Шифрувати Розшифровувати файли Excel Node.js

MS Excel є потужним інструментом, який дозволяє виконувати різноманітні операції маніпулювання електронними таблицями. Ви можете впорядковувати дані, застосовувати обчислення, створювати діаграми, визначати власну логіку за допомогою модулів VBA тощо. Важливою функцією MS Excel є шифрування та дешифрування файлів Excel. Відповідно до цього, у цій статті розповідається про те, як шифрувати/дешифрувати та захищати паролем файли Excel у програмах Node.js.

API Node.js для шифрування та дешифрування файлів Excel

Для шифрування та дешифрування файлів Excel ми будемо використовувати Aspose.Cells for Node.js через Java. Це багатофункціональний API, який дозволяє шифрувати та розшифровувати робочі книги за допомогою кількох рядків коду. Крім того, ви можете легко захистити файл Excel паролем. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою наступної команди npm.

> npm встановити aspose.cells

Шифруйте файли Excel XLSX або XLS у Node.js

Aspose.Cells for Node.js через Java забезпечує такі типи шифрування для файлів Excel 2003.

  • XOR
  • СУМІСНІСТЬ (сумісний з Office 97/2000)
  • РОЗШИРЕНИЙ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ПРОВАЙДЕР V1
  • НАДІЙНИЙ КРИПТОГРАФІЧНИЙ ПРОВАЙДЕР

Тоді як для робочих книг 2007/2010 використовуються методи шифрування SHA та AES. Нижче наведено кроки для шифрування файлу Excel у Node.js.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як зашифрувати файл Excel XLSX у Node.js.

// Відкрийте файл Excel
var workbook = new aspose.cells.Workbook("Excel.xlsx");

// Захистіть файл паролем
workbook.getSettings().setPassword("1234");

// Укажіть тип надійного шифрування (RC4, Microsoft Strong Cryptographic Provider)
workbook.setEncryptionOptions(aspose.cells.EncryptionType.STRONG_CRYPTOGRAPHIC_PROVIDER, 128);

// Збережіть файл
workbook.save("encrypted.xlsx");

Розшифруйте файл Excel у Node.js

Щоб розшифрувати зашифрований файл Excel, вам потрібно буде вказати його пароль. Нижче наведено кроки для розшифрування файлу Excel у Node.js.

  • Створіть екземпляр класу LoadOptions.
  • Вкажіть пароль за допомогою методу LoadOptions.setPassword(string).
  • Створіть екземпляр класу Workbook і передайте його конструктору шлях до файлу та об’єкт LoadOptions.
  • Встановіть пароль на null за допомогою методу Workbook.getSettings().setPassword(string).
  • Після цього збережіть розшифровану книгу за допомогою методу Workbook.save(string).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як розшифрувати захищений паролем файл Excel у Node.js.

// Ініціалізація параметрів завантаження
var loadOptions = new aspose.cells.LoadOptions(LoadFormat.XLSX);

// Встановити оригінальний пароль
loadOptions.setPassword("1234");

// Створення екземпляра об’єкта Workbook із шляхом до файлу Excel
var workbook = new aspose.cells.Workbook("encrypted-workbook.xlsx", loadOptions);

// Встановіть пароль на null
workbook.getSettings().setPassword(null);

// Збережіть файл
workbook.save("decrypted.xlsx");

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Якщо ви хочете випробувати API без обмежень оцінки, ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як шифрувати або розшифровувати файли Excel у програмах Node.js. Ви можете просто інтегрувати наданий код у свої програми Node.js для шифрування/дешифрування файлів XLSX/XLS. Якщо ви хочете дізнатися більше про API обробки електронних таблиць Node.js, відвідайте документацію. Ви також можете поставити свої запитання через наш форум.

Дивись також