Зведені таблиці в електронних таблицях Excel використовуються для підсумовування даних в інтерактивному режимі. Припустімо, у вас є дані кількох рахунків-фактур на аркуші. У цьому випадку ви можете використовувати зведену таблицю, щоб підсумувати рахунки-фактури, згруповані за клієнтами або продуктами. У цій статті ви дізнаєтеся, як програмно працювати зі зведеними таблицями в Excel. Зокрема, ви дізнаєтеся, як створити зведену таблицю в Excel за допомогою Java. Крім того, ми також створимо діаграми на основі зведеної таблиці.

Java API для створення зведеної таблиці в Excel

Щоб створити зведену таблицю Excel, ми використаємо Aspose.Cells for Java. Це потужний API, який дозволяє генерувати, змінювати та перетворювати файли Excel із ваших програм Java. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою наведених нижче конфігурацій Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>21.4</version>
</dependency>

Створіть зведену таблицю в Excel за допомогою Java

Нижче наведено кроки для створення зведеної таблиці в Excel за допомогою Java.

 • Створіть новий або завантажте наявний файл Excel за допомогою класу Workbook.
 • Заповніть аркуш даними (необов’язково).
 • Отримайте колекцію зведених таблиць в об’єкт PivotTableCollection за допомогою методу Worksheet.getPivotTables().
 • Додайте нову зведену таблицю за допомогою методу PivotTableCollection.add(string, string, string) і отримайте її посилання в об’єкті PivotTable.
 • Встановіть такі параметри, як загальна сума, форматування тощо.
 • Додайте поля до області за допомогою методу PivotTable.addFieldToArea(int, int).
 • Збережіть книгу за допомогою методу Workbook.save(string).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати зведену таблицю в Excel.

// Створення екземпляра об’єкта Workbook
Workbook workbook = new Workbook("worksheet.xlsx");

// Доступ до аркуша
Worksheet sheet2 = workbook.getWorksheets().get(1);

// Отримайте колекцію зведених таблиць на аркуші
PivotTableCollection pivotTables = sheet2.getPivotTables();

// Додайте зведену таблицю до аркуша
int index = pivotTables.add("=Data!A1:F30", "B3", "PivotTable1");

// Доступ до екземпляра щойно доданої зведеної таблиці
PivotTable pivotTable = pivotTables.get(index);

// Показати загальні підсумки
pivotTable.setRowGrand(true);
pivotTable.setColumnGrand(true);

// Налаштуйте автоматичне форматування звіту зведеної таблиці
pivotTable.setAutoFormat(true);

// Встановіть тип автоформатування зведеної таблиці.
pivotTable.setAutoFormatType(PivotTableAutoFormatType.REPORT_6);

// Перетягніть перше поле в область рядка.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0);

// Перетягніть третє поле в область рядка.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 2);

// Перетягніть друге поле в область рядка.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 1);

// Перетягніть четверте поле в область стовпця.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 3);

// Перетягніть п'яте поле в область даних.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 5);

// Встановіть числовий формат першого поля даних
pivotTable.getDataFields().get(0).setNumber(7);

// Збережіть файл Excel
workbook.save("pivotTable.xls");

Дані Excel

Джерело даних для зведеної таблиці Excel

Зведена таблиця

створити зведену таблицю в excel на java

Створіть діаграму за допомогою зведених таблиць Excel у Java

Нижче наведено кроки для створення діаграми за допомогою зведених таблиць Excel у Java.

 • Створіть новий або завантажте наявний файл Excel за допомогою класу Workbook.
 • Заповніть аркуш (необов’язково).
 • Додайте новий аркуш типу діаграми за допомогою Workbook.getWorksheets().add(SheetType.CHART) і отримайте його посилання в об’єкті Worksheet.
 • Додайте нову діаграму за допомогою методу Worksheet.getCharts().add() і отримайте її посилання в об’єкті Chart.
 • Установіть зведену таблицю як джерело даних діаграми за допомогою методу Chart.setPivotSource(string).
 • Збережіть книгу за допомогою методу Workbook.save(string).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити діаграму за допомогою зведеної таблиці Excel.

 // Створення екземпляра об’єкта Workbook
 Workbook workbook = new Workbook("pivotTable.xls");
 
 // Додайте новий аркуш
 int sheetIndex = workbook.getWorksheets().add(SheetType.CHART);
 Worksheet sheet3 = workbook.getWorksheets().get(sheetIndex);
 
 // Назвіть аркуш
 sheet3.setName("PivotChart");
 
 // Додайте стовпчасту діаграму
 int chartIndex = sheet3.getCharts().add(ChartType.COLUMN, 0, 5, 28, 16);
 Chart chart = sheet3.getCharts().get(chartIndex);
 
 // Установіть джерело даних зведеної діаграми
 chart.setPivotSource("PivotTable!PivotTable1");
 chart.setHidePivotFieldButtons(false);
 
 // Збережіть файл Excel
 workbook.save("pivotChart_test.xls");

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб використовувати API без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як створити зведену таблицю в Excel за допомогою Java. Крім того, ви побачили, як створювати діаграми за допомогою зведених таблиць у Excel. Ви можете дізнатися більше про Java Excel API за допомогою документації. Якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся повідомити нас через наш форум.

Дивись також