Створіть файл OneNote у C# 2

Aspose.Note for .NET — це багатофункціональний API для обробки документів OneNote, який дозволяє створювати, читати та конвертувати документи OneNote програмним шляхом за допомогою C# або VB.NET. У попередній статті ми розповідали, як використовувати Aspose.Note for .NET для перетворення, читання та аналізу документів OneNote. Сьогодні ми перевіримо, як створити документи OneNote з нуля за допомогою C#.

MS OneNote надає вам спосіб організації та керування інформацією у формі цифрових нотаток (.ONE). Сторінки в документах OneNote використовуються для розміщення визначеного користувачем вмісту, який може складатися з тексту, таблиць, зображень, списків тощо. У цій статті ми розглянемо всі основні аспекти створення сторінок та їх вмісту в документах OneNote .

Створення документа OneNote (.ONE) за допомогою C#

Почнемо зі створення порожнього документа OneNote лише з заголовком сторінки. Нижче наведено кроки для створення документа OneNote із порожньою сторінкою та збереження його як файл .one.

 • Створіть екземпляр класу Document.
 • Створіть нову сторінку, ініціалізувавши об’єкт Page об’єктом класу Document.
 • Встановіть назву сторінки за допомогою властивості Page.Title.
 • Викличте метод Document.AppendChild() і передайте об’єкт Page.
 • Нарешті збережіть документ OneNote за допомогою методу Document.Save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити порожній документ OneNote за допомогою C#.

// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Aspose.Note.Document();
// Ініціалізація об'єкта класу Page
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);

// Типовий стиль для всього тексту в документі.
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
// Встановити властивості заголовка сторінки
page.Title = new Title(doc)
{
  TitleText = new RichText(doc) { Text = "Title text.", ParagraphStyle = textStyle },
  TitleDate = new RichText(doc) { Text = new DateTime(2011, 11, 11).ToString("D", CultureInfo.InvariantCulture), ParagraphStyle = textStyle },
  TitleTime = new RichText(doc) { Text = "12:34", ParagraphStyle = textStyle }
};
// Додати вузол сторінки в документ
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "CreateDocWithPageTitle_out.one";
// Збережіть документ OneNote
doc.Save(dataDir);

Додавання сторінок до документа OneNote за допомогою C#

У цьому розділі ми підемо на крок вперед і додамо текст на сторінку в документі OneNote. Сторінка в документі OneNote може бути головною або підсторінкою. Наприклад, ви створюєте річний звіт, який містить підрозділи для місячних звітів. У такому разі ви можете розмістити опис звіту на головній сторінці, а місячні звіти – на підсторінках. У документі OneNote це можна вирішити за допомогою рівнів сторінок.

Нижче наведено кроки для створення сторінок у документі OneNote.

 • Створіть новий документ OneNote за допомогою класу Document.
 • Створіть нові сторінки для документа та встановіть їх рівень за допомогою класу Page.
 • Використовуйте класи Outline і OutlineElement для створення нотаток.
 • Додайте примітки до сторінок за допомогою методу Page.AppendChildLast().
 • Додайте сторінки до документа OneNote за допомогою методу Document.AppendChildLast().
 • Збережіть документ за допомогою методу Document.Save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створювати та додавати сторінки до документів OneNote за допомогою C#.

// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Pages();

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Document();
// Ініціалізувати об'єкт класу Page і встановити його рівень
Aspose.Note.Page page1 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 1 };
// Ініціалізувати об'єкт класу Page і встановити його рівень
Aspose.Note.Page page2 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 2 };
// Ініціалізувати об'єкт класу Page і встановити його рівень
Aspose.Note.Page page3 = new Aspose.Note.Page(doc) { Level = 1 };

/*---------- Adding nodes to first Page ----------*/
Outline outline = new Outline(doc);
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
RichText text = new RichText(doc) { Text = "First page.", ParagraphStyle = textStyle };
outlineElem.AppendChildLast(text);
outline.AppendChildLast(outlineElem);
page1.AppendChildLast(outline);

/*---------- Adding nodes to second Page ----------*/
var outline2 = new Outline(doc);
var outlineElem2 = new OutlineElement(doc);
var textStyle2 = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
var text2 = new RichText(doc) { Text = "Second page.", ParagraphStyle = textStyle2 };
outlineElem2.AppendChildLast(text2);
outline2.AppendChildLast(outlineElem2);
page2.AppendChildLast(outline2);

/*---------- Adding nodes to third Page ----------*/
var outline3 = new Outline(doc);
var outlineElem3 = new OutlineElement(doc);
var textStyle3 = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
var text3 = new RichText(doc) { Text = "Third page.", ParagraphStyle = textStyle3 };
outlineElem3.AppendChildLast(text3);
outline3.AppendChildLast(outlineElem3);
page3.AppendChildLast(outline3);

/*---------- Add pages to the OneNote Document ----------*/
doc.AppendChildLast(page1);
doc.AppendChildLast(page2);
doc.AppendChildLast(page3);

dataDir = dataDir + "CreateDocWithRootAndSubPages_out.one";
// Збережіть документ OneNote
doc.Save(dataDir);

Вставлення зображень у документ OneNote за допомогою C#

Ви також можете вставляти зображення на сторінки OneNote. Нижче наведено кроки для створення документа OneNote із зображеннями.

