Excel в PDF PHP

Електронні таблиці Excel широко використовуються для зберігання та аналізу даних у формі рядків і стовпців. Однак у деяких випадках вам потрібно конвертувати файли Excel у формат PDF, перш ніж ділитися ними через Інтернет. Щоб автоматизувати перетворення Excel у PDF, у цій статті показано, як програмно конвертувати файли Excel у PDF за допомогою PHP. Крім того, також обговорюються додаткові параметри для налаштування перетворення Excel у PDF.

PHP Excel для перетворення PDF

Щоб конвертувати файли Excel XLSX або XLS у PDF, ми будемо використовувати Aspose.Cells for PHP через Java. Це багатофункціональний API, який дозволяє реалізувати функції автоматизації електронних таблиць у ваших веб-додатках. Ви можете завантажити пакет API тут.

Використання

Нижче наведено передумови, які потрібно виконати, щоб використовувати Aspose.Cells for PHP через Java.

Після того, як ви виконаєте передумови, виконайте наведені нижче кроки, щоб виконати файл example.php для тестування.

  1. Помістіть файл Java.inc у кореневу папку пакета API, який ви завантажили.

  2. Запустіть JavaBridge.jar за допомогою наведених нижче команд у командному рядку:

> cd aspose.cells
> %JAVA_HOME%\bin\java -Djava.ext.dirs=lib -jar JavaBridge.jar SERVLET_LOCAL:8080
  1. Запустіть example.php із кореневої папки API за допомогою команди нижче:
> php example.php

Перетворіть Excel XLSX або XLS на PDF у PHP

Нижче наведено кроки для перетворення Excel XLSX або XLS у PDF.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати файл Excel XLSX у PDF у PHP.

require_once("Java.inc");
require_once("lib/aspose.cells.php");

use aspose\cells;
use aspose\cells\Workbook;

// завантажити документ, який потрібно конвертувати
$wkbk = new Workbook("Book2.xlsx");

// зберегти у форматі PDF
$wkbk->save("output.pdf", SaveFormat::PDF);

Файл Excel

Excel в PDF

Конвертований PDF

конвертувати Excel у PDF

Розширені параметри для перетворення Excel у PDF

Aspose.Cells також надає додаткові параметри для налаштування перетворення Excel у PDF. Наприклад, ви можете встановити відповідність PDF, стиснення, стиль ліній сітки, кількість сторінок на аркуші тощо.

Нижче наведено кроки для налаштування додаткових параметрів у програмі Excel для перетворення PDF.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як налаштувати перетворення Excel у PDF за допомогою додаткових параметрів.

require_once("Java.inc");
require_once("lib/aspose.cells.php");

use aspose\cells;
use aspose\cells\Workbook;
use aspose\cells\PdfSaveOptions;
use aspose\cells\PdfCompliance;

// завантажити документ, який потрібно конвертувати
$wkbk = new Workbook("Book2.xlsx");

// створювати параметри PDF
pdfOptions = new PdfSaveOptions();
// встановити відповідність PDF
pdfOptions->setCompliance(PdfCompliance::PDF_A_1_B);

// зберегти у форматі PDF
$wkbk->save("output.pdf", pdfOptions);

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Щоб використовувати API без оціночних обмежень, ви можете подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як конвертувати файли Excel у PDF за допомогою PHP. Крім того, ви бачили, як налаштувати перетворення Excel у PDF за допомогою додаткових параметрів. Ви можете дізнатися більше про API за допомогою документації. Крім того, ви можете зв’язатися з нами через наш форум у разі будь-якого запиту.

Дивись також