Електронні таблиці Excel звели до мінімуму зусилля, необхідні для зберігання величезних даних і автоматичного виконання складних обчислень. Крім того, пошук і заміна тексту у файлах Excel є однією з операцій, які часто виконуються у файлі Excel. Тому в цій статті я покажу вам, як програмно знайти та замінити текст у файлах Excel на C# за допомогою кількох рядків коду.

C# API для пошуку та заміни тексту в Excel – безкоштовно завантажити

Aspose.Cells for .NET — це потужний API, який дозволяє повністю автоматизувати процес створення, редагування, аналізу та програмного перетворення електронної таблиці Excel. API також надає прості способи пошуку та заміни тексту на основі звичайного тексту, а також регулярних виразів (регулярних виразів). Ви можете завантажити API або встановити його у своїй програмі за допомогою NuGet Package Manager або Package Manager Console.

Менеджер пакетів NuGet

Знайдіть і замініть текст регулярним виразом у Excel

Консоль менеджера пакетів

PM> Install-Package Aspose.Cells

Пошук і заміна тексту в Excel за допомогою C#

Нижче наведено простий рецепт пошуку та заміни тексту в книзі Excel на C# за допомогою Aspose.Cells for .NET.

  • Створіть екземпляр класу Workbook та ініціалізуйте його шляхом до файлу Excel.
  • Створіть екземпляр класу ReplaceOptions і встановіть такі параметри, як чутливість до регістру.
  • Викличте метод Workbook.Replace(String, String, ReplaceOptions), щоб знайти та замінити текст.
  • Збережіть оновлений файл Excel за допомогою методу Workbook.Save(String).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як знайти та замінити текст у Excel за допомогою C#.

// Завантажте книгу Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Встановіть параметри чутливості до регістру та тексту
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Замінити текст
workbook.Replace("find and replace this text","with this text", replace);
// Збережіть оновлену книгу Excel
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

C# Пошук і заміна тексту в Excel за допомогою регулярного виразу

Ви також можете знайти та замінити текст, який відповідає певному шаблону, наприклад, ідентифікатори електронної пошти, SSN тощо. Щоб зробити це, просто встановіть для властивості ReplaceOptions.RegexKey значення true та викличте Workbook.Replace(String). , String, ReplaceOptions).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як знайти та замінити текст регулярним виразом у книзі Excel у C#.

// Завантажте книгу Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Встановіть параметри чутливості до регістру та тексту
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Встановіть для RegexKey значення true, щоб вказати, що шуканий ключ є регулярним виразом
replace.RegexKey = true;
// Замінити текст
workbook.Replace("\\bKIM\\b", "^^^TIM^^^", replace);
// Збережіть оновлену книгу Excel
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

Висновок

У цій статті ви дізналися, як легко знаходити та замінювати текст у файлах Excel у C#. Крім того, ви побачили, як використовувати регулярний вираз для пошуку та заміни тексту у файлах Excel.

Використовуйте Aspose.Cell для .NET безкоштовно

Отримайте безкоштовну тимчасову ліцензію Aspose.Cells for .NET і насолоджуйтесь його потужними функціями.

Дивись також