 • Створіть екземпляр класу Document для нового документа OneNote.
 • Використовуйте клас сторінки, щоб створити нову сторінку для документа.
 • Створіть новий екземпляр класу Image та ініціалізуйте його шляхом до зображення.
 • Додайте зображення на сторінку за допомогою методу OutlineElement.AppendChildLast().
 • Додайте сторінку до документа за допомогою методу Document.AppendChildLast().
 • Збережіть документ OneNote.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як вставити зображення в документ OneNote за допомогою C#.

// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Images();

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Document();
// Ініціалізація об'єкта класу Page
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Ініціалізувати об’єкт класу Outline і встановити властивості зміщення
Outline outline = new Outline(doc) { VerticalOffset = 0, HorizontalOffset = 0 };
// Ініціалізувати об’єкт класу OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
// Завантажте зображення за шляхом до файлу.
Aspose.Note.Image image = new Aspose.Note.Image(doc, dataDir + "image.jpg");
// Встановити вирівнювання зображення
image.Alignment = HorizontalAlignment.Right;
// Додайте зображення
outlineElem.AppendChildLast(image);
// Додайте елементи контуру
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Додайте вузол «Контур».
page.AppendChildLast(outline);
// Додати вузол сторінки
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "BuildDocAndInsertImage_out.one";
// Збережіть документ OneNote
doc.Save(dataDir);

Додавання таблиць до документа OneNote за допомогою C#

Таблиці — це чудовий спосіб організації та узагальнення даних у формі рядків і стовпців. Окрім ефективної організації, таблиці дозволяють швидко знаходити потрібні дані. Документи OneNote також підтримують таблиці. Нижче наведено кроки для додавання таблиць у документи OneNote.

 • Створіть новий документ OneNote за допомогою класу Document.
 • Створіть нову сторінку за допомогою класу Page.
 • Додайте новий рядок таблиці та клітинки таблиці за допомогою класів TableRow і TableCell відповідно.
 • Вставте елементи в комірки таблиці за допомогою методу TableCell.AppendChildLast.
 • Додайте клітинки до рядка таблиці за допомогою методу TableRow.AppendChildLast().
 • Створіть екземпляр класу Table та додайте до нього рядок таблиці.
 • Додайте таблицю на сторінку за допомогою класів OutlineElement і Outline.
 • Додайте сторінку до документа та збережіть документ за допомогою методу Document.Save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати таблицю до документа OneNote за допомогою C#.

// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tables();

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Document();
// Ініціалізація об'єкта класу Page
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);

// Ініціалізувати об’єкт класу TableRow
TableRow row1 = new TableRow(doc);
// Ініціалізація об’єктів класу TableCell
TableCell cell11 = new TableCell(doc);
TableCell cell12 = new TableCell(doc);
TableCell cell13 = new TableCell(doc);

// Додайте елементи контуру в клітинку таблиці
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.1"));
cell12.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.2"));
cell13.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_1.3"));
// Комірки таблиці в рядки
row1.AppendChildLast(cell11);
row1.AppendChildLast(cell12);
row1.AppendChildLast(cell13);

// Ініціалізувати об’єкт класу TableRow
TableRow row2 = new TableRow(doc);
// ініціалізувати об’єкти класу TableCell
TableCell cell21 = new TableCell(doc);
TableCell cell22 = new TableCell(doc);
TableCell cell23 = new TableCell(doc);

// Додайте елементи контуру в клітинку таблиці
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.1"));
cell22.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.2"));
cell23.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText(doc, "cell_2.3"));

// Додавання клітинок таблиці до рядків
row2.AppendChildLast(cell21);
row2.AppendChildLast(cell22);
row2.AppendChildLast(cell23);

// Ініціалізувати об’єкт класу Table та встановити ширину стовпців
Table table = new Table(doc)
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 } }
};
// Додавання рядків таблиці до таблиці
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

// Ініціалізація об'єкта Outline
Outline outline = new Outline(doc);
// Ініціалізація об'єкта OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
// Додайте таблицю до вузла елемента структури
outlineElem.AppendChildLast(table);
// Додати елемент контуру до контуру
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Додати контур до вузла сторінки
page.AppendChildLast(outline);
// Додати сторінку до вузла документа
doc.AppendChildLast(page);
dataDir = dataDir + "InsertTable_out.one";
doc.Save(dataDir);

Вставлення тегів у документ OneNote за допомогою C#

Теги використовуються для категоризації або пріоритетності нотаток у документах OneNote. Ви можете застосувати теги до тексту чи абзацу, щоб швидко знайти або відфільтрувати відповідні нотатки. Нижче наведено кроки для створення та додавання тегів у документи OneNote.

