шифрувати розшифровувати файли Excel у java

MS Excel надає вам широкий спектр функцій для безпроблемного зберігання та аналізу даних. Ви можете виконувати обчислення, створювати діаграми, а також визначати власну логіку за допомогою модулів VBA. Знаючи важливість даних в електронних таблицях, MS Excel дозволяє захистити робочі книги за допомогою шифрування. Крім того, ви можете захистити файли Excel паролем, щоб уникнути несанкціонованого доступу. Відповідно до цього, у цій статті розповідається про те, як шифрувати/дешифрувати та захищати паролем файли Excel за допомогою Java.

Java API для шифрування та дешифрування файлів Excel

Aspose.Cells for Java — це потужний API для роботи з електронними таблицями, який дозволяє легко створювати файли Excel і працювати з ними. Крім того, це дозволяє шифрувати та розшифровувати робочі книги за допомогою кількох рядків коду. Крім того, ви можете захистити файл Excel паролем. Aspose.Cells for Java можна завантажити як JAR або встановити за допомогою наступних конфігурацій Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>20.12</version>
</dependency>

Шифруйте файли Excel за допомогою Java

Aspose.Cells for Java надає такі типи шифрування для файлів Excel 2003.

Однак робочі книги 2007/2010 шифруються за допомогою методів шифрування SHA та AES так само, як це робить MS Excel. Нижче наведено кроки для шифрування файлу Excel за допомогою Aspose.Cells for Java.

Для демонстрації наведений нижче приклад коду показує, як зашифрувати файл Excel за допомогою Java.

// Створення екземпляра об’єкта Workbook за шляхом до файлу Excel
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// Захистіть файл паролем
workbook.getSettings().setPassword("1234");

// Зашифруйте, вказавши тип шифрування
workbook.setEncryptionOptions(EncryptionType.XOR, 40);

// Укажіть тип надійного шифрування (RC4, Microsoft Strong Cryptographic Provider)
workbook.setEncryptionOptions(EncryptionType.STRONG_CRYPTOGRAPHIC_PROVIDER, 128);

// Збережіть зашифрований файл Excel
workbook.save("encrypted-workbook.xlsx");

Розшифруйте файли Excel за допомогою Java

Щоб розшифрувати зашифрований файл Excel, вам потрібно лише вказати його пароль, а решту зробить Aspose.Cells for Java. Нижче наведено кроки для розшифровки файлу Excel за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як розшифрувати захищений паролем файл Excel за допомогою Java.

// Ініціалізація параметрів завантаження
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions(LoadFormat.XLSX);

// Встановити оригінальний пароль
loadOptions.setPassword("1234");

// Створення екземпляра об’єкта Workbook із шляхом до файлу Excel
Workbook workbook = new Workbook("encrypted-workbook.xlsx", loadOptions);

// Встановіть пароль на null
workbook.getSettings().setPassword(null);

// Збережіть розшифрований файл Excel
workbook.save("decrypted-workbook.xlsx");

Перевірте пароль зашифрованого файлу Excel

Окрім шифрування/дешифрування, Aspose.Cells for Java також дозволяє перевірити пароль захищеного файлу Excel. Нижче наведено кроки для перевірки пароля.

 • Завантажте зашифрований файл Excel за допомогою класу FileInputStream.
 • Використовуйте метод FileFormatUtil.verifyPassword(FileInputStream, string) для перевірки пароля.
 • У результаті, якщо повернуте значення true, то пароль дійсний, інакше він недійсний.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як перевірити пароль зашифрованого файлу Excel за допомогою Java.

// Створіть об’єкт Stream
FileInputStream fstream = new FileInputStream("encrypted-workbook.xlsx");

// Підтвердіть пароль
boolean isPasswordValid = FileFormatUtil.verifyPassword(fstream, "1234");

// Роздрукувати результати
System.out.println("Password is Valid: " + isPasswordValid);

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Якщо ви хочете випробувати API без обмежень оцінки, ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як шифрувати або розшифровувати файли Excel за допомогою Java. Крім того, ви бачили, як перевірити пароль зашифрованого файлу Excel. Якщо ви хочете дізнатися більше про API обробки електронних таблиць Java, відвідайте документацію.

Дивись також