У цій статті показано перетворення HTML у PDF із файлу чи веб-сторінки за допомогою Java.

HTML в PDF Java

Онлайн-конвертери HTML у PDF дозволяють конвертувати одну чи декілька сторінок HTML у документи PDF. Однак, якщо ви хочете виконати це перетворення програмним шляхом або вам потрібно виконати пакетне перетворення файлів HTML у PDF, ви обов’язково шукатимете якусь бібліотеку чи API. Тож давайте розглянемо, як впоратися з такими сценаріями.

HTML to PDF Java Converter API — Безкоштовне завантаження

Aspose.PDF for Java — це потужна бібліотека класів Java для роботи з документами PDF. Окрім інших функцій роботи з PDF-файлами, API також надає високоякісні функції перетворення HTML у PDF. Ви можете завантажити JAR-файл API або встановити за допомогою конфігурацій Maven.

Репозиторій:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Залежність:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>19.12</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Як конвертувати HTML у PDF

Нижче наведено кроки для перетворення вмісту HTML у PDF за допомогою API Aspose.PDF.

 • Завантажте Aspose.PDF for Java
 • Інтегруйте API у свою програму
 • Завантажте вміст HTML із файлу чи URL-адреси
 • Створіть PDF із наданого вмісту HTML

Перетворення HTML у PDF Java

Ось як можна конвертувати файл HTML у PDF за допомогою Java.

 • Створіть екземпляр класу HtmlLoadOptions.
 • Створіть екземпляр класу Document та ініціалізуйте його за допомогою шляху до файлу HTML і об’єкта HtmlLoadOptions.
 • Викличте метод Document.save(String) із назвою вихідного файлу PDF.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати документ HTML у PDF.

// Створення параметрів завантаження HTML
HtmlLoadOptions htmloptions = new HtmlLoadOptions(); 		

// Завантажити файл HTML
Document doc = new Document("HTML-Document.html", htmloptions); 

// Перетворення файлу HTML на PDF
doc.save("HTML-to-PDF.pdf");

Вхідний файл HTML

Java HTML в PDF

Конвертований PDF-документ

Бібліотека Java HTML у PDF

Перетворюйте HTML у захищений паролем PDF у Java

Aspose.PDF також дозволяє конвертувати файли HTML у зашифровані документи PDF. Ви можете захистити отриманий PDF-документ, вказавши пароль користувача, пароль власника, права доступу та криптографічний алгоритм у методі Document.encrypt().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати HTML у зашифрований PDF.

// Створення параметрів завантаження HTML
HtmlLoadOptions htmloptions = new HtmlLoadOptions(); 		

// Завантажити файл HTML
Document doc = new Document("HTML-Document.html", htmloptions);

// Встановіть паролі та шифруйте PDF-документ
doc.encrypt("userpassword", "ownerPassword", Permissions.ModifyContent , CryptoAlgorithm.AESx256);

// Зберегти файл HTML як PDF
doc.save("HTML-to-PDF.pdf");

Вихід

Перетворення HTML у PDF

Перетворіть HTML у PDF за допомогою URL-адреси в Java

Ви також можете перетворити веб-сторінку з живої URL-адреси на PDF-документ. Нижче наведено кроки для досягнення цього:

 • Створіть та ініціалізуйте об’єкт URL.
 • Отримайте веб-сторінку в об’єкт InputStream.
 • Створіть об’єкт Document та ініціалізуйте його за допомогою об’єктів InputStream і HtmlLoadOptions.
 • Збережіть потік HTML як PDF за допомогою методу Document.save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як перетворити вміст HTML із URL-адреси на PDF.

// Створення та ініціалізація URL-адреси
URL oracleURL = new URL("https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/urls/readingURL.html");

// Отримати веб-сторінку як вхідний потік
InputStream is = oracleURL.openStream();

// Ініціалізувати параметри завантаження HTML
HtmlLoadOptions htmloptions = new HtmlLoadOptions();

// Завантажити потік в об'єкт Document
Document pdfDocument = new Document(is, htmloptions);

// Зберегти результат у форматі PDF
pdfDocument.save("HTML-to-PDF.pdf");

HTML в односторінковий PDF

Якщо ви хочете перетворити весь HTML-вміст на одну сторінку PDF-документа, ви можете встановити HtmlLoadOptions.setRenderToSinglePage(true), як показано в наведеному нижче прикладі коду Java.

// Створення параметрів завантаження HTML
HtmlLoadOptions htmloptions = new HtmlLoadOptions(); 

// Налаштуйте перетворення на одну сторінку PDF 
htmloptions.setRenderToSinglePage(true);

// Завантажити файл HTML
Document doc = new Document("HTML-Document.html", htmloptions);		

// Зберегти файл HTML як PDF
doc.save("HTML-to-PDF.pdf");

Отримайте ліцензію API безкоштовно

Отримайте свою тимчасову ліцензію, щоб безкоштовно використовувати та оцінювати Aspose.PDF for Java протягом одного місяця.

Висновок

У цій статті ви побачили, як конвертувати HTML-вміст із файлу чи URL-адреси в PDF за допомогою Java. Крім того, зразки коду продемонстрували, як перетворити HTML на односторінковий або захищений паролем PDF. Ви можете дізнатися більше про Aspose.PDF for Java за допомогою документації.

Схожі статті

Info:: Aspose також надає API Java PowerPoint, який дозволяє створювати PDF-файли з презентацій, і безкоштовний онлайн-конвертер PowerPoint to PDF Converter, який демонструє процес.