Доступ або зміна властивостей файлів PowerPoint за допомогою C++

Файли PowerPoint містять метадані або властивості документа, які надають додаткову інформацію про презентацію. До них відноситься така інформація, як назва, дата, автор тощо презентації. У цій статті ви дізнаєтеся, як отримати доступ до властивостей презентацій PowerPoint і змінити їх за допомогою C++.

C++ API для доступу та зміни властивостей презентацій PowerPoint

Aspose.Slides for C++ – це API C++ для роботи з файлами PowerPoint. Це дозволяє створювати, читати та оновлювати файли PowerPoint без додаткового програмного забезпечення. Крім того, API дозволяє отримувати доступ і змінювати властивості презентацій PowerPoint. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Типи властивостей у презентаціях PowerPoint

У презентаціях PowerPoint є два типи властивостей: вбудовані та власні. Вбудовані властивості зберігають загальну інформацію про презентації, наприклад назву, дату тощо. З іншого боку, спеціальні властивості зберігають спеціальну інформацію в парах ключ/значення. У наступних розділах описано, як додавати, отримувати доступ і змінювати вбудовані та спеціальні властивості презентацій PowerPoint.

Доступ до вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки для доступу до вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати доступ до вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint за допомогою C++.

// Шлях до файлу
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// Завантажте файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Отримати довідку про властивості документа
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Надрукуйте значення властивостей
System::Console::WriteLine(u"Category : {0}", documentProperties->get_Category());
System::Console::WriteLine(u"Current Status : {0}", documentProperties->get_ContentStatus());
System::Console::WriteLine(u"Creation Date : {0}", documentProperties->get_CreatedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Author : {0}", documentProperties->get_Author());
System::Console::WriteLine(u"Description : {0}", documentProperties->get_Comments());
System::Console::WriteLine(u"KeyWords : {0}", documentProperties->get_Keywords());
System::Console::WriteLine(u"Last Modified By : {0}", documentProperties->get_LastSavedBy());
System::Console::WriteLine(u"Supervisor : {0}", documentProperties->get_Manager());
System::Console::WriteLine(u"Modified Date : {0}", documentProperties->get_LastSavedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Presentation Format : {0}", documentProperties->get_PresentationFormat());
System::Console::WriteLine(u"Last Print Date : {0}", documentProperties->get_LastPrinted().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Is Shared between producers : {0}", documentProperties->get_SharedDoc());
System::Console::WriteLine(u"Subject : {0}", documentProperties->get_Subject());
System::Console::WriteLine(u"Title : {0}", documentProperties->get_Title());

Змінюйте вбудовані властивості в презентаціях PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки для зміни вбудованих властивостей у презентаціях PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як змінити вбудовані властивості PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ModifyBuiltinProperties_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Отримати довідку про властивості документа
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Змінити вбудовані властивості
documentProperties->set_Author(u"Aspose.Slides for C++");
documentProperties->set_Title(u"Modifying Presentation Properties");
documentProperties->set_Subject(u"Aspose Subject");
documentProperties->set_Comments(u"Aspose Comments");
documentProperties->set_Manager(u"Aspose Manager");

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Додайте власні властивості в презентації PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки для додавання спеціальних властивостей у презентації PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати власні властивості в презентації PowerPoint.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddCustomProperties_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Отримати довідку про властивості документа
auto documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Додавання спеціальних властивостей
documentProperties->idx_set(u"New Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(12));
documentProperties->idx_set(u"My Name", ObjectExt::Box<String>(u"Aspose"));
documentProperties->idx_set(u"Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(124));

// Отримання імені властивості за певним індексом
String getPropertyName = documentProperties->GetCustomPropertyName(2);

// Видалення вибраного властивості
documentProperties->RemoveCustomProperty(getPropertyName);

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Доступ і зміна користувацьких властивостей у презентаціях PowerPoint

Нижче наведено кроки для доступу до настроюваних властивостей у презентаціях PowerPoint і їх зміни.

Наведений нижче зразок коду показує, як отримати доступ і змінити настроювані властивості в презентаціях PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AccessAndModifyCustomProperties_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Створіть посилання на об’єкт DocumentProperties, пов’язаний із Presentation
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// Доступ до настроюваних властивостей
for (int32_t i = 0; i < documentProperties->get_CountOfCustomProperties(); i++)
{
	// Надрукуйте назву та значення настроюваних властивостей
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Name : {0}", documentProperties->GetCustomPropertyName(i));
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Value : {0}", documentProperties->idx_get(documentProperties->GetCustomPropertyName(i)));

	// Змініть властивість користувача
	documentProperties->SetCustomPropertyValue(documentProperties->GetCustomPropertyName(i), String::Format(u"Title : {0}", i));
}

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб випробувати API без оціночних обмежень, ви можете подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як отримати доступ і змінити вбудовані властивості в презентаціях PowerPoint. Крім того, ви побачили, як додавати, отримувати доступ і змінювати спеціальні властивості PowerPoint за допомогою API Aspose.Slides for C++. Це надійний API із багатьма додатковими функціями для автоматизації ваших завдань, пов’язаних із PowerPoint. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також