Перетворення PSD на PNG на C#

PSD(Photoshop Document) — це рідний формат файлу зображення для Adobe Photoshop. Файли PSD зазвичай використовуються для створення логотипів, брошур та інших зображень. Дизайнери можуть експортувати шари Photoshop як зображення PNG в Adobe Photoshop. Ми можемо програмно конвертувати або експортувати файли PSD у зображення PNG без Photoshop. У цій статті ми дізнаємося, як конвертувати PSD у PNG на C#.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

 1. C# PSD to PNG Converter API
 2. Кроки для перетворення PSD у PNG
 3. Перетворіть PSD на PNG за допомогою C#

C# PSD to PNG Converter API

Для перетворення файлів PSD на зображення PNG ми будемо використовувати Aspose.PSD for .NET API. API дозволяє легко маніпулювати форматами файлів Adobe Photoshop. Це також дозволяє програмам .NET завантажувати та читати файли PSD і PSB. Можна оновлювати властивості шару, додавати водяні знаки, обертати, масштабувати, візуалізувати та конвертувати PSD та низку інших підтримуваних форматів файлів без встановлення Adobe Photoshop.

Клас Image API є базовим класом для всіх типів зображень. Клас PsdImage API дозволяє завантажувати, редагувати та зберігати файли PSD. Він надає метод Save(string, ImageOptionsBase), який зберігає PSD у вказане розташування файлу у вказаному форматі відповідно до параметрів збереження. API надає клас PsdLoadOptions для визначення параметрів завантаження PSD. Клас PngOptions надає параметри створення формату файлу PNG.

Завантажте DLL API або встановіть його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Як конвертувати PSD у PNG

Ми можемо легко перетворити будь-який файл PSD у формат зображення PNG, виконавши наведені нижче дії:

 • Визначте параметри завантаження PSD.
 • Завантажте файл PSD.
 • Укажіть параметри збереження PNG.
 • Збережіть PSD як PNG.

У наступному розділі описано, як перетворити ці кроки на код C# та експортувати файл PSD у формат PNG.

Перетворення PSD на PNG за допомогою C#

Ми можемо конвертувати файли PSD у зображення PNG, виконавши наведені нижче дії.

 1. По-перше, створіть екземпляр класу PsdLoadOptions.
 2. Потім укажіть параметри завантаження, наприклад ReadOnlyMode.
 3. Далі завантажте файл PSD як PsdImage за допомогою класу Image.
 4. Потім ініціалізуйте об’єкт класу PngOptions.
 5. Після цього вкажіть такі параметри PNG, як ColorType, Progressive, CompressionLevel тощо.
 6. Нарешті, збережіть вихідний файл за допомогою методу Save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як перетворити PSD на PNG у C#.

// Цей приклад коду демонструє, як конвертувати PSD у PNG.
// Вкажіть параметри завантаження
var loadOptions = new PsdLoadOptions();
loadOptions.ReadOnlyMode = true;

// Завантажте файл PSD 
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd", loadOptions);

// Вкажіть параметри PNG
var options = new PngOptions();
options.ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha;
options.Progressive = true;
options.CompressionLevel = 9;

// Збережіть зображення як PNG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToPng.png", options);
Джерело PSD

Джерело PSD

Перетворення PSD на PNG за допомогою C#

Конвертований PNG

Отримайте безкоштовну тимчасову ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати Aspose.PSD for .NET без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як:

 • завантажити існуючий файл PSD;
 • вказати параметри завантаження PSD і PNG;
 • зберегти PSD як PNG за допомогою C#.

Окрім перетворення PSD у PNG у C#, ви можете дізнатися більше про Aspose.PSD for .NET за допомогою документації та дослідити різні функції, які підтримує API. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також