Робота з фігурами PowerPoint у Java

Фігури в презентаціях PowerPoint використовуються для опрацювання конкретного моменту або створення схем, наприклад блок-схем тощо. Крім того, включення фігур робить презентацію більш привабливою. Таким чином, PowerPoint надає ряд фігур, таких як лінія, еліпс, прямокутник тощо. У цій статті ви дізнаєтеся, як автоматизувати роботу з фігурами в презентаціях PowerPoint. Зокрема, у статті буде описано, як додавати, підключати, клонувати або видаляти фігури в презентаціях PowerPoint за допомогою Java.

Java API для роботи з фігурами PowerPoint

Щоб працювати з фігурами PowerPoint, ми будемо використовувати Aspose.Slides for Java. Це потужний Java API, який дозволяє безперешкодно працювати з презентаціями PowerPoint. Зокрема, API дозволяє створювати, змінювати, читати та конвертувати презентаційні документи. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою наведеної нижче конфігурації Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.3</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Типи фігур PowerPoint

PowerPoint підтримує різноманітні форми, які можна додати до слайдів презентації. Відповідно, Aspose.Slides for Java підтримує такі типи фігур:

Додайте форму до слайдів PowerPoint у Java

Aspose.Slides for Java надає клас ShapeType для визначення типу фігури, яку потрібно додати. Нижче наведено кроки, щоб додати певну фігуру до презентації PowerPoint за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати форму до презентації PowerPoint за допомогою Java.

// Клас представлення екземплярів, який представляє PPTX
Presentation pres = new Presentation();

// Отримайте перший слайд
ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

// Додайте автофігуру типу еліпса
sld.getShapes().addAutoShape(ShapeType.Ellipse, 100, 150, 150, 100);

// Запишіть файл PPTX на диск
pres.save("add_shape.pptx", SaveFormat.Pptx);

Нижче наведено результат, який ви отримаєте після виконання цього коду.

Додайте форму PowerPoint у Java

Додайте з’єднувач між фігурами PowerPoint за допомогою Java

З’єднувач – це лінія, яка використовується для з’єднання двох фігур. Крім того, роз’єм може бути прямою або вигнутою лінією. Нижче наведено кроки, щоб додати з’єднувач між двома фігурами PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати з’єднувач між двома фігурами в PowerPoint за допомогою Java.

// Клас представлення екземпляра, який представляє файл PPTX
Presentation input = new Presentation();

// Доступ до колекції фігур для вибраного слайда
IShapeCollection shapes = input.getSlides().get_Item(0).getShapes();

// Додайте автофігурний еліпс
IAutoShape ellipse = shapes.addAutoShape(ShapeType.Ellipse, 0, 100, 100, 100);

// Додайте прямокутник автофігури
IAutoShape rectangle = shapes.addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100, 300, 100, 100);

// Додайте форму з’єднувача до колекції фігур слайдів
IConnector connector = shapes.addConnector(ShapeType.BentConnector2, 0, 0, 10, 10);

// Приєднайте фігури до конекторів
connector.setStartShapeConnectedTo(ellipse);
connector.setEndShapeConnectedTo(rectangle);
connector.reroute();

// Зберегти презентацію
input.save("connect_shape.pptx", SaveFormat.Pptx);

Нижче наведено знімок екрана презентації PowerPoint після з’єднання фігур.

З’єднайте фігури PowerPoint у Java

Клонуйте форму PowerPoint за допомогою Java

Ви також можете клонувати форму PowerPoint, щоб створити її копію. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати клон фігури PowerPoint за допомогою Java.

// Клас представлення екземплярів, який представляє PPTX
Presentation pres = new Presentation();

// Отримайте перший слайд
ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

// Додайте автофігуру прямокутного типу
IShape shp = sld.getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 50, 150, 75, 150);

// Поверніть фігуру на 90 градусів
shp.setRotation(90);

// Запишіть файл PPTX на диск
pres.save("clone_shape.pptx", SaveFormat.Pptx);

Видалення фігур із слайдів PowerPoint у Java

Ви також можете видалити фігури PowerPoint зі слайда за допомогою Aspose.Slides for Java. Нижче наведено кроки для видалення фігури PowerPoint із колекції фігур.

 • Спочатку створіть екземпляр класу Presentation, щоб завантажити презентацію PowerPoint.
 • Отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Видаліть певну форму за індексом за допомогою методу ISlide.getShapes().removeAt(int).
 • Нарешті збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat.Pptx).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як видалити фігуру PowerPoint зі слайда за допомогою Java.

// Завантажити презентацію
Presentation presentation1 = new Presentation("clone_shape.pptx");

// Отримати слайд
ISlide slide = presentation1.getSlides().get_Item(0);

// Текст форми, щоб знайти форму
String alttext = "User Defined";

// Отримайте кількість фігур
int iCount = slide.getShapes().size();

// Перебирайте фігури
for (int i = 0; i < iCount; i++) {
	
	// Отримати форму
	IAutoShape ashp = (IAutoShape) slide.getShapes().get_Item(0);
	if (ashp.getAlternativeText().compareTo(alttext) == 0) {  
		// Зняти форму
		slide.getShapes().remove(ashp);
	}
}
presentation1.save("remove_shape.pptx", SaveFormat.Pptx);

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб використовувати API без обмежень оцінки.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як працювати з фігурами в презентаціях PowerPoint за допомогою Java. Зокрема, ви бачили, як додавати, з’єднувати, видаляти або клонувати форми PowerPoint. Крім того, ви можете дізнатися більше про API, звернувшись до його документації. Крім того, у разі будь-яких питань, не соромтеся повідомити нас через наш форум.

Дивись також