convert-xps-to-tiff-in-csharp

Ви шукаєте спосіб конвертувати файли XPS у формат TIFF? Якщо так, то ви прийшли в потрібне місце. У цій статті ми покажемо вам, як конвертувати XPS у TIFF у C#, виконавши кілька простих кроків.

По-перше, ми розглянемо API конвертера XPS у TIFF, щоб конвертувати ваші файли XPS у формат TIFF. Далі ми розглянемо кроки, як виконати перетворення. Нарешті, ми надамо доступ до безкоштовного онлайн-інструменту перетворення та інших корисних посилань для подальших покращень. Тож почнемо!

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

 1. C# XPS to TIFF Converter API – безкоштовне завантаження
 2. Кроки для перетворення XPS у TIFF
 3. Перетворити XPS на зображення TIFF

C# XPS to TIFF Converter API – Безкоштовне завантаження

Для перетворення XPS у TIFF ми будемо використовувати API Aspose.Page for .NET. Це дозволяє завантажувати, об’єднувати, конвертувати та відтворювати документи XPS, PS і EPS у програмах C#.

Клас XpsDocument API інкапсулює документи XPS. Клас TiffSaveOptions API містить параметри, необхідні для керування процесом збереження TIFF. Клас ImageDevice інкапсулює візуалізацію документа в зображення. Метод Save(Device, SaveOptions) зберігає документ XPS за допомогою екземпляра Device.

Завантажте DLL API або встановіть його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Page 

Як конвертувати XPS у TIFF

Ми можемо легко конвертувати файл XPS у формат TIFF, виконавши наведені нижче дії:

 • Завантажте файл XPS.
 • Вкажіть параметри збереження TIFF.
 • Збережіть XPS як TIFF.

У наступному розділі описано, як перетворити ці кроки на код C# і конвертувати файл XPS у формат TIFF.

Перетворення XPS на зображення TIFF за допомогою C#

Ми можемо конвертувати файли XPS у зображення TIFF, виконавши наведені нижче дії.

 1. По-перше, завантажте документ XPS за допомогою класу XpsDocument.
 2. Далі ініціалізуйте об’єкт класу TiffSaveOptions необхідними параметрами.
 3. Потім створіть екземпляр класу ImageDevice.
 4. Після цього викличте метод Save(), щоб зберегти зображення в об’єкті ImageDevice.
 5. Нарешті, використовуйте ImageDevice, щоб зберегти зображення як файл TIFF.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як перетворити файл XPS на зображення TIFF за допомогою C#.

// Цей приклад коду демонструє, як конвертувати XPS у TIFF.
// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = "C:\\Files\\";

// Вхідний файл
string inputFileName = dataDir + "sample.xps";

// Вихідний файл 
string outputFileName = "sample_out.tif";

// Ініціалізація вхідного потоку XPS
using (Stream xpsStream = File.Open(inputFileName, FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
  // Завантажте документ XPS із потоку
  XpsDocument document = new XpsDocument(xpsStream, new XpsLoadOptions());
  
  // або завантажити документ XPS безпосередньо з файлу. Тоді xpsStream не потрібен.
  // XpsDocument document = new XpsDocument(inputFileName, new XpsLoadOptions());

  // Ініціалізація об'єкта опцій необхідними параметрами.
  TiffSaveOptions options = new TiffSaveOptions()
  {
    SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.HighQuality,
    Resolution = 300,
    PageNumbers = new int[] { 1, 2, 6 }
  };

  // Створіть пристрій візуалізації для формату PDF
  ImageDevice device = new ImageDevice();
  document.Save(device, options);

  // Перегляд розділів документів (фіксовані документи, у термінах XPS)
  for (int i = 0; i < device.Result.Length; i++)
  {
    // Ітерація сторінок розділів
    for (int j = 0; j < device.Result[i].Length; j++)
    {
      // Ініціалізувати вихідний потік зображення
      using (Stream imageStream = System.IO.File.Open(dataDir + Path.GetFileNameWithoutExtension(outputFileName) + "_" + (i + 1) + "_" + (j + 1) +
        Path.GetExtension(outputFileName), System.IO.FileMode.Create, System.IO.FileAccess.Write))
        // Напишіть зображення
        imageStream.Write(device.Result[i][j], 0, device.Result[i][j].Length);

    } // End inner for
  } // End outer for
} // End using

Безкоштовна ліцензія API

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати бібліотеку без оціночних обмежень.

Спробуйте онлайн

Будь ласка, спробуйте наведений нижче безкоштовний онлайн-інструмент для перетворення XPS у TIFF, розроблений за допомогою наведеного вище API. Це чудовий інструмент для тих, кому потрібно конвертувати свої файли XPS у формат TIFF.

https://products.aspose.app/page/conversion/xps-to-tiff

Висновок

У цій статті ми дізналися, як конвертувати XPS у TIFF на C#. Ми побачили, що процес відносно простий і вимагає лише кількох рядків коду. Маючи ці знання, розробники можуть легко додати до своїх програм функцію перетворення XPS у TIFF. Крім того, ви можете дізнатися більше про Aspose.Page for .NET API за допомогою документації. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також