Перетворення EOT на TTF на Java.

Операційні системи для всіх цифрових платформ використовують шрифти True Type (TTF). Щоб додати веб-сторінкам особливого штриху, Microsoft представила шрифти EOT. Вбудовані шрифти Open Type (EOT) — це шрифти OpenType, вбудовані в документ. У деяких випадках нам може знадобитися програмно перетворити шрифти EOT на TTF. У цій статті ми дізнаємося, як конвертувати EOT у TTF на Java.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

 1. API конвертера Java EOT у TTF
 2. Кроки для перетворення EOT у TTF
 3. Перетворити EOT на TTF за допомогою Java

Java EOT to TTF Converter API

Ми будемо використовувати API Aspose.Font for Java для перетворення EOT у TTF. Він дозволяє завантажувати, зберігати та видобувати інформацію про шрифт із підтримуваних типів шрифтів.

API надає клас FontFileDefinition, який представляє визначення файлу шрифту. Клас FontDefinition представляє визначення набору файлів шрифтів. Він містить поля, не пов’язані з внутрішніми даними шрифту. Ці поля описують розташування шрифту та інші дані, необхідні для завантаження шрифту з певного джерела шрифту (файлу, пам’яті тощо). У нас є клас Font, який є базовим класом Font. Він надає метод open() для відкриття шрифту. Він також дозволяє зберегти шрифт за допомогою методу save().

Завантажте JAR API або додайте наведену нижче конфігурацію pom.xml у програму Java на основі Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Кроки для перетворення EOT у TTF

Ми можемо легко конвертувати шрифт EOT із файлу .eot у формат TTF, виконавши наведені нижче дії:

 1. Завантажте файл шрифту.
 2. Створіть визначення шрифту як TTF.
 3. Відкрити шрифт EOT.
 4. Збережіть TTF у потрібному місці.

У наступному розділі описано, як перетворити ці кроки на Java і перетворити EOT на TTF.

Перетворення EOT на TTF за допомогою Java

Ми можемо програмно конвертувати EOT у TTF, дотримуючись наведених нижче кроків:

 1. По-перше, завантажте файл шрифту за допомогою класу FileSystemStreamSource.
 2. Далі створіть екземпляр класу FontFileDefinition з об’єктом вихідного файлу як аргументом.
 3. Потім ініціалізуйте об’єкт класу FontDefinition із типом шрифту як TTF і об’єктом FontFileDefinition.
 4. Після цього відкрийте шрифт за допомогою методу Font.open() з об’єктом FontDefinition як аргументом.
 5. Нарешті, викличте метод save(), щоб зберегти його. Він приймає вихідний шлях до файлу як аргумент.

У наступному прикладі коду показано, як конвертувати EOT у TTF у Java.

// Цей приклад коду демонструє, як перетворити EOT на TTF.
// Шлях до файлу шрифту EOT
String fontPath = "C:\\Files\\LoraRegular.eot";

// Завантажте файл шрифту
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Створити визначення файлу шрифту
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition(source);

// Створення визначення шрифту
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Відкритий шрифт
Font font = Font.open(fontDefinition);

// Зберегти відкритий шрифт у TTF
font.save("C:\\Files\\EotToTtf_out.ttf");

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати бібліотеку без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як конвертувати вбудовані шрифти відкритого типу (EOT) у шрифти True Type (TTF) у Java. Крім того, ви можете дізнатися більше про Aspose.Font for Java API за допомогою документації. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також