Перетворення WOFF на TTF за допомогою Java.

Веб-формат відкритого шрифту або просто WOFF — це веб-шрифт, який найчастіше використовується на веб-сторінках. У деяких випадках нам може знадобитися перетворити веб-шрифти на справжні шрифти. Шрифт True Type або TTF використовується в операційних системах для всіх цифрових платформ. У попередній публікації ми бачили, як конвертувати TTF у веб-шрифти. У цій статті ми дізнаємося, як конвертувати WOFF у TTF у Java.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

Java WOFF to TTF Converter API

Щоб перетворити WOFF на TTF, ми будемо використовувати API Aspose.Font for Java. Він дозволяє завантажувати, зберігати та витягувати інформацію з підтримуваних типів шрифтів.

Клас FontFileDefinition API представляє визначення файлу шрифту. Клас FontDefinition дозволяє працювати з внутрішніми даними шрифту, такими як назва, тип тощо. Метод Font.open() відкриває шрифт за допомогою об’єкта FontDefinition. Ми можемо зберегти завантажений шрифт в інших форматах за допомогою методу saveToFormat() класу Font. Формати збереження надаються в переліку FontSavingFormats.

Завантажте JAR API або додайте наведену нижче конфігурацію pom.xml у програму Java на основі Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Перетворення WOFF на TTF за допомогою Java

Ми можемо легко конвертувати веб-відкриті шрифти (WOFF) у шрифти True Type (TTF), виконавши наведені нижче дії:

 1. По-перше, завантажте файл шрифту за допомогою класу FileSystemStreamSource.
 2. Далі створіть екземпляр класу FontFileDefinition із розширенням файлу «woff» і об’єктом вихідного файлу як аргументами.
 3. Потім ініціалізуйте об’єкт класу FontDefinition із типом шрифту як TTF і об’єктом FontFileDefinition.
 4. Після цього відкрийте шрифт за допомогою методу Font.open() з об’єктом FontDefinition як аргументом.
 5. Нарешті, викличте метод saveToFormat(), щоб зберегти його. Він бере вихідний шлях до файлу та FontSavingFormats до TTF як аргументи.

Наступний зразок коду демонструє, як перетворити WOFF на TTF за допомогою Java.

// Цей приклад коду демонструє, як перетворити WOFF на TTF.
// Шлях до файлу WOFF
String fontPath = "C:\\Files\\font\\Montserrat-Regular.woff";

// Завантажте файл шрифту
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Створити визначення файлу шрифту
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff", source);

// Створення визначення шрифту
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Відкритий шрифт
Font font = Font.open(fontDefinition);

// Вихідний шлях TTF
String outPath = "C:\\Files\\font\\WoffToTtf_Out.ttf";
FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);

// Перетворити WOFF в TTF
font.saveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Перетворення WOFF2 на TTF за допомогою Java

Ми також можемо перетворити WOFF2 на TTF, виконавши кроки, згадані раніше. Однак нам просто потрібно встановити розширення файлу як «woff2» на другому кроці.

Наступний приклад коду демонструє, як перетворити WOFF2 на TTF за допомогою Java.

// Цей приклад коду демонструє, як перетворити WOFF2 на TTF.
// Шлях до файлу WOFF2
String fontPath = "C:\\Files\\font\\Montserrat-Regular.woff2";

// Завантажте файл шрифту
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Створити визначення файлу шрифту
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff2", source);

// Створення визначення шрифту
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Відкритий шрифт
Font font = Font.open(fontDefinition);

// Вихідний шлях TTF
String outPath = "C:\\Files\\font\\Woff2ToTtf_Out.ttf";
FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);

// Перетворення WOFF2 на TTF
font.saveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати бібліотеку без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як конвертувати веб-відкриті шрифти у шрифти True Type у Java. Ми також бачили, як програмно зберегти WOFF2 як TTF. Крім того, ви можете дізнатися більше про Aspose.Font for Java API за допомогою документації. У разі будь-якої неясності зв’яжіться з нами на нашому форумі.

Дивись також