Злиття шаблону HTML C#

HTML шаблони використовуються для збору даних із різних джерел даних. Після об’єднання даних із шаблоном можна створювати документи HTML. У деяких сценаріях вхідні дані для об’єднання з файлами шаблонів можуть існувати у форматі JSON. Відповідно до таких випадків використання, ця стаття розповідає про те, як об’єднати шаблони HTML із даними формату JSON програмним шляхом у C#.

Злиття шаблонів HTML із JSON – встановлення C# API

Aspose.HTML for .NET API розроблено для створення або обробки файлів HTML та інших відповідних форматів файлів, включаючи SVG, MHT тощо. Ви можете легко отримати доступ до API, завантаживши файли DLL із Нові випуски або запустіть таку інсталяційну команду NuGet у Microsoft Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Html

Як об’єднати шаблон із даними JSON у C#

Ви можете об’єднати шаблон веб-сторінки з даними у форматі JSON, виконавши наведені нижче дії.

  1. Завантажте документ шаблону HTML і введіть дані JSON.
  2. Укажіть шляхи до файлів і об’єднайте шаблон із даними формату JSON.

Наступний розділ базується на цьому алгоритмі, який підсумовує весь процес на додаток до прикладу фрагмента коду.

Об’єднання HTML-шаблону з даними JSON у C#

Ви можете об’єднати шаблони HTML із даними з джерел JSON, виконавши наведені нижче дії.

  1. Ініціалізуйте об’єкт класу HTMLDocument, щоб завантажити файл шаблону HTML.
  2. Завантажте файл JSON, щоб заповнити дані.
  3. Об’єднайте шаблон HTML із даними JSON за допомогою методу ConvertTemplate.

Наведений нижче фрагмент коду демонструє, як програмно об’єднати шаблон HTML із даними JSON у C#:

// Шаблон документа HTML 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateForJson.html");

// Дані JSON для злиття 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "JsonTemplate.json");

// Шлях вихідного файлу 
string templateOutput = dataDir + "MergeHTMLWithJson_Output.html";

//Об’єднайте шаблон HTML із даними JSON
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Дослідіть Aspose.HTML for .NET

Ви можете відвідати розділ документація, щоб ознайомитися з різними розділами, які охоплюють різні функції, які підтримує API.

Отримайте безкоштовну ліцензію

Хочете оцінити API без будь-яких обмежень? Не соромтеся подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дослідили, як об’єднати шаблон HTML із даними JSON програмним шляхом у C#. Крім того, API забезпечує вбудований синтаксис виразів для роботи з різними шаблонами HTML або джерелами даних у ваших програмах. Якщо вам потрібно обговорити будь-які ваші вимоги чи запитання, напишіть нам через форум.

Дивись також

Перетворити Markdown на HTML у C#