıştırmak ve açmak için Aspose.ZIP for .NET kullanacağız. ZIP, 7z, GZip vb. gibi popüler arşiv biçimleriyle çalışmanıza izin veren güçlü bir API’dir. API’yi indirebilir veya [NuGet] kullanarak yükleyebilirsiniz. 8.

PM> Install-Package Aspose.Zip

C#’ta GZip Kullanarak Dosyaları Sıkıştırın

C# dilinde GZip kullanarak dosyaları sıkıştırma adımları aşağıdadır.

Aşağıdaki kod örneği, dosyaların C# dilinde GZip’e nasıl sıkıştırılacağını gösterir.

using (GzipArchive archive = new GzipArchive())
{
  // kaynak ayarla
  archive.SetSource("data.bin");
  
  // arşiv oluştur
  archive.Save("archive.gz");
}

Bir GZip Arşivini C# ile Açın

Aşağıda, Aspose.ZIP for .NET kullanarak C#’ta bir GZip arşivinin sıkıştırmasını açma adımları yer almaktadır.

 • GzipArchive sınıfından bir nesne oluşturun ve onu GZip arşivinin yolu ile başlatın.
 • File.Create(String) yöntemini kullanarak ayıklanan içerik için bir dosya oluşturun.
 • GZipArchive.Open() yöntemini kullanarak ayıklamak için GZip’i açın.
 • Ayıklanan içeriği okuyun ve dosyaya yazın.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir GZip arşivinin nasıl açılacağını gösterir.

// GZip arşivini yükle
using (var archive = new GzipArchive("archive.gz"))
{
  // dosya oluştur
  using (var extracted = File.Create("data.bin"))
  {
    // açık Arşiv
    var unpacked = archive.Open();
    byte[] b = new byte[8192];
    int bytesRead;
    
    // dosyaya yaz
    while (0 < (bytesRead = unpacked.Read(b, 0, b.Length)))
      extracted.Write(b, 0, bytesRead);
  }
}

C# Bir GZip’i Akışa Çıkarın

Bir GZip arşivini bir bellek akışı nesnesine de çıkarabilirsiniz. Aşağıda bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar verilmiştir.

Aşağıdaki kod örneği, C# kullanarak bir GZip arşivinin bir bellek akışına nasıl çıkarılacağını gösterir.

// bir bellek akışı oluştur
var ms = new MemoryStream();

// GZip arşivini yükle
using (GzipArchive archive = new GzipArchive(File.OpenRead("sample.gz")))
{
  // ayıklayın ve bellek akışına kopyalayın
  archive.Open().CopyTo(ms);
  Console.WriteLine(archive.Name);
}

C# GZip Sıkıştırma ve Açma API’si - Ücretsiz Lisans Alın

API’yi değerlendirme sınırlamaları olmadan kullanmak için ücretsiz bir geçici lisans alabilirsiniz.

Çözüm

Bu makalede, C# dilinde GZip kullanarak dosyaları sıkıştırmayı veya açmayı öğrendiniz. Ayrıca, C# .NET kullanarak programlı olarak akış yapmak için bir GZip’i nasıl çıkaracağınızı gördünüz. Aspose.ZIP for .NET hakkında documentation kullanarak daha fazlasını keşfedebilirsiniz. Ayrıca forumumuz aracılığıyla sorularınızı paylaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca bakınız