Об’єднайте файли PDF в один PDF

У різних сценаріях ви стикаєтеся з потребою об’єднати два або більше документів PDF в один файл. Наприклад, об’єднання PDF дозволяє об’єднувати документи подібного типу. Крім того, ви можете об’єднати кілька PDF-файлів в один PDF-файл, перш ніж публікувати його в Інтернеті чи надсилати комусь. У цій статті я покажу, як автоматизувати цю функцію та об’єднати кілька PDF-файлів програмним шляхом за допомогою Java.

Як об’єднати PDF-файли в Java

Щоб об’єднати PDF-файли, ми будемо використовувати Aspose.PDF for Java. Це багатофункціональна бібліотека PDF, яка дозволяє досить легко об’єднувати кілька PDF-документів у кількох рядках коду. Крім того, ви можете виконати об’єднання PDF БЕЗКОШТОВНО.

Ви можете завантажити JAR бібліотеки або встановити його у своїй програмі на основі Maven, використовуючи наступну конфігурацію.

Репозиторій:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Залежність:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.12</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Об’єднайте два PDF-файли в Java

Давайте спочатку перевіримо простий сценарій об’єднання лише двох PDF-файлів, і цього можна досягти за кілька кроків.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як об’єднати два PDF-файли в один PDF-файл на Java.

// Створити редактор PDF
PdfFileEditor fileEditor = new PdfFileEditor();
// Об’єднайте два файли PDF
fileEditor.concatenate("file1.pdf", "file2.pdf", "merged-pdf.pdf");

Об’єднайте декілька PDF-файлів у Java

У попередньому прикладі ми об’єднали лише два PDF-файли в один PDF-файл. Однак може бути випадок, коли вам знадобиться об’єднати більше двох PDF-файлів. У таких випадках ви можете передати масив шляхів PDF-файлів до методу конкатенації. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як об’єднати кілька PDF-файлів в один PDF-файл за допомогою Java.

// Створіть об’єкт PdfFileEditor
PdfFileEditor fileEditor = new PdfFileEditor();
String[] files = new String[] { "file1.pdf", "file2.pdf", "pdf3.pdf" };
// Об’єднайте кілька файлів PDF
fileEditor.concatenate(files, "merged-pdf.pdf");

Об’єднання PDF-файлів Java за допомогою InputStream

Якщо ви маєте справу з файлами PDF у формі InputStream, ви можете безпосередньо передати об’єкти InputStream і отримати об’єднаний PDF як об’єкт OutputStream. Нижче наведено кроки для об’єднання файлів PDF, завантажених в об’єкти InputStream.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як об’єднати файли PDF за допомогою об’єктів InputStream у Java.

// Створіть об’єкт PdfFileEditor
PdfFileEditor fileEditor = new PdfFileEditor();
// Перший файл PDF
InputStream stream1 = new FileInputStream("file1.pdf");
// Другий файл PDF
InputStream stream2 = new FileInputStream("file2.pdf");
// OutputStream для об’єднаного PDF
OutputStream outstream = new FileOutputStream("merged.pdf");
// Об'єднати файли PDF
fileEditor.concatenate(stream1, stream2, outstream);

Безкоштовна бібліотека Java PDF Merger Library

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію і об’єднувати PDF-файли без будь-яких обмежень.

Дослідіть бібліотеку Java PDF

Ви можете дізнатися більше про бібліотеку Java PDF Merger за допомогою документації.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як об’єднати PDF-файли в Java. Зразки коду та покроковий посібник показують, як об’єднати два або більше файлів PDF за допомогою фізичних шляхів або об’єктів InputStream. Ви можете легко інсталювати бібліотеку та використовувати надані зразки коду у своїх програмах Java.

Дивись також