створювати діаграми Excel на Java

Діаграми та графіки використовуються для узагальнення та наочного представлення даних. Вони дають уявлення, які можна використовувати для прийняття рішень. Діаграми вважаються невід’ємною частиною електронних таблиць Excel і широко використовуються в різних програмах. У цій статті ви дізнаєтеся, як програмно генерувати діаграми з даних, наданих у робочих аркушах Excel. Зокрема, у статті розповідається про те, як створювати різні типи діаграм в Excel за допомогою Java.

Java API для створення діаграм Excel

Щоб створити діаграми у файлах Excel, ми будемо використовувати Aspose.Cells for Java. Це потужний API, який дозволяє реалізувати функції автоматизації Excel у ваших програмах Java. Крім того, він дозволяє створювати різноманітні діаграми за допомогою кількох рядків коду. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою наведених нижче конфігурацій Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.6</version>
</dependency>

Підтримувані типи діаграм Excel

Aspose.Cells for Java надає повний набір стандартних типів діаграм. Список включає, але не обмежується:

 • Колонка
 • Бар
 • лінія
 • пиріг
 • Скаттер
 • Площа
 • Пончик
 • радар
 • Поверхня 3D
 • міхур
 • Запас
 • Циліндр
 • Конус
 • Піраміда

Щоб дізнатися більше про підтримувані діаграми Excel, відвідайте цю статтю.

Створіть діаграму в Excel за допомогою Java

Нижче наведено кроки для створення діаграми у файлі Excel за допомогою Java.

 • Створіть екземпляр класу Workbook, щоб завантажити існуючий або створити новий файл Excel.
 • Отримайте посилання на потрібний аркуш в об’єкт Worksheet.
 • Додайте дані до аркуша (необов’язково).
 • Створіть нову діаграму, вказавши її тип за допомогою методу Worksheet.getCharts().add().
 • Отримати посилання на додану діаграму в об’єкт Chart.
 • Встановіть дані для діаграми за допомогою методу Chart.setChartDataRange(String, boolean).
 • Збережіть книгу Excel за допомогою методу Workbook.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити діаграму в Excel за допомогою Java.

// Створіть нову книгу
Workbook workbook = new Workbook();

// Отримайте посилання на перший аркуш
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Додайте зразки значень до клітинок
worksheet.getCells().get("A2").putValue("Category1");
worksheet.getCells().get("A3").putValue("Category2");
worksheet.getCells().get("A4").putValue("Category3");

worksheet.getCells().get("B1").putValue("Column1");
worksheet.getCells().get("B2").putValue(4);
worksheet.getCells().get("B3").putValue(20);
worksheet.getCells().get("B4").putValue(50);
worksheet.getCells().get("C1").putValue("Column2");
worksheet.getCells().get("C2").putValue(50);
worksheet.getCells().get("C3").putValue(100);
worksheet.getCells().get("C4").putValue(150);

// Додайте діаграму до аркуша
int chartIndex = worksheet.getCharts().add(ChartType.COLUMN, 5, 0, 15, 5);

// Доступ до екземпляра щойно доданої діаграми
Chart chart = worksheet.getCharts().get(chartIndex);

// Установити джерело даних діаграми як діапазон "A1:C4"
chart.setChartDataRange("A1:C4", true);
workbook.save("Column-Chart.xlsx", SaveFormat.XLSX);
Створення стовпчастої діаграми в Excel

Для демонстрації давайте тепер створимо деякі інші типи діаграм у книзі Excel.

Створіть лінійну діаграму в Excel за допомогою Java

Нижче наведено кроки для створення лінійної діаграми в Excel за допомогою Java.

 • Створіть екземпляр класу Workbook, щоб завантажити існуючий або створити новий файл Excel.
 • Отримайте посилання на потрібний аркуш в об’єкт Worksheet.
 • Додайте дані до аркуша (необов’язково).
 • Створіть нову лінійну діаграму, вказавши тип ChartType.LINE за допомогою методу Worksheet.getCharts().add().
 • Отримайте посилання на додану діаграму в об’єкт Chart.
 • Встановіть дані для діаграми за допомогою методу Chart.setChartDataRange(String, boolean).
 • Збережіть книгу Excel за допомогою методу Workbook.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити лінійну діаграму в Excel за допомогою Java.