 • Створіть екземпляр класу Document.
 • Створіть нову сторінку за допомогою класу Page.
 • Ініціалізація об’єктів Outline і OutlineElement.
 • Створіть новий об’єкт RichText і встановіть його текст та інші властивості.
 • Додайте тег до тексту за допомогою методу RichText.Tags.Add().
 • Додайте текст на сторінку.
 • Додайте сторінку до документа OneNote і збережіть її.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додавати теги до тексту в документах OneNote за допомогою C#.

// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tags();

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Document();
// Ініціалізація об'єкта класу Page
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Ініціалізація об’єкта класу Outline
Outline outline = new Outline(doc);
// Ініціалізувати об’єкт класу OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
RichText text = new RichText(doc) { Text = "OneNote text.", ParagraphStyle = textStyle };
text.Tags.Add(new NoteTag
{
  Icon = TagIcon.YellowStar,
});

// Додайте текстовий вузол
outlineElem.AppendChildLast(text);
// Додати вузол елемента контуру
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Додайте вузол контуру
page.AppendChildLast(outline);
// Додати вузол сторінки
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "AddTextNodeWithTag_out.one";
// Збережіть документ OneNote
doc.Save(dataDir);

Нарешті, але не менш важливе, давайте подивимося, як вставити гіперпосилання в документи OneNote за допомогою наступних кроків.

 • Створіть екземпляр класу Document.
 • Створіть нову сторінку для документа за допомогою класу Page.
 • Встановіть стиль тексту гіперпосилання та його URL-адресу за допомогою класу TextStyle.
 • Створіть екземпляр класу RichText, додайте його текст та ініціалізуйте його попередньо створеним стилем тексту для гіперпосилання.
 • Додайте текст на сторінку документа OneNote.
 • Збережіть документ як файл .one.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як вставити гіперпосилання в документ OneNote за допомогою C#.

// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = RunExamples.GetDataDir_Tasks();

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Document();
// Ініціалізація об'єкта класу Page
Aspose.Note.Page page = new Aspose.Note.Page(doc);
// Ініціалізація об’єкта класу Title
Title title = new Title(doc);

ParagraphStyle defaultTextStyle = new ParagraphStyle
{
  FontName = "Arial",
  FontSize = 10,
  FontColor = SystemColors.WindowText
};
RichText titleText = new RichText(doc)
{
  Text = "Title!",
  ParagraphStyle = defaultTextStyle
};
Outline outline = new Outline(doc)
{
  MaxWidth = 200,
  MaxHeight = 200,
  VerticalOffset = 100,
  HorizontalOffset = 100
};
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement(doc);
TextStyle textStyleRed = new TextStyle
{
  FontColor = Color.Red,
  FontName = "Arial",
  FontSize = 10,
  RunIndex = 8//this style will be applied to 0-7 characters.
};
TextStyle textStyleHyperlink = new TextStyle
{
  RunIndex = 17,//this style will be applied to 8-16 characters.
  IsHyperlink = true,
  HyperlinkAddress = "www.google.com"
};
RichText text = new RichText(doc)
{
  Text = "This is hyperlink. This text is not a hyperlink.",
  ParagraphStyle = defaultTextStyle,
  Styles = { textStyleRed, textStyleHyperlink }
};

title.TitleText = titleText;
page.Title = title;
outlineElem.AppendChildLast(text);
// Додайте елементи контуру
outline.AppendChildLast(outlineElem);
// Додайте вузол «Контур».
page.AppendChildLast(outline);
// Додати вузол сторінки
doc.AppendChildLast(page);

dataDir = dataDir + "AddHyperlink_out.one";
// Збережіть документ OneNote
doc.Save(dataDir);

Висновок

У цій статті ви дізналися, як створювати документи OneNote (.ONE) з нуля за допомогою C#. Крім того, у статті також описано, як програмно вставляти сторінки, зображення, таблиці, теги та гіперпосилання в документи OneNote. Ви можете дослідити інші цікаві функції Aspose.Note for .NET за допомогою документації.

Схожі статті