Обертання тексту в документах PDF у C#

Якщо ви програмно створюєте файли PDF, вам може знадобитися повернути текст PDF під певним кутом. Змінити орієнтацію та положення тексту в PDF-файлі може бути складно. Однак рішення, запропоноване в цій статті, спростило поворот тексту в PDF за допомогою C#. Тож давайте розберемося та перевіримо, як обертати текст у PDF-файлі на C#.

Бібліотека C# для повороту тексту в PDF

Щоб повернути текст у PDF, ми скористаємося Aspose.PDF for .NET. Це бібліотека класів C#, яка надає базові та розширені функції роботи з PDF-файлами для програм .NET. Використовуючи бібліотеку, ви можете легко створювати PDF-документи з простими чи складними макетами.

Ви можете завантажити DLL бібліотеки або встановити її за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF

Як обертати текст у PDF на C#

Є кілька способів повернути текст у файлі PDF за допомогою C#. Ви можете повертати фрагмент тексту або весь абзац. Давайте подивимося, як працює кожне з цих поворотів тексту.

C# Поворот тексту в PDF за допомогою TextFragment

Нижче наведено кроки для повороту фрагмента тексту в PDF за допомогою C#.

 • Спочатку створіть новий документ за допомогою класу Document.
 • Потім додайте сторінку до документа та отримайте посилання на неї за допомогою методу Document.Pages.Add().
 • Після цього створіть новий текстовий фрагмент за допомогою класу TextFragment.
 • Встановити положення та шрифт текстового фрагмента.
 • Встановіть кут повороту за допомогою властивості TextFragment.TextState.Rotation.
 • Створіть новий об’єкт TextBuilder та ініціалізуйте його об’єктом Page.
 • Використовуйте метод TextBuilder.AppendText(TextFragment), щоб додати текст на сторінку.
 • Нарешті збережіть PDF-документ за допомогою методу Document.Save(string).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як обертати текст у PDF-файлі на C#.

// Ініціалізація об'єкта документа
Document pdfDocument = new Document();
      
// Отримати конкретну сторінку
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
      
// Створення текстового фрагмента
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("main text");
textFragment1.Position = new Position(100, 600);
      
// Встановити властивості тексту
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Створити повернутий фрагмент тексту
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("rotated text");
textFragment2.Position = new Position(200, 600);
      
// Встановити властивості тексту
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment2.TextState.Rotation = 45;
      
// Створити повернутий фрагмент тексту
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("rotated text");
textFragment3.Position = new Position(300, 600);
      
// Встановити властивості тексту
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment3.TextState.Rotation = 90;
      
// створити об'єкт TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// Додайте фрагмент тексту на сторінку PDF
textBuilder.AppendText(textFragment1);
textBuilder.AppendText(textFragment2);
textBuilder.AppendText(textFragment3);
      
// Зберегти документ
pdfDocument.Save("Rotation_TextFragment.pdf");

Вихід

Обертання тексту PDF за допомогою TextFragment у C#

Обертання тексту PDF за допомогою TextParagraph у C#

Ви також можете застосувати обертання до тексту під час створення нового абзацу. Цього можна досягти за допомогою класу TextParagraph. Нижче наведено кроки для застосування обертання тексту в PDF за допомогою класу TextParagraph.

 • Спочатку створіть новий документ за допомогою класу Document.
 • Потім додайте сторінку до документа та отримайте посилання на неї за допомогою методу Document.Pages.Add().
 • Після цього створіть новий об’єкт TextParagraph.
 • Створіть новий текстовий фрагмент за допомогою класу TextFragment і встановіть текст і шрифт.
 • Встановіть кут повороту за допомогою властивості TextFragment.TextState.Rotation.
 • Додайте текст до абзацу за допомогою методу TextParagraph.AppendLine(TextFragment).
 • Створіть новий об’єкт TextBuilder та ініціалізуйте його об’єктом Page.
 • Використовуйте метод TextBuilder.AppendParagraph(TextParagraph), щоб додати абзац на сторінку.
 • Нарешті збережіть PDF-документ за допомогою методу Document.Save(string).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як обертати текст в абзаці PDF-файлу на C#.

// Ініціалізація об'єкта документа
Document pdfDocument = new Document();
      
// Отримати конкретну сторінку
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
TextParagraph paragraph = new TextParagraph();
paragraph.Position = new Position(200, 600);
      
// Створення текстового фрагмента
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("rotated text");
      
// Встановити властивості тексту
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Встановити обертання
textFragment1.TextState.Rotation = 45;
      
// Створення текстового фрагмента
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("main text");
      
// Встановити властивості тексту
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Створення текстового фрагмента
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("another rotated text");
      
// Встановити властивості тексту
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// Встановити обертання
textFragment3.TextState.Rotation = -45;
      
// Додайте фрагменти тексту до абзацу
paragraph.AppendLine(textFragment1);
paragraph.AppendLine(textFragment2);
paragraph.AppendLine(textFragment3);
      
// Створіть об’єкт TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// Додайте текстовий абзац до сторінки PDF
textBuilder.AppendParagraph(paragraph);

// Зберегти документ
pdfDocument.Save("Rotation_TextParagraph.pdf");

Вихід

Обертання тексту PDF за допомогою TextParagraph у C#

Безкоштовна бібліотека C# для обертання тексту в PDF

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію і обертати текст у файлах PDF без будь-яких обмежень.

Ознайомтеся з бібліотекою C# PDF

Ви можете ознайомитися з іншими функціями бібліотеки C# PDF за допомогою документації. Якщо у вас виникнуть запитання чи запити, ви можете зв’язатися з нами через наш форум.

Висновок

Автоматизація PDF широко використовується для створення PDF-документів і роботи з ними з веб-додатків або настільних програм. У цій статті ви дізналися, як повертати текст у PDF за допомогою C#. Ми чітко розглянули, як повертати текст за допомогою класів TextFragment і TextParagraph. Ви можете легко використовувати надані зразки коду у своїх програмах після інтеграції нашої бібліотеки C# PDF.

Дивись також