Захист файлів Excel у Java

Файли Excel використовуються для зберігання як малих, так і великих даних у вигляді рядків і стовпців. Окрім зберігання даних, ви можете виконувати інші операції, наприклад обчислення та аналіз даних за допомогою графіків і діаграм. Оскільки дані варті захисту, MS Excel дозволяє захистити файли Excel. У цій статті розповідається про те, як програмно автоматизувати захист файлів MS Excel. Зокрема, ви дізнаєтесь, як захистити та зняти захист файлів Excel за допомогою Java.

Java API для захисту файлів Excel

Aspose.Cells for Java – це добре відомий API для роботи з електронними таблицями, призначений для створення, редагування та перетворення файлів Excel із програм Java. Разом з іншими основними та розширеними функціями автоматизації Excel Aspose.Cells підтримує захист файлів Excel. Ви можете завантажити JAR API або встановити його за допомогою наведеної нижче конфігурації Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>20.12</version>
</dependency>

Захист файлів Excel за допомогою Java

Aspose.Cells for Java забезпечує такі типи захисту для захисту робочих книг Excel.

Нижче наведено кроки для захисту файлу Excel за допомогою Aspose.Cells for Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як захистити файл Excel у Java.

// Відкрийте файл Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Захистіть книгу, вказавши тип захисту
workbook.protect(ProtectionType.ALL, "12345");

// Збережіть файл
workbook.save("workbook_protected.xlsx");

Зніміть захист файлів Excel за допомогою Java

Нижче наведено кроки для зняття захисту із захищеного паролем файлу Excel за допомогою Aspose.Cells for Java.

 • Завантажте файл Excel за допомогою класу Workbook.
 • Використовуйте метод Workbook.unprotect(String), щоб зняти захист із файлу Excel.
 • Збережіть незахищений файл Excel за допомогою методу Workbook.save(String).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як зняти захист файлу Excel у Java.

// Відкрийте файл Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook_protected.xlsx");

// Зняти захист робочої книги
workbook.unprotect("12345");

// Встановіть пароль на null
workbook.getSettings().setPassword(null);

// Збережіть файл
workbook.save("workbook_unprotected.xlsx");

Захист робочих аркушів Excel за допомогою Java

Ви також можете застосувати захист на рівні аркуша. Нижче наведено кроки для захисту аркуша Excel за допомогою Aspose.Cells for Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як захистити аркуш Excel за допомогою Java.

// Відкрийте файл Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Доступ до першого аркуша у файлі Excel
WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();
Worksheet worksheet = worksheets.get(0);

Protection protection = worksheet.getProtection();

// Наступні 3 методи призначені лише для форматів Excel 2000 і попередніх версій
protection.setAllowEditingContent(false);
protection.setAllowEditingObject(false);
protection.setAllowEditingScenario(false);

// Захистіть перший аркуш паролем "1234"
protection.setPassword("1234");

// Збережіть файл
workbook.save("Excel.xlsx");

Зніміть захист робочих аркушів за допомогою Java

Процедура зняття захисту з робочого аркуша така сама, як і зняття захисту. Єдина відмінність полягає в тому, що ви будете використовувати метод Worksheet.unprotect(String). У наведеному нижче прикладі коду показано, як зняти захист аркуша Excel за допомогою Java.

// Відкрийте файл Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Доступ до першого аркуша у файлі Excel
WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();
Worksheet worksheet = worksheets.get(0); 

// Зняти захист аркуша
worksheet.unprotect("12345");

// Збережіть файл
workbook.save("workbook_updated.xlsx");

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати API без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як захистити та зняти захист файлів Excel за допомогою Java. Крім того, ви бачили, як захистити та зняти захист певного аркуша в книзі Excel. Ви можете дізнатися більше про API автоматизації Java Excel за допомогою документації.

Дивись також