Excel у PDF C#

Файли Excel широко використовуються для зберігання та обміну табличними даними. З іншого боку, формат PDF був серед правлячих форматів цифрових документів. У деяких випадках файли Excel потрібно програмно конвертувати у формат PDF. Щоб досягти цього, у цій статті показано, як конвертувати Excel XLS XLSX у PDF на C#.

C# API для перетворення Excel у PDF

Aspose.Cells for .NET API робить перетворення електронних таблиць Excel у формат PDF легким. Ви можете завантажити DLL API або встановити його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Як конвертувати файл Excel у PDF на C#

Використовуючи Aspose.Cells for .NET, ви можете легко перетворити файл Excel у PDF за кілька кроків. Ось як ви можете зберегти файл Excel як за допомогою API.

 • Завантажте файл Excel з диска.
 • Збережіть його як PDF у потрібному місці.

І це все. Тепер давайте розглянемо, як виконати перетворення Excel у PDF за допомогою коду C#.

Перетворення Excel XLS або XLSX на PDF на C#

Aspose.Cells for .NET надає простий у використанні API, за допомогою якого ви можете конвертувати файли Excel у PDF за допомогою цих простих кроків.

 1. Створіть екземпляр класу Workbook із документом Excel, який потрібно перетворити.
 2. Збережіть документ у форматі PDF, вказавши формат збереження як PDF за допомогою переліку SaveFormat.

Наведений нижче фрагмент коду демонструє, як конвертувати Excel XLS у PDF на C#.

// Instantiate the Workbook object with the Excel file
Workbook workbook = new Workbook("SampleExcel.xls");

// Save the document in PDF format
workbook.Save("outputPDF.pdf", SaveFormat.Pdf);

C# Excel у PDF/сумісне перетворення PDF

PDF/A — це стандартизована ISO версія PDF, яка забороняє функції, непридатні для тривалого архівування. Таке збереження PDF гарантує, що в довгостроковій перспективі нічого не зламається.

У наведеному нижче фрагменті коду показано, як перетворити робочу книгу Excel у PDF/A-сумісний формат PDF у C#.

// Instantiate new workbook
Workbook workbook = new Workbook();

// Insert a value into the cell A1
workbook.Worksheets[0].Cells[0, 0].PutValue("Testing PDF/A");

// Define PdfSaveOptions
PdfSaveOptions pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();

// Set the compliance type
pdfSaveOptions.Compliance = PdfCompliance.PdfA1b;

// Save the file
workbook.Save(dataDir + "output.pdf", pdfSaveOptions);

C# Excel XLS XLSX у PDF - відстеження перетворення

Aspose.Cells for .NET надає можливість відстежувати хід перетворення за допомогою інтерфейсу IPageSavingCallback. Ви можете створити спеціальний клас, який реалізує цей інтерфейс, і призначити його екземпляр властивості PdfSaveOptions.PageSavingCallback.

У наведеному нижче фрагменті коду показано, як відстежувати прогрес перетворення Excel у PDF за допомогою C#.

//load the workbook
Workbook workbook = new Workbook("PagesBook1.xlsx");

PdfSaveOptions pdfSaveOptions = new PdfSaveOptions();

//assign the custom class that implements IPageSavingCallback interface
pdfSaveOptions.PageSavingCallback = new TestPageSavingCallback();

workbook.Save("DocumentConversionProgress.pdf", pdfSaveOptions);

Нижче наведено спеціальний клас, який реалізує інтерфейс IPageSavingCallback для відстеження процесу перетворення.

public class TestPageSavingCallback : IPageSavingCallback
{
  public void PageStartSaving(PageStartSavingArgs args)
  {
    Console.WriteLine("Start saving page index {0} of pages {1}", args.PageIndex, args.PageCount);

    //pages before page index 2 are not rendered.
    if (args.PageIndex < 2)
    {
      args.IsToOutput = false;
    }
  }

  public void PageEndSaving(PageEndSavingArgs args)
  {
    Console.WriteLine("End saving page index {0} of pages {1}", args.PageIndex, args.PageCount);

    //pages after page index 8 are not rendered.
    if (args.PageIndex >= 8)
    {
      args.HasMorePages = false;
    }
  }
}

Конвертер C# Excel у PDF – отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете використовувати Aspose.Cells for .NET без оціночних обмежень за допомогою тимчасової ліцензії.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як конвертувати файли Excel XLSX або XLS у PDF на C#. Щоб дізнатися більше про перетворення файлів Excel у PDF, перейдіть до нашої документації Конвертувати книгу Excel у PDF. Якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся повідомити нас через наш форум.

Дивись також