Додати або видалити анотацію в PDF

Анотації PDF – це додаткові об’єкти, які використовуються для розмітки вмісту PDF-файлів. Оскільки файли PDF нелегко редагувати, анотації використовуються для додавання приміток щодо вмісту. Анотації PDF включають коментарі, спливаючі вікна та різні інші графічні об’єкти. У цій статті ви дізнаєтеся, як програмно працювати з анотаціями PDF. Зокрема, ми розглянемо, як додавати та видаляти анотації у файлах PDF за допомогою C#.

C# API для додавання анотацій у PDF – Безкоштовне завантаження

Для роботи з PDF-документами у ваших програмах .NET Aspose надає Aspose.PDF for .NET. Використовуючи API, ви можете легко створювати нові, а також маніпулювати наявними файлами PDF. Крім того, API також дозволяє додавати та видаляти анотації PDF. Ви можете завантажити API або встановити його у своїх програмах .NET за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

Додайте анотації до PDF за допомогою C#

Формат PDF підтримує різні типи анотацій, як-от текст, лінія, коло, квадрат, редакція тощо. Для роботи з кожною анотацією PDF Aspose.PDF for .NET надає окремі класи. Наприклад, клас LineAnnotation використовується для додавання лінії, тоді як клас HighlightAnnotation використовується для додавання анотації підсвічування. Давайте розглянемо кроки додавання будь-якого типу анотації до PDF-файлу.

Кроки для додавання анотації в PDF за допомогою C#

  • Завантажте PDF-файл за допомогою класу Document.
  • Створіть екземпляр потрібного класу анотації, наприклад HighlightAnnotation або LineAnnotation.
  • Встановіть такі властивості анотації, як положення, колір, розмір тощо.
  • Додайте анотацію до колекції Annotations певної сторінки PDF за допомогою методу [Document.Pages1.Annotations.Add(Annotation)]12.
  • Збережіть PDF-документ за допомогою методу Document.Save(String).

Для демонстрації наведений нижче приклад коду показує, як додати рядкову анотацію до PDF-файлу за допомогою C#.

// Завантажте файл PDF
Document document = new Document("Input.pdf");

// Створити рядкову анотацію
var lineAnnotation = new LineAnnotation(
	document.Pages[1],
	new Rectangle(550, 93, 562, 439),
	new Point(556, 99), new Point(556, 443))
{
	Title = "John Smith",
	Color = Color.Red,
	Width = 3,
	StartingStyle = LineEnding.OpenArrow,
	EndingStyle = LineEnding.OpenArrow,
	Popup = new PopupAnnotation(document.Pages[1], new Rectangle(842, 124, 1021, 266))
};

// Додати анотацію на сторінку 
document.Pages[1].Annotations.Add(lineAnnotation);

// Зберегти PDF
document.Save("output.pdf");

Зразки коду інших типів анотацій див. у таких статтях документації:

Видалення анотацій із PDF у C#

Ви також можете видалити PDF-анотації з існуючих PDF-документів за допомогою Aspose.PDF for .NET. Ви можете видалити всю або окрему анотацію з PDF-файлу. Нижче наведено кроки для видалення анотацій PDF.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як видалити анотації з PDF-файлу за допомогою C#.

// відкритий документ
Document pdfDocument = new Document("DeleteAnnotationsFromPage.pdf");

// Видалити конкретну анотацію
pdfDocument.Pages[1].Annotations.Delete();

// Або видалити певну анотацію
// pdfDocument.Pages[1].Annotations.Delete(1);

// Зберегти оновлений документ
pdfDocument.Save("output.pdf");

Висновок

Анотації PDF використовуються для анотування документів, щоб вставити текст, графіку та мультимедійні об’єкти. Крім того, анотації допомагають додати додаткову інформацію або пояснення щодо вмісту. Відповідно до цього, у цій статті описано, як додавати та видаляти анотації з PDF за допомогою C#. Якщо ви хочете дізнатися більше про роботу з PDF-анотаціями, відвідайте документація.

Дивись також