Верхній колонтитул Visio csharp

Верхні та нижні колонтитули використовуються для відображення інформації над верхнім і нижнім полями кожної сторінки файлу. Вони можуть містити тему, розділ, автора, номер сторінки та іншу відповідну інформацію. Діаграми Visio у форматі VSD або VSDX також можуть містити верхній і нижній колонтитули для відображення важливої інформації. У цій статті описано, як програмно вставити або видалити верхній і нижній колонтитули у файлах Visio у C#.

Керування верхнім і нижнім колонтитулами у файлі діаграми VSD/VSDX – встановлення C# API

Ви можете створювати, редагувати або маніпулювати файлами Visio у VSD, VSDX та кількох інших форматах файлів. Для роботи з розділом верхнього та нижнього колонтитулів у діаграмах Visio вам потрібно завантажити файл DLL Aspose.Diagram for .NET із розділу Завантаження або виконати наступні команди встановлення NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Програмне вставлення верхнього та нижнього колонтитулів у файл діаграми Visio у C#

Ви можете вставити або додати верхній і нижній колонтитули у файл діаграми Visio, виконавши наведені нижче дії.

  1. Ініціалізуйте екземпляр класу Diagram, щоб завантажити вхідний файл VSD або VSDX Visio.
  2. Встановіть різні властивості класу HeaderFooter.
  3. Збережіть вихідну схему Visio.

У наведеному нижче фрагменті коду показано, як програмно вставити або додати верхній і нижній колонтитули до діаграми VSD або VSDX у C#:

// Завантажте діаграму джерела Visio
Diagram diagram = new Diagram("Drawing1.vsdx");

// Додайте номер сторінки в правому куті заголовка
diagram.HeaderFooter.HeaderRight = "&p";

// Поставте текст по центру
diagram.HeaderFooter.HeaderCenter = "Center of the header";

// Встановіть текст зліва
diagram.HeaderFooter.HeaderLeft = "Left of the header";

// Додайте текст у правому куті нижнього колонтитула
diagram.HeaderFooter.FooterRight = "Right of the footer";

// Поставте текст по центру
diagram.HeaderFooter.FooterCenter = "Center of the footer";

// Встановіть текст зліва
diagram.HeaderFooter.FooterLeft = "Left of the footer";

// Установити колір верхнього та нижнього колонтитулів
diagram.HeaderFooter.HeaderFooterColor = System.Drawing.Color.AliceBlue;

// Встановити властивості шрифту тексту
diagram.HeaderFooter.HeaderFooterFont.Italic = BOOL.True;
diagram.HeaderFooter.HeaderFooterFont.Underline = BOOL.False;

// Зберегти діаграму Visio
diagram.Save("HeadersandFooters.vsdx", SaveFileFormat.Vsdx);

На знімку екрана нижче показано зразок файлу Visio після вставлення верхнього та нижнього колонтитулів у файл діаграми VSD/VSDX:

Верхній колонтитул Visio

Видалення верхнього та нижнього колонтитулів у файлі Visio у C#

Ви можете видалити або видалити верхній і нижній колонтитули зі схеми Visio, виконавши наведені нижче дії.

  1. Створіть об’єкт класу Diagram для завантаження вхідного файлу Visio.
  2. Отримайте доступ до різних властивостей класів HeaderFooter і очистіть властивості.
  3. Збережіть вихідний файл Visio після видалення верхнього та нижнього колонтитулів.

Наведений нижче фрагмент коду показує, як видалити або видалити верхній і нижній колонтитули з файлу Visio у C#:

// Завантажте діаграму джерела Visio
Diagram diagram = new Diagram("Drawing1.vsdx");

// Видаліть правий кут заголовка
diagram.HeaderFooter.HeaderRight = "";

// Видалити текст по центру
diagram.HeaderFooter.HeaderCenter = "";

// Видаліть текст зліва
diagram.HeaderFooter.HeaderLeft = "";

// Видаліть текст у правому куті нижнього колонтитула
diagram.HeaderFooter.FooterRight = "";

// Видалити текст по центру
diagram.HeaderFooter.FooterCenter = "";

// Видаліть текст зліва
diagram.HeaderFooter.FooterLeft = "";

// Зберегти діаграму Visio
diagram.Save("HeadersandFooters.vsdx", SaveFileFormat.Vsdx);

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете оцінити API у повній мірі, отримавши безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як програмно вставити або видалити верхній і нижній колонтитули діаграми Visio у форматі файлу VSD або VSDX у C#. Крім того, ви можете відвідати розділ документація, щоб дізнатися про інші функції, які пропонує API. Будь ласка, зв’яжіться з нами на форумі у разі будь-яких проблем або питань.

Дивись також

Перетворіть Visio VSD або VSDX на XAML у C#