Можуть виникнути ситуації, коли потрібно експортувати елементи векторного шару у файл CSV. Для таких випадків ця стаття навчить вас, як експортувати векторний шар у файл CSV на C#.

C# API для експорту векторного шару в CSV

Ми будемо використовувати API Aspose.GIS for .NET для експорту функцій у файл CSV. Це API, який підтримує роботу з геопросторовими даними, що зберігаються в різних форматах файлів. Він також надає можливість відтворювати карти та створювати, читати та конвертувати географічні дані без додаткового програмного забезпечення. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Експорт функцій векторного шару до CSV у C#

Ми можемо програмно експортувати функції векторного шару у файл CSV, виконавши наведені нижче дії.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як експортувати функції у файл CSV за допомогою C#.

var options = new CsvOptions()
{
  ColumnWkt = "geom_data",
  Delimiter = ';'
};

// Створіть новий шар CSV
using (var layer = Drivers.Csv.CreateLayer(dataDir + "csv_out.csv", options))
{
  // Додайте атрибути
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("string_data", AttributeDataType.String));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("int_data", AttributeDataType.Integer));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("bool_data", AttributeDataType.Boolean));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("float_data", AttributeDataType.Double));

  Feature feature = layer.ConstructFeature();
  feature.SetValue("string_data", "string value");
  feature.SetValue("int_data", 10);
  feature.SetValue("bool_data", true);
  feature.SetValue("float_data", 3.14);
  feature.Geometry = new LineString(new[] { new Point(0, 0), new Point(1, 1) });

  // Додати функцію
  layer.Add(feature);

  Feature feature2 = layer.ConstructFeature();
  feature2.SetValue("string_data", "string value2");
  feature2.SetValue("int_data", 100);
  feature2.SetValue("bool_data", false);
  feature2.SetValue("float_data", 3.1415);
  feature2.Geometry = Geometry.Null;

  // Додати функцію
  layer.Add(feature2);
}

Отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб спробувати API без оціночних обмежень, ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як експортувати функції у файл CSV за допомогою C#. Спільний фрагмент коду демонструє, як досягти цього за допомогою лише кількох рядків коду. Aspose.GIS for .NET — це надійний API для роботи з геопросторовими даними. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також