Вставте таблицю в OneNote за допомогою C# | Таблиця OneNote C#

OneNote – це потужна програма для створення нотаток, яка дозволяє користувачам упорядковувати свої думки та ідеї в структурованому форматі. Однією з основних функцій OneNote є можливість вставляти таблиці, що може бути корисним для створення списків, порівняння даних тощо. У цьому посібнику ми дізнаємося, як вставити таблицю в OneNote за допомогою C#.

Ця стаття охоплює такі теми:

 1. API C# для вставлення таблиць у документ OneNote
 2. Вставте таблицю в OneNote за допомогою C#
 3. Створіть таблицю із заблокованими стовпцями в C#
 4. Безкоштовні ресурси

C# API для вставлення таблиць у документи OneNote

Ми будемо використовувати API Aspose.Note for .NET, щоб вставляти таблиці в документи OneNote. Це потужний API, який дозволяє розробникам працювати з файлами Microsoft OneNote (.one) у своїх програмах .NET. Він надає повний набір функцій для створення, редагування та керування документами OneNote.

Завантажте DLL API або встановіть його за допомогою NuGet за допомогою такої команди:

PM> Install-Package Aspose.Note

Вставте таблицю в OneNote за допомогою C#

Ми можемо вставити таблицю в документ OneNote, виконавши наведені нижче дії.

 1. Створіть новий документ OneNote за допомогою класу Document.
 2. Додайте нову сторінку за допомогою класу Page.
 3. Створіть рядки та клітинки таблиці за допомогою класів TableRow і TableCell відповідно.
 4. Ініціалізуйте об’єкт класу Table та встановіть ширину стовпців.
 5. Після цього додайте всі об’єкти за допомогою методу AppendChildLast().
 6. Нарешті збережіть документ за допомогою методу збереження.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити таблицю в документі OneNote за допомогою C#.

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Document();

// Ініціалізація об'єкта класу Page
Page page = new Page();

// Ініціалізувати об’єкт класу TableRow
TableRow row1 = new TableRow();

// Ініціалізація об’єктів класу TableCell
TableCell cell11 = new TableCell();
TableCell cell12 = new TableCell();
TableCell cell13 = new TableCell();

// Додайте елементи контуру в клітинку таблиці
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.1"));
cell12.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.2"));
cell13.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_1.3"));

// Комірки таблиці в рядки
row1.AppendChildLast(cell11);
row1.AppendChildLast(cell12);
row1.AppendChildLast(cell13);

// Ініціалізувати об’єкт класу TableRow
TableRow row2 = new TableRow();

// ініціалізувати об’єкти класу TableCell
TableCell cell21 = new TableCell();
TableCell cell22 = new TableCell();
TableCell cell23 = new TableCell();

// Додайте елементи контуру в клітинку таблиці
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.1"));
cell22.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.2"));
cell23.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("cell_2.3"));

// Додавання клітинок таблиці до рядків
row2.AppendChildLast(cell21);
row2.AppendChildLast(cell22);
row2.AppendChildLast(cell23);

// Ініціалізувати об’єкт класу Table та встановити ширину стовпців
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 }, new TableColumn { Width = 200 } }
};

// Додавання рядків таблиці до таблиці
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

// Ініціалізація об'єкта Outline
Outline outline = new Outline();

// Ініціалізація об'єкта OutlineElement
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Додайте таблицю до вузла елемента структури
outlineElem.AppendChildLast(table);

// Додати елемент контуру до контуру
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Додати контур до вузла сторінки
page.AppendChildLast(outline);

// Додати сторінку до вузла документа
doc.AppendChildLast(page);

// Збережіть документ
doc.Save("InsertTable_out.one");
static OutlineElement GetOutlineElementWithText(string text)
{
  OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();
  ParagraphStyle textStyle = new ParagraphStyle { FontColor = Color.Black, FontName = "Arial", FontSize = 10 };
  outlineElem.AppendChildLast(new RichText() { Text = text, ParagraphStyle = textStyle });
  return outlineElem;
}
Вставте таблицю в OneNote за допомогою C#

Вставте таблицю в OneNote за допомогою C#

Створення таблиці із заблокованими стовпцями в C#

Подібним чином ми можемо створити таблицю із заблокованою шириною стовпця в документі OneNote, виконавши наведені вище дії. Однак нам просто потрібно вказати для властивості LockedWidth значення true під час створення об’єкта класу TableColumns.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити таблицю із заблокованою шириною стовпця в документі OneNote за допомогою C#.

// Створіть об’єкт класу Document
Document doc = new Document();

// Ініціалізація об'єкта класу Page
Page page = new Page();

// Ініціалізувати об’єкт класу TableRow
TableRow row1 = new TableRow();

// Ініціалізувати об’єкт класу TableCell і встановити текстовий вміст
TableCell cell11 = new TableCell();
cell11.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Small text"));
row1.AppendChildLast(cell11);

// Ініціалізувати об’єкт класу TableRow
TableRow row2 = new TableRow();

// Ініціалізувати об’єкт класу TableCell і встановити текстовий вміст
TableCell cell21 = new TableCell();
cell21.AppendChildLast(GetOutlineElementWithText("Long  text  with  several  words and  spaces."));
row2.AppendChildLast(cell21);

// Ініціалізація об’єкта класу Table
Table table = new Table()
{
  IsBordersVisible = true,
  Columns = { new TableColumn { Width = 70, LockedWidth = true } }
};

// Додайте рядки
table.AppendChildLast(row1);
table.AppendChildLast(row2);

Outline outline = new Outline();
OutlineElement outlineElem = new OutlineElement();

// Додати вузол таблиці
outlineElem.AppendChildLast(table);

// Додати вузол елемента контуру
outline.AppendChildLast(outlineElem);

// Додайте вузол контуру
page.AppendChildLast(outline);

// Додати вузол сторінки
doc.AppendChildLast(page);

// зберегти
doc.зберегти("CreateTableWithLockedColumns_out.one");

Отримайте безкоштовну ліцензію

Будь ласка, отримайте безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати Aspose.Note for .NET без оціночних обмежень.

Таблиця OneNote – безкоштовні ресурси

Окрім вставки таблиць у документи OneNote, ви можете дізнатися більше про API та дослідити інші функції, використовуючи наведені нижче ресурси.

Висновок

У цьому посібнику ми побачили, як вставити таблицю в OneNote за допомогою C#. Виконуючи кроки, описані в цій статті, ви можете легко створити таблицю в OneNote і додати до неї дані за допомогою C#. Це може бути корисним для автоматизації завдань і створення спеціальних рішень для ваших потреб у нотатках. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також