Властивості документа в PowerPoint Java

Файли PowerPoint містять деяку додаткову інформацію, відому як властивості документа. Ці властивості використовуються для ідентифікації презентацій, зокрема автора, заголовка, ключових слів, теми тощо. У цій статті ви дізнаєтеся, як додавати, отримувати доступ або змінювати властивості документа в PowerPoint PPT на Java.

Java API для властивостей документа в PowerPoint PPT

Щоб отримати доступ або змінити властивості документа в презентаціях PowerPoint, ми будемо використовувати Aspose.Slides for Java. API дозволяє створювати документи PowerPoint і OpenOffice і керувати ними. Він доступний як завантажуваний JAR, а також на Maven. Ви можете встановити його за допомогою наступних конфігурацій Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Типи властивостей документа в презентаціях PowerPoint

Існує два типи властивостей документів у файлах PowerPoint: вбудовані та спеціальні. Перший надає загальну інформацію про презентації, наприклад назву, автора, тему тощо. Тоді як другий використовується для додавання властивостей, визначених користувачем. У наведених нижче розділах ви побачите, як додавати, отримувати доступ і змінювати вбудовані та спеціальні властивості документів у презентаціях PowerPoint.

Доступ до вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint за допомогою Java

Нижче наведено кроки для доступу до вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint за допомогою Java.

 • Спочатку завантажте презентацію PowerPoint за допомогою класу Presentation.
 • Потім перейдіть до вбудованих властивостей в об’єкті IDocumentProperties за допомогою методу Presentation.getDocumentProperties().
 • Прочитайте кожну вбудовану властивість у презентації за допомогою об’єкта IDocumentProperties, наприклад IDocumentProperties.getAuthor().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати доступ до вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  // Створіть посилання на об’єкт IDocumentProperties, пов’язаний із презентацією
  IDocumentProperties dp = pres.getDocumentProperties();
  
  // Відображення вбудованих властивостей
  System.out.println("Category : " + dp.getCategory());
  System.out.println("Current Status : " + dp.getContentStatus());
  System.out.println("Creation Date : " + dp.getCreatedTime());
  System.out.println("Author : " + dp.getAuthor());
  System.out.println("Description : " + dp.getComments());
  System.out.println("KeyWords : " + dp.getKeywords());
  System.out.println("Last Modified By : " + dp.getLastSavedBy());
  System.out.println("Supervisor : " + dp.getManager());
  System.out.println("Modified Date : " + dp.getLastSavedTime());
  System.out.println("Presentation Format : " + dp.getPresentationFormat());
  System.out.println("Last Print Date : " + dp.getLastPrinted());
  System.out.println("Is Shared between producers : " + dp.getSharedDoc());
  System.out.println("Subject : " + dp.getSubject());
  System.out.println("Title : " + dp.getTitle());
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Змінюйте вбудовані властивості PowerPoint PPT за допомогою Java

Нижче наведено кроки для зміни значень вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як змінити вбудовані властивості в презентаціях PowerPoint.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  // Створіть посилання на об’єкт IDocumentProperties, пов’язаний із Presentation
  IDocumentProperties dp = pres.getDocumentProperties();
  
  // Встановіть вбудовані властивості
  dp.setAuthor("Aspose.Slides for Java");
  dp.setTitle("Modifying Presentation Properties");
  dp.setSubject("Aspose Subject");
  dp.setComments("Aspose Description");
  dp.setManager("Aspose Manager");
  
  // Збережіть свою презентацію у файл
  pres.save("DocProps.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Додайте спеціальні властивості в PowerPoint PPT за допомогою Java

Нижче наведено кроки для додавання спеціальних властивостей у презентацію PowerPoint за допомогою Java.

 • Спочатку завантажте презентацію PowerPoint за допомогою класу Presentation.
 • Потім отримайте посилання на властивості документа в об’єкті IDocumentProperties за допомогою методу Presentation.getDocumentProperties().
 • Додайте спеціальну властивість, визначивши її ключ і значення, наприклад, IDocumentPropertiesd.setItem(“New Custom”, 12).
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати спеціальні властивості до презентації PowerPoint.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  // Отримайте властивості документа
  IDocumentProperties dProps = pres.getDocumentProperties();
  
  // Додати спеціальні властивості
  dProps.set_Item("New Custom", 12);
  dProps.set_Item("My Name", "Mudassir");
  dProps.set_Item("Custom", 124);
  
  // Отримати назву властивості за певним індексом
  String getPropertyName = dProps.getCustomPropertyName(2);
  
  // Щоб видалити вибрану властивість
  //dProps.removeCustomProperty(getPropertyName);
  
  // Зберегти презентацію
  pres.save("CustomDemo.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Доступ до спеціальних властивостей у PPT за допомогою Java

Наступні кроки демонструють, як отримати доступ до спеціальних властивостей у презентації PowerPoint за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати доступ до спеціальних властивостей у презентації PowerPoint.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  // Створіть посилання на об’єкт DocumentProperties, пов’язаний із презентацією
  IDocumentProperties dp = pres.getDocumentProperties();
  
  // Доступ до настроюваних властивостей і зміна їх
  for (int i = 0; i < dp.getCountOfCustomProperties(); i++) {
    // Відображувані назви та значення настроюваних властивостей
    System.out.println("Custom Property Name : " + dp.getCustomPropertyName(i));
    System.out.println("Custom Property Value : " + dp.get_Item(dp.getCustomPropertyName(i)));
  }
  
  // Збережіть свою презентацію у файл
  pres.save("CustomDemoModified.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Змінюйте спеціальні властивості в PowerPoint за допомогою Java

Нижче наведено кроки для зміни настроюваних властивостей у презентації PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як змінити спеціальну властивість у презентації PowerPoint.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  // Створіть посилання на об’єкт DocumentProperties, пов’язаний із презентацією
  IDocumentProperties dp = pres.getDocumentProperties();
  
  // Доступ до настроюваних властивостей і зміна їх
  for (int i = 0; i < dp.getCountOfCustomProperties(); i++) {  
    // Змінити значення настроюваних властивостей
    dp.set_Item(dp.getCustomPropertyName(i), "New Value " + (i + 1));
  }
  
  // Збережіть свою презентацію у файл
  pres.save("CustomDemoModified.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Керуйте властивостями PowerPoint PPT – отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете маніпулювати властивостями документа в презентаціях PowerPoint без обмежень оцінки, попросивши тимчасову ліцензію.

Онлайн демо

Спробуйте онлайн-інструмент на основі Aspose.Slides, щоб переглядати та редагувати властивості документа в презентаціях.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як отримати доступ і змінити властивості документа в презентаціях PowerPoint у Java. У презентаціях ми чітко розглянули маніпуляції вбудованими та настроюваними властивостями документів. Крім того, ви можете відвідати документацію, щоб дослідити інші функції Aspose.Slides for Java. Також ви можете опублікувати свої запити на нашому форумі.

Дивись також