// Створення екземпляра об’єкта Workbook
Workbook workbook = new Workbook();

// Отримайте посилання на перший аркуш
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// Додайте зразки значень до клітинок
worksheet.getCells().get("A2").putValue("Category1");
worksheet.getCells().get("A3").putValue("Category2");
worksheet.getCells().get("A4").putValue("Category3");

worksheet.getCells().get("B1").putValue("Column1");
worksheet.getCells().get("B2").putValue(4);
worksheet.getCells().get("B3").putValue(20);
worksheet.getCells().get("B4").putValue(50);
worksheet.getCells().get("C1").putValue("Column2");
worksheet.getCells().get("C2").putValue(50);
worksheet.getCells().get("C3").putValue(100);
worksheet.getCells().get("C4").putValue(150);

// Додайте діаграму до аркуша
int chartIndex = worksheet.getCharts().add(ChartType.LINE, 5, 0, 15, 5);

// Доступ до екземпляра щойно доданої діаграми
Chart chart = worksheet.getCharts().get(chartIndex);

// Установити джерело даних діаграми як діапазон "A1:C4"
chart.setChartDataRange("A1:C4", true);

// Збережіть файл Excel
workbook.save("Line-Chart.xls", SaveFormat.XLSX);
Створення лінійної діаграми в Excel

Створіть пірамідну діаграму в Excel за допомогою Java

Нижче наведено кроки для створення пірамідної діаграми в Excel за допомогою Java.

 • Створіть екземпляр класу Workbook, щоб завантажити існуючий або створити новий файл Excel.
 • Отримайте посилання на потрібний аркуш в об’єкт Worksheet.
 • Додайте дані до аркуша (необов’язково).
 • Створіть нову діаграму Pyramid, вказавши тип ChartType.PYRAMID за допомогою методу Worksheet.getCharts().add().
 • Отримайте посилання на додану діаграму в об’єкт Chart.
 • Додайте NSeries (джерело даних діаграми) до діаграми за допомогою методу Chart.getNSeries().add(String, boolean).
 • Збережіть книгу Excel за допомогою методу Workbook.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити пірамідну діаграму в Excel за допомогою Java.

// Створення екземпляра об’єкта Workbook
Workbook workbook = new Workbook();

// Отримайте посилання на перший аркуш
WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();
Worksheet sheet = worksheets.get(0);

// Додайте значення зразка до клітинок
Cells cells = sheet.getCells();
Cell cell = cells.get("A1");
cell.setValue(50);
cell = cells.get("A2");
cell.setValue(100);
cell = cells.get("A3");
cell.setValue(150);
cell = cells.get("B1");
cell.setValue(4);
cell = cells.get("B2");
cell.setValue(20);
cell = cells.get("B3");
cell.setValue(180);
cell = cells.get("C1");
cell.setValue(320);
cell = cells.get("C2");
cell.setValue(110);
cell = cells.get("C3");
cell.setValue(180);
cell = cells.get("D1");
cell.setValue(40);
cell = cells.get("D2");
cell.setValue(120);
cell = cells.get("D3");
cell.setValue(250);

// Доступ до колекції діаграм
ChartCollection charts = sheet.getCharts();

// Додайте діаграму до аркуша
int chartIndex = charts.add(ChartType.PYRAMID, 5, 0, 15, 5);
Chart chart = charts.get(chartIndex);

// Додайте NSeries (джерело даних діаграми) до діаграми, починаючи з "A1"
// комірка до "B3"
SeriesCollection serieses = chart.getNSeries();
serieses.add("A1:B3", true);

// Збережіть файл Excel
workbook.save("Pyramid-Chart.xlsx", SaveFormat.XLSX);
Створення пірамідальної діаграми в Excel

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете використовувати Aspose.Cells for Java без оціночних обмежень, отримавши тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви побачили, як створювати діаграми на аркушах Excel за допомогою Java. Зокрема, ви дізналися, як програмно створювати стовпчасті, лінійні та пірамідні діаграми в Excel. Ви можете використовувати той самий метод для створення інших типів діаграм на аркушах Excel. Щоб дізнатися більше про API, відвідайте документацію. Якщо у вас виникнуть запитання, зв’яжіться з нами через наш форум.

Дивись також