додати видалити powerpoint vba C#

Макроси VBA використовуються для автоматизації різних функцій у презентаціях PowerPoint. Наприклад, ви можете використовувати VBA для виконання повторюваних завдань, створення діаграм і форм тощо. У цій статті ви дізнаєтеся, як програмно працювати з макросами PowerPoint VBA. Зокрема, у статті буде описано, як додавати, видобувати або видаляти макроси VBA в презентаціях PowerPoint за допомогою C#.

C# API для макросів PowerPoint VBA

Aspose.Slides for .NET — це багатофункціональний API, який дозволяє створювати, редагувати та конвертувати презентації PowerPoint за допомогою C#. Крім того, API дозволяє безперешкодно працювати з макросами VBA. Щоб використовувати API, ви можете завантажити його DLL або встановити його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Додайте макрос VBA в презентації PowerPoint за допомогою C#

Нижче наведено кроки, щоб додати макрос VBA до презентації PowerPoint за допомогою C#.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати макрос VBA до презентації PowerPoint за допомогою C#.

// Завантажити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptm"))
{
  // Створіть новий проект VBA
  presentation.VbaProject = new VbaProject();

  // Додайте порожній модуль до проекту VBA
  IVbaModule module = presentation.VbaProject.Modules.AddEmptyModule("Module");
 
  // Встановити вихідний код модуля
  module.SourceCode = @"Sub Test(oShape As Shape) MsgBox ""Test"" End Sub";

  // Створити посилання на<stdole>
  VbaReferenceOleTypeLib stdoleReference =
    new VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation");

  // Створіть посилання на Office
  VbaReferenceOleTypeLib officeReference =
    new VbaReferenceOleTypeLib("Office", "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library");

  // Додайте посилання на проект VBA
  presentation.VbaProject.References.Add(stdoleReference);
  presentation.VbaProject.References.Add(officeReference);
  
  // Зберегти презентацію
  presentation.Save("AddVBAMacros.pptm", SaveFormat.Pptm);
}

Витягніть макроси VBA з PowerPoint за допомогою C#

Aspose.Slides for .NET також дозволяє видобувати модулі VBA з проектів VBA в презентаціях PowerPoint. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції.

 • Спочатку завантажте презентацію PowerPoint із підтримкою макросів за допомогою класу Presentation.
 • Перевірте, чи властивість Presentation.VbaProject не має значення null.
 • Перегляньте кожен IVbaModule у колекції Presentation.VbaProject.Modules.
 • Нарешті, витягніть вихідний код за допомогою властивості IVbaModule.SourceCode.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати макроси PowerPoint VBA за допомогою C#.

// Завантажити презентацію
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptm"))
{
	if (pres.VbaProject != null) // check if Presentation contains VBA Project
	{
		foreach (IVbaModule module in pres.VbaProject.Modules)
		{
			Console.WriteLine(module.Name);
			Console.WriteLine(module.SourceCode);
		}
	}
}

Видаліть макроси PowerPoint VBA

Ви також можете видалити певний макрос VBA з презентації PowerPoint. Для цього ви отримаєте доступ і видалите модуль VBA за його індексом із проекту VBA. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як видалити макрос PowerPoint VBA.

// Завантажити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptm"))
{
  // Видаліть модуль VBA
  presentation.VbaProject.Modules.Remove(presentation.VbaProject.Modules[0]);

  // Зберегти презентацію
  presentation.Save("RemovedVBAMacros.pptm", SaveFormat.Pptm);
}

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете спробувати Aspose.Slides for .NET без обмежень оцінювання, надіславши запит на тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як працювати з макросами PowerPoint VBA за допомогою C#. Зокрема, ви бачили, як додавати, видобувати та видаляти макроси VBA в презентаціях PowerPoint. Щоб ознайомитися з іншими функціями API, ви можете переглянути документацію. Крім того, ви можете сміливо повідомляти нам про свої запити через наш форум.

Дивись також

Порада. Ви можете перевірити Aspose БЕЗКОШТОВНА веб-програма для видалення макросів.