Перетворення PFB на TTF за допомогою C#.

Шрифт Printer Font Binary (PFB) — це шрифт Type1 від Adobe. Операційна система Windows використовує шрифти Adobe Type 1, що зберігаються у файлах PFB. У деяких випадках нам може знадобитися програмно перетворити шрифти PFB на TTF. Шрифт True Type або TTF використовується в операційних системах для всіх цифрових платформ. У цій статті ми дізнаємося, як конвертувати PFB у TTF на C#.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

 1. C# PFB to TTF Converter Font API
 2. Кроки для перетворення PFB у TTF
 3. Перетворити PFB на TTF за допомогою C#

C# PFB to TTF Converter Font API

Для перетворення шрифту Type1 PFB у TTF ми будемо використовувати API Aspose.Font for .NET. Він дозволяє завантажувати, зберігати та видобувати інформацію про шрифт із підтримуваних типів шрифтів.

В API клас FontFileDefinition представляє визначення файлів шрифтів. Клас FontDefinition представляє визначення набору файлів Font. Він містить поля, які не є частиною внутрішніх даних шрифту. З цих полів можна завантажити джерело шрифту (файл, пам’ять тощо), щоб описати його розташування та інші дані. Клас Font є базовим для всіх класів Font. Щоб відкрити шрифт, він надає метод під назвою Open(). Це також дозволяє зберегти шрифт у вказаному форматі за допомогою методу SaveToFormat(). Перелік FontSavingFormats визначає типи шрифтів.

Завантажте DLL API або встановіть його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Font

Як перетворити PFB на TTF на C#

Ми можемо легко перетворити шрифт PFB із файлу .pfb у формат TTF за допомогою Aspose.Font for .NET, виконавши наведені нижче дії:

 1. Відкрити шрифт PFB.
 2. Вкажіть параметри виведення для шрифту TTF.
 3. Збережіть TTF у потрібному місці.

У наступному розділі пояснюється, як перетворити ці кроки на C# і перетворити PFB на TTF.

Перетворення PFB на TTF за допомогою C#

Виконайте наведені нижче кроки, щоб програмно перетворити PFB у TTF на C#:

 1. По-перше, завантажте файл шрифту за допомогою класу FileSystemStreamSource.
 2. Далі створіть екземпляр класу FontFileDefinition з об’єктом вихідного файлу як аргументом.
 3. Потім ініціалізуйте об’єкт класу FontDefinition із типом шрифту Type1 і об’єктом FontFileDefinition.
 4. Після цього відкрийте шрифт за допомогою методу Font.Open() з об’єктом FontDefinition як аргументом.
 5. Нарешті, викличте метод SaveToFormat(), щоб зберегти його. Він приймає об’єкт потоку вихідного файлу та FontSavingFormats.TTF як аргументи.

У наступному прикладі коду показано, як перетворити PFB на TTF у C#.

// Шлях до файлу шрифту PFB Type1
string fontPath = @"C:\Files\Courier.pfb";

// Завантажте файл шрифту
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Створити визначення файлу шрифту
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("pfb", source);

// Створення визначення шрифту
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.Type1, fileDefinition);

// Відкритий шрифт
Font font = Font.Open(fontDefinition);

// Параметри виведення TTF
FileStream outStream = File.Create(@"C:\Files\Type1ToTtf_out1.ttf");

// Перетворення PFB в TTF
font.SaveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати бібліотеку без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як конвертувати шрифти PFB Type1 у шрифти True Type (TTF) у C#. Ви можете дізнатися більше про Aspose.Font for .NET API за допомогою документації. